You are here

Revákné Markóczi Ibolya

Revákné Markóczi Ibolya

Revákné Markóczi Ibolya
Name: Revákné Markóczi Ibolya
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
50
Publications in DEA:
50
OA:
21
Date range:
2006-2023
2023
 1. Revákné Markóczi, I., Fehér, V., Máth, J.: Energy awareness education appearing in natural sciences textbooks from grade 1 to 12.
  J. Balt. Sci. Educ. 22 (3), 470-492, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Education (2022)
2021
 1. Fehér, V., Revákné Markóczi, I.: Az energiatudatosságra vonatkozó fogalmak megjelenése és azok sajátosságai középiskolai természettudományos tankönyvekben.
  In: IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Vzdelávacie, vyskumné a metodické konferencia : program : tartalmi összefoglalók : abstrakty. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 24, 2021. ISBN: 9788089691708
 2. Fehér, V., Revákné Markóczi, I.: Occurance of concepts related to energy awareness and their distincive features in science textbooks used in elementary and secondary schools.
  In: XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : absztrakt kötet = 16th Carpathian Basin Conference for Environmental Sciences : abstract book. Szerk.: Cseresznyés Dóra, Király Csilla, ELTE Természettudományi Kar, Budapest, 113-121, 2021. ISBN: 9789638221827
2020
 1. Csorba, P., Tóth, T., Szabó, G., Fazekas, I., Radics, Z., Teperics, K., Revákné Markóczi, I., Mika, J., Patkós, C., Kovács, E., Ütőné Visi, J., Csákberényi Nagy, M., Bartha, J.: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye példáján.
  Debr. szle. 2 200-211, 2020.
 2. Bánóczki, K., Revákné Markóczi, I., Csorba, P.: Investigation of the conceptual knowledge of Hungarian secondary school students related to climate change using the word association method.
  In: GEOIT4W-2020: 4th Edition of International Conference on Geo-IT and Water Resources 2020, Geo-IT and Water Resources 2020, Association for Computing Machinery, Al-Hoceima Morocco, 1-4, 2020. ISBN: 9781450375788
2019
 1. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J.: Általános és középiskolás tanulók megújuló energiára vonatkozó fogalmi strukturájának és befolyásoló tényezőkkel való összefüggésének vizsgálata.
  In: Neveléstudomány - horizontok és dialógusok : absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományok Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 521, 2019. ISBN: 9789634294733
 2. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J.: A megújuló energiával összefüggő fogalmi struktúra vizsgálata 4., 7. és 11. osztályosok körében.
  In: VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Program : Tartalmi összefoglalók. Kiadta: az International Research Institute s.r.o, International Research Institute s.r.o., Komárno, Szlovákia, 76, 2019. ISBN: 9788089691609
 3. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J., Máth, J.: Primary and secondary school students' knowledge related to renewable energy and some of its influencing factors.
  J. Balt. Sci. Educ. 18 (6), 924-942, 2019.
  Journal metrics:
  Q2 Education
2018
 1. Revákné Markóczi, I.: Az energiatudatosságra vonatkozó attitüdelemek vizsgálata tantervekben és tankönyvekben.
  In: VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Program : Tartalmi összefoglalók. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o., Komárom, 69, 2018. ISBN: 9788089691517
 2. Revákné Markóczi, I.: Tantervi követelmények és tankönyvi tartalmak az energiatudatosságra nevelés szolgálatában.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: Absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 300, 2018. ISBN: 9789634890515
2017
 1. Ütőné Visi, J., Csákberényi Nagy, M., Revákné Markóczi, I., Tóth, T.: Energiatudatosságra nevelés az általános iskolai tankönyvekben.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok HuCER 2017 : absztrakt kötet. Kiadta: a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 230, 2017. ISBN: 9786155657023
2016
 1. Revákné Markóczi, I., Malmos, E., Jász, E., Csákberényi Nagy, M., Kovács, E., Balaska, P., Ütőné Visi, J., Barta, J., Tóth, T.: Általános iskolás tanulók megújuló energiához kapcsolódó fogalmi tudásának vizsgálata szóasszociációs módszerrel.
  In: Környezet és Energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 37-48, 2016. ISBN: 9789637064340
 2. Revákné Markóczi, I., Malmos, E., Jász, E., Csákberényi Nagy, M., Ütőné Visi, J., Barta, J., Kovács, E., Balaska, P.: A megújuló energia fogalmának tudásszintje az általános iskolában - Hajdú-Bihar és Heves Megyében.
  In: A tanulás útja : HUCER 2016 : Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 143, 2016. ISBN: 9786155657009
 3. Revákné Markóczi, I., Malmos, E., Jász, E., Csákberényi Nagy, M., Kovács, E., Ütőné Visi, J.: Investigation of concepts related to energy culture using the word association method at primary level.
  In: Tools and Aims in Environmental Education : International Environmental Education Conference IEEC 2016, 26-29th April 2016, Eszterházy Károly University of Applied Sciences
2015
 1. Revákné Markóczi, I.: A biológiatanár levelező képzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújítása a Debreceni Egyetemen: A természettudományos problémamegoldás fejlesztésének intermetodikája.
  In: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért : természettudományok / Balla Éva, Bujdosó Gyöngyi, Csernoch Mária, Dobróné Tóth Márta, Egri Sándor, Herendiné Kónya Eszter, Mándy Tihamér, Paulovits György, Revákné Markóczi Ibolya, Sarka Lajos, Teperics Károly, Tóth Zoltán, Varga Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-42, 2015. ISBN: 9789634738428
 2. Dobróné Tóth, M., Futóné Monori, E., Gőz, J., Revákné Markóczi, I.: Biológiatanítás az IKT és IBL világában: 28 órás tantárgypedagógiai tanártovábbképzés tananyaga.
  Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ, Debrecen, 129 p., 2015. ISBN: 9789634738565
 3. Pusztai, G., Engler, Á., Revákné Markóczi, I.: Developement of Teacher Calling in Higher Education.
  Partium Press ;, Nagyvárad, 194 p., 2015. ISBN: 9789631233995
 4. Brezsnyánszky, L., Revákné Markóczi, I., Veressné Gönczi, I.: Kézikönyv egyetemi szaktanácsadók számára.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 76 p., 2015. ISBN: 9789634733584
 5. Revákné Markóczi, I., Tóth, Z.: Osztálytermi kutatás.
  Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ, Debrecen, 184 p., 2015. ISBN: 9789634738688
 6. Balla, É., Bujdosó, G., Csernoch, M., Dobróné Tóth, M., Egri, S., Herendiné Kónya, E., Mándy, T., Paulovits, G., Revákné Markóczi, I., Sarka, L., Teperics, K., Tóth, Z., Varga, K.: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért: természettudományok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. ISBN: 9789634738428
 7. Revákné Markóczi, I.: Természettudományos problémamegoldás kisiskolás korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 321 p., 2015. ISBN: 9789634738671
Show all
updated: 2024-04-14, 01:34

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 18
Q2 2 (11.1%)
Q4 1 (5.6%)
N/A 15 (83.3%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (3)
Education (3)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Csákberényi Nagy Miklósné Tóth Klára
Show more
Csákberényi Nagy Miklósné Tóth Klára
Tóthné Kosztin Beáta
Futóné Monori Edit
Adorjánné Farkas Magdolna
Dobróné Tóth Márta
Bartha Jánosné Székely Ilona