You are here

Szűcs Tímea

Szűcs Tímea

Szűcs Tímea
Name: Szűcs Tímea
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
26
Publications in DEA:
26
OA:
5
Date range:
2012-2022
2022
 1. Józsa, G., Szűcs, T., Váradi, J.: A zenetanárok digitális attitűdjére ható tényezők vizsgálata.
  In: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 39-52, 2022. ISBN: 9786156192943
 2. Szűcs, T.: The Relationship between Family Milieu and Music Education.
  Soc. Sci. 11 (12), 1-16, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous) (2021)
2020
 1. Szűcs, T., Péter, C.: A szülők hatása gyermekük művészeti tevékenységeire.
  In: Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, MMA MMKI, Budapest, 151-169, 2020. ISBN: 9786156192158
2019
 1. Pusztai, G., Demeter-Karászi, Z., Szűcs, T.: Theoretical and empirical background for a higher education model of active community learning.
  In: Proceedings 5th CARPE Conference: Horizon Europe and beyond. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 38-47, 2019. ISBN: 9788490487891
2018
 1. Szűcs, T.: A zenetanulás aspektusai Kelet-Magyarországon.
  In: Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 84-94, 2018. ISBN: 9788089691524
 2. Nánási, G., Szabó, B., Szűcs, T.: Dropout in Higher Education.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 71, 2018. ISBN: 9786155657047
 3. Pusztai, G., Bocsi, V., Bacskai, K., Ceglédi, T., Csokai, A., Kocsis, Z., Szűcs, T.: Jelen és jövő határán: Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményes-sége.
  Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 117 p., 2018. ISBN: 9786158104012
 4. Szűcs, T., Váradi, J.: Perzisztencia a zeneművészeti felsőoktatásban: A zeneművészeti képzés megtartó erejének vizsgálata.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263-273, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
2017
2016
 1. Szűcs, T.: A zenei nevelés intézményrendszere és helyzete Magyarországon.
  In: Oktatás és fenntarthatóság. Szerk.: Polónyi István, Pusztai Gabriella, Kozma Tamás, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 540-556, 2016, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 3.) ISBN: 9789631255423
 2. Kovács, K., Markos, V., Rábai, D., Szűcs, T.: Az oktatási intézmény szerepe a családon belüli válságok kezelésében egy kvalitatív vizsgálat tükrében.
  In: Riport a családokról: A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási. Szerk.: Földvári Mónika, Tomposné Hakkel Tünde, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet; L'Harmattan, Budapest, 479-499, 2016, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 15.) ISBN: 9789634141938
 3. Szűcs, T., Hetei, A.: Zeneoktatás flamand-magyar kontextusban.
  Acta Andragogiae et Culturae. 27 426-439, 2016.
2015
 1. Szűcs, T.: Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban.
  Kulturális Szemle. 2 (1), 7-16, 2015.
 2. Szűcs, T., Tóth, Z.: Csillagászati fogalmak tanulói értelmezései.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság ; Debreceni Egyetem, Budapest, 337-357, 2015.
 3. Juhász, E., Herczegh, J., Kenyeres, A., Kovács, K., Szabó, J., Szűcs, T.: Kulturális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig / Kozma Tamás és munkatársai, CHERD-H., Debrecen, 144-176, 2015, (Régió és Oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 4. Szűcs, T.: Recenzió Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének" művéről.
  Kulturális Szemle. 2 132-133, 2015.
  (Ismertetett mű: Váradi Judit. -Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? = How to educate an audience to acquire a taste for classical music? : [egyetemi doktori értekezés] /Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2010. -340 p.)
2014
 1. Szűcs, T., Tóth, Z.: Metafogalmi ismeretek a földrajz tankönyvekben.
  In: Oktatáskutatás határon innen és túl. Szerk.: Juhász Erika, Kozma Tamás, Belvedere Meridionale, Szeged, 135-152, 2014, (HERA Évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 1.) ISBN: 9786155372179
 2. Szűcs, T.: Zeneiskola az Észak-Alföld régióban.
  In: Határtalan oktatáskutatás Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, A Debreceni Egytem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 57-68, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 9.) ISBN: 9789630891462
2013
 1. Szűcs, T.: "Hegyet hágék".
  Rubato 54 10-11, 2013.
Show all
updated: 2023-03-26, 03:14

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 10
Q2 1 (10%)
N/A 9 (90%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (1)
Social Sciences (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart