You are here

Szabó János

Szabó János

Szabó János
Name: Szabó János
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
16
Publications in DEA:
16
OA:
0
Date range:
1999-2017
2017
 1. Bárány, A., Szabó, J., Veszprémy, L.: A késő középkor hadtörténete: Zsigmond király uralkodása; A Hunyadiak kora.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 223-288, 2017. ISBN: 9789633276457
2015
 1. Szabó, J.: A magyarok hadszervezete és haditaktikája.
  In: Magyarok fegyverben. Szerk.: Petkes Zsolt, Sudár Balázs, Helikon K., Budapest, 16-37, 48-67, 2015, (Magyar őstörténet ; 3.) ISBN: 9789632276946
2014
 1. Szabó, J.: A huszita hadviselés hatása és adaptációja Kelet-Közép-Európában.
  In: "causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris" : Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk.: Bárány Attila, Pósán László, Printart-Press Kft., Debrecen, 432-441, 2014. ISBN: 9789638996336
2013
 1. Szabó, J.: A mohácsi csata.
  Corvina K., Budapest, 179 p., 2013. ISBN: 9789631361568
 2. Szabó, J., Boldog, Z.: Háborúban Bizánccal: Magyarország és a Balkán a 11-12. században.
  Corvina K., Budapest, 245 p., 2013. ISBN: 9789631361506
2010
 1. Szabó, J.: A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasságról.
  Argumentum Kiadó, Budapest, 244 p., 2010. ISBN: 9789634465072
 2. Szabó, J.: A tatárjárás: a mongol hódítás és Magyarország.
  Corvina K., Budapest, 191 p., 2010. ISBN: 9789631359244
2009
 1. Szabó, J., Tóth, F.: Mohács 1526: Soliman le Magnifique prend pied en Europe centrale.
  Economica, Paris, 170 p., 2009. ISBN: 9782717857405
2008
 1. Szabó, J.: A huszárság megjelenése Magyarországon.
  In: Rex invictissimus : Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon.. Szerk.: Veszprémy László, Zrínyi K., Budapest, 121-152, 2008. ISBN: 9789633274576
2007
2006
 1. Szabó, J., Sebők, L., Boronkainé Bellus, I.: Mohács.
  Osiris K., Budapest, 637. p., 2006. ISBN: 9633898382
2004
 1. Szabó, J.: Gondolatok a 9-10. századi magyar hadviselésről: A Krími Kánság vizsgálatának bevonása a "kalandozó" hadjáratok kutatásába.
  In: Fegyveres nomádok, nomád fegyverek: III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szerk.: Balogh László, Keller László, Balassi Kiadó, Budapest, 124-138, 2004, (Magyar őstörténeti könyvtár, ISBN: 963506554X
2001
2000
1999
 1. Szabó, J., Somogyi, G.: Elfeledett háborúk: Magyar-bizánci harcok a X-XIII. században.
  Zrínyi K., Budapest, 115. p., 1999. ISBN: 9633273358
updated: 2024-04-21, 02:28