You are here

Szabó Barbara Éva

Szabó Barbara Éva

Szabó Barbara Éva
DE > BTK
tanársegéd 2017-
Name: Szabó Barbara Éva
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
57
Publications in DEA:
57
OA:
5
Date range:
2012-2023
2023
 1. Máté-Szabó, B.: Hogyan tanulnak a hallgatók?: A tanulás sajátosságainak vizsgálata a felsőoktatási szakképzés hallgatói körében.
  In: Az oktatás határdimenziói : Absztraktfüzet : Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023. Szerk.: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita, ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 49, 2023. ISBN: 9786155657139
 2. Máté-Szabó, B., Márkus, E.: Tanulási motiváció és tanulásmódszertani sajátosságok vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók körében.
  In: Oktatás - Informatika - Pedagógia 2023. Szerk.: Molnár György, Buda András, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 43, 2023. ISBN: 9789634904939
 3. Máté-Szabó, B.: Tanulási motivációk és tervek vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben.
  Acta Andragogiae et Culturae. Közlésre elfogadva 1-13, 2023.
2022
 1. Máté-Szabó, B.: Miért éppen felsőoktatási szakképzés?: Jelentkezési tendenciák vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben.
  In: Oktatás egy változó világban : Kutatás, innováció, fejlesztés : Absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 203, 2022. ISBN: 9786155657115
 2. Máté-Szabó, B.: Tanulási motivációk vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben.
  In: Innovációk a művelődés és a felnőttképzés világában. Szerk.: Juhász Erika, Márkus Edina, Debreceni Egyetem, Debrecen, 42, 2022. ISBN: 9789636515492
2021
2020
 1. Tóth, D., Máté-Szabó, B.: A rövid-idejű felsőfokú képzések prioritása európában a 2000-es évektől.
  In: Tanulás és innováció a digitális korban : Absztraktkötet. Szerk.: Kozma Tamás, Juhász Erika, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 109, 2020. ISBN: 9786155657085
2019
 1. Máté-Szabó, B.: A felsőoktatási szakképzés hallgatói az Észak- Alföldi régióban.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció - Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 80, 2019. ISBN: 9786155657078
 2. Tóth, D., Máté-Szabó, B.: A felsőoktatás szerepe a társadalmi felzárkózásban: Fókuszban a rövid idejű képzések és a közösségi központok.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 131-140, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
 3. Máté-Szabó, B.: Fejlődés - fejlesztés a sport által - Hajdúnánás esete.
  In: Tanulás felnőttkorban : Az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 60-74, 2019. ISBN: 9786150052298
 4. Miklósi, M., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Felnőttképzési fejlesztési lehetőségek határon innen és túl.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 75 p., 2019. ISBN: 9786150072852
 5. Máté-Szabó, B.: Felsőoktatás? Szakképzés? A felsőoktatási szakképzésben tanulók vizsgálata Észak-Alföld régióban.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka; Andl Helga; Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 475, 2019. ISBN: 9789634294733
 6. Márkus, E., Máté-Szabó, B., Miklósi, M.: Learning in adulthood: Cases of lifelong learning.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 132 p., 2019. ISBN: 9786150052304
 7. Miklósi, M., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Opportunities for Developing Adult Training within Hungary's Borders and Beyond.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 75 p., 2019. ISBN: 9786156154002
 8. Máté-Szabó, B.: The role of sports in community building and developing learning in the Hajdúnánás township.
  In: Learning in Adulthood. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Takács-Miklósi Márta, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 37-46, 2019. ISBN: 9786150052304
 9. Máté-Szabó, B., Márkus, E.: The Role of sports in community building and developing learning the case of Hajdúnánás.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-103, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
2018
 1. Máté-Szabó, B.: A felsőoktatási szakképzés hallgatói összetétele.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom: HuCER 2018 : Absztraktkötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 192, 2018. ISBN: 9786155657047
 2. Tóth, D., Szemerszki, M., Máté-Szabó, B.: A lemorzsolódás képzési területei, képzési szint szerinti mintázatai.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: absztrakt kötet : XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 161, 2018. ISBN: 9789634890515
 3. Markos, V., Demeter-Karászi, Z., Máté-Szabó, B., Tóth, D., Novák, I.: A pályaorientáció, a munkavállalás, a társas kapcsolatok és az egészségmagatartás szerepe a felsőoktatási lemorzsolódásban.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 490, 2018. ISBN: 9789634890515
 4. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
Show all
updated: 2024-07-25, 01:17

Genre chart

Year chart

Language chart