You are here

Szigeti Fruzsina

Szigeti Fruzsina

Szigeti Fruzsina
Name: Szigeti Fruzsina
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
36
Publications in DEA:
36
OA:
18
Date range:
2014-2021
2021
 1. Szigeti, F., Csók, C., Győri, K., Hrabéczy, A., Pusztai, G.: A hallgatói előrehaladás típusai és jellemzői.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2020 : Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Szerk.: Engler Ágnes, Bocsi Veronika, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete, Debrecen, 27-43, 2021, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X)
 2. Kovács, K., Szigeti, F., Dan, B.: Egészségtudatosság és tanulmányi perzisztencia.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban / Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, CHERD-HUNGARY, Debrecen, 183-199, 2021, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 12) ISBN: 9786156012128(papíralapúkiadás)
 3. Fényes, H., Paksi, V., Tardos, K., Markos, V., Szigeti, F.: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői.
  In: Tudományos karrierek a 21. század elején. Szerk.: Tardos Katalin, Paksi Veronika, Fábri György, Belvedere Meridionale, Szeged, 62-84, 2021. ISBN: 9786156060457
 4. Szigeti, F., Fényes, H.: Nemek szerinti különbségek a PhD-fokozattal rendelkezők demográfiai és szocioökonómiai hátterében és szakmai életútjában egy másodelemzés tükrében.
  In: Tudományos karrierek a 21. század elején. Szerk.: Tardos Katalin, Paksi Veronika, Fábri György, Belvedere Meridionale, Szeged, 23-35, 2021. ISBN: 9786156060457
2020
2019
 1. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók kivándorlási tervei a munkaértékek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 221-238, 2019. ISBN: 9789634145660
 2. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Kik a lemorzsolódó hallgatók?.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 249-260, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
2018
 1. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
 2. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 3. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 4. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók migrációs tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 188, 2018. ISBN: 9789634890515
 5. Pusztai, G., Szigeti, F.: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 312 p., 2018. ISBN: 9789633187548
2017
 1. Kovács, K., Szigeti, F.: A serdülők egészségmagatartásában szerepet játszó rizikó- és protektív faktorok áttekintése.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 17-46, 2017. ISBN: 9789631291506
2016
 1. Szigeti, F.: A kulturális tőke szerepe az életminőség alakításában, a Ny íregyházi járásban élő 18. életévüket betöltött tanulók körében.
  In: A tanulás új útjai : HUCER 2016 Absztrakt kötet / Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 163, 2016. ISBN: 9786155657009
Show all
updated: 2024-04-14, 01:23

Genre chart

Year chart

Language chart