You are here

Bozzay Réka

Bozzay Réka

Bozzay Réka
Name: Bozzay Réka
Profession: historian, nederlandist

Publication list

Uploaded publications:
61
Publications in DEA:
60
OA:
16
Date range:
2003-2022
2022
 1. Bozzay, R.: A Németalföldi Szabadságharc (1568-1648) finanszírozása.
  In: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi K., Budapest, 221-240, 2022. ISBN: 9789633278819
 2. Bozzay, R.: A tudományos élet kora újkori közvetítői: Magyar diákok hollandiai peregrinációja.
  In: A holland nyelvű irodalom története. Szerk.: Gera Judit, Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya, Daróczi Anikó, Osiris, Budapest, 177-178, 2022. ISBN: 9789632764467
 3. Bozzay, R.: Intézménytörténeti kapcsolatok. Debrecen és Hollandia.
  Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei, Debrecen, 270p., 2022. ISBN: 9786158156455
 4. Bozzay, R.: Peregrini uit in het Hongaarse Koninkrijk die in Nederland studeerden, in dienst van de Boheems-Moravische protestantse kerk.
  In: Plurima sub falso tegmine vera latent. Ed.: Flor-Góreczka, Agnieszka; Křížová, Kateřina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 171-182, 2022. ISBN: 9788366647121
2021
 1. Bozzay, R.: Das Andenken an die Kinderrettungsaktion in Debrecen.
  In: Trianon 1920-2020. Some aspects of the Hungarian peace treaty 1920. Ed.: by Róbert Barta, Róbert Kerepeszki, Krzysztof Kania, Debreceni Universitas, Debrecen, 211-225, 2021. ISBN: 9789634901299
 2. Bozzay, R.: Magyar diákok egyetemjárása a közép és kora újkori Európában.
  In: Migráció tegnap és ma. Szerk.: Pete László, Bozzay Réka, Debreceni Egyetem, Debrecen, 9-28, 2021. ISBN: 9789633189443
2020
 1. Bozzay, R.: A gyermekmentő akció debreceni díszdoktorai 1925-ben.
  In: A gyermekvonatok : Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után / Aalders Maarten J; Pusztai Gábor, Réthelyi Orsolya, L'Harmattan K., Budapest, 123-135, 2020. ISBN: 9789634145844
 2. Bozzay, R.: A vallásszabadság kérdése a kora újkori Hollandiában és Erdélyben.
  In: Vallásháborúk, felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az ókortól napjainkig. Szerk.: Pósán László; Veszprémy László; Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 221-240, 2020. ISBN: 9789633275597
 3. Bozzay, R.: Bátori Sigray Mihály élete és emlékezete.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 135-152, 2020, (Speculum Historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29) ISBN: 9789634902089
 4. Bozzay, R.: De kinderactie en de verlening van het eredoctoraat in Debrecen in 1925.
  In: De Hongaarse kindertreinen : Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog / red. Maaeren J. Aalders, Gábor Pusztai, Orsolya Réthelyi, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 125-137, 2020. ISBN: 9789087048471
 5. Bozzay, R.: Geloofsvrijheid in Zevenburgen in de vroegmoderne tijd.
  Roczniki Humanistyczne. 68 (5), 7-18, 2020.
 6. Bozzay, R.: Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni: az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban.
  Gerundium. 11 (1-2), 194-200, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Haraszti-Szabó Péter, Kelényi Borbála, Simon Zsolt. -Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni: az oktatás financiális háttere a középkorban és a korai újkorban /Budapest : Martin Opitz Kiadó : MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, 2019)
2019
 1. Bozzay, R.: Magyar nyelv és kultúra tanítása a Humbold Egyetemen.
  Gerundium. 10 (2), 147-152, 2019.
  (Ismertetett mű: Hg. Tamás Görbe, Hajnalka Halász, Rita Hegedűs, Csongor Lőrincz. -Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte 100 jahre Hungarologie in Berlin /Wien : Praesens Verlag, 2018)
2018
 1. Bozzay, R.: A holland egyetemek hatása a magyar teológusok és orvosok képzésére a kora újkorban.
  In: Oda-vissza: A kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között. Szerk.: Gera Judit, Vesztergom Janina, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 19-42, 2018. ISBN: 9789632849621
 2. Bozzay, R.: Diákmigrációs tendenciák a kora újkorban.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 313-328, 2018. ISBN: 9789633277768
 3. Bozzay, R.: Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525, 1-2. kötet.
  Gerundium. 9 (1), 149-153, 2018.
  (Ismertetett mű: Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László. -Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348-1525, 1-2. kötet /Budapest: ELTE Lvt., 2016, 2017. -)
 4. Bozzay, R.: Németalföld és a magyar borok a késő középkorban és kora újkorban.
  In: Vina bibant homines, animantia cetera fontes" : Tanulmányok a magyar bor. Szerk.: Pósán László, Tózsa-Rigó Attila, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 37-49, 2018. ISBN: 9789634900252
Show all
updated: 2023-02-05, 01:08