You are here

Szőcs Andor

Szőcs Andor

Szőcs Andor
Name: Szőcs Andor
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
31
Publications in DEA:
31
OA:
3
Date range:
2010-2022
2022
 1. Szőcs, A.: Attitűdváltozások a hallgatói fizetett munkavállalásban: Kvalitatív adatok a post-covid időszakban.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 511, 2022. ISBN: 9789636260576
 2. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és jövőtervek a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban: A Partiumi Keresztény Egyetemen 2021-ben szervezett jubileumi konferencia kötete. Szerk.: Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Kolozsvári Egyetemi Partiumi Kiadó, Kolozsvár, 117-131, 2022. ISBN: 9786063717369
2021
 1. Szőcs, A.: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői.
  In: Átmentek : A globális és helyi kultúrák határán : Absztraktok. Szerk.: Szirmai Éva, Hevesi Tímea, Urbanik Tímea, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 37, 2021. ISBN: 9786155946318
 2. Szőcs, A.: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői.
  Közösségi Kapcsolódások tanulmányok kultúráról és oktatásról. 1 (1-2), 51-58, 2021.
 3. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és intézményi társadalmi tőke hatások.
  In: Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Simonics István, Holik Ildikó, Tomory Ibolya, Óbuda University, Budapest, 306-322, 2021. ISBN: 9789634492399
 4. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és jövőtervek a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban. Szerk.: Pásztor Rita, Székedi Levente, Partium Kiadó, Nagyvárad, 17, 2021. ISBN: 9786069673133
2018
 1. Szőcs, A.: Csíkszentdomokos a történelemben.
  Kereszt. szó. 29 (1), 1-3, 2018.
2017
 1. Szőcs, A.: A jó katekéta.
  Kereszt. szó. 28 (10), 1-2, 2017.
 2. Szőcs, A.: Középiskolások és a diákmunka.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 83, 2017. ISBN: 9789635088638
2016
 1. Hamvas, L., Szőcs, A.: Hajdú-Bihar megyei kisvárosi fiatalok élethelyzetei és jövőképei.
  In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridionale, Szeged, 85-98, 2016. ISBN: 9789638708489
 2. Szőcs, A.: Vállalkozói hajlandóság és tanulás melletti munkavégzés a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : Program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 163, 2016. ISBN: 9789633065136
2015
 1. Szőcs, A.: "Klassz klaszter!?" - Munkát vállaló hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  In: Doktorandusz Konferencia : Absztraktfüzet, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Debrecen, 18, 2015.
 2. Szőcs, A.: Gabriella Pusztai and Ágnes Lukács (eds): Közösségteremtők - tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt = Creators of Communities: tribute to the great generation of Hungarian sociologists of religion).
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 5 (2), 211-214, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Pusztai Gabriella, Lukács Ágnes. -Közösségteremtők - tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt /Debrecen : Debrecen University Press, 2014. -)
 3. Szőcs, A.: Kvalitatív adatok az egyetemi hallgatók tanulás melletti munkakeresési szokásairól.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák : az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 90, 2015. ISBN: 9786155460531
2014
 1. Szőcs, A.: Aktív fiatalok a munkaerőpiacon.
  In: Racionálisan lázadó hallgatók II.. Szerk.: Szabó Andrea, Belvedere Meridionale, Budapest ; Szeged, 252-260, 2014. ISBN: 9786155372100
 2. Szőcs, A.: Aktív fiatalok a munkaerőpiacon - A Partium példája.
  In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 85, 2014. ISBN: 9789634737421
 3. Szőcs, A.: Dolgozva tanulni, tanulva dolgozni - társadalmitőke-hatások a partiumi hallgatók körében.
  In: Határtalan oktatáskutatás: Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 229-242, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2064-6046 ; 9.) ISBN: 9789630891462
 4. Györgyi, Z., Kaminska, A., Márkus, Z., Prucnal, M., Pulak, I., Szőcs, A.: Paralellism and differences in recruitment for teacher training in Hungary and Poland.
  In: Comparative Research on Teacher Education. Eds.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Verbum, Ružomberok, 97-105, 2014. ISBN: 9788056101223
 5. Szőcs, A.: Teher alatt nő a pálma.
  In: Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Szerk.: Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 159-182, 2014. ISBN: 9789633184592
2013
 1. Szőcs, A.: "Nyolc óra munka..." - hallgatói munkaattitűdök a Debreceni Egyetemen.
  In: HuCER 2013 Konferencia : HERA Absztraktkötet, Hungarian Educational Research Association (HERA), Debrecen, 58, 2013.
 2. Györgyi, Z., Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakmai képzés regionális vetületei.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 211-222, 2013, (ISSN 2062-1558)
 3. Szőcs, A.: Hallgatói munkaattitűdök és tanulás melletti munka jellemzői a Partiumi régió felsőoktatási intézményeiben.
  In: Változó életformák - régi és új tanulási környezetek : Absztraktkötet. Szerk.: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka, Líceum K., Eger, 121, 2013. ISBN: 9786155250323
 4. Szőcs, A.: Munkaviszony és viszony a munkához - hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  In: Felsőoktatás és munkaerőpiac: Eszményektől a kompetenciák felé. Szerk.: Darvai Tibor, SETUP : Belvedere Meridionale, Szeged, 87-124, 2013. ISBN: 9789630860642
Show all
updated: 2023-05-28, 01:12