You are here

Szigeti Fruzsina

Szigeti Fruzsina

Szigeti Fruzsina
Name: Szigeti Fruzsina
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
28
Publications in DEA:
28
OA:
15
Date range:
2014-2021
2021
2019
 1. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók kivándorlási tervei a munkaértékek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 221-238, 2019. ISBN: 9789634145660
 2. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Kik a lemorzsolódó hallgatók?.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 249-260, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
2018
 1. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
 2. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 3. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 4. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók migrációs tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 188, 2018. ISBN: 9789634890515
 5. Pusztai, G., Szigeti, F.: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 312 p., 2018. ISBN: 9789633187548
2017
 1. Kovács, K., Szigeti, F.: A serdülők egészségmagatartásában szerepet játszó rizikó- és protektív faktorok áttekintése.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 17-46, 2017. ISBN: 9789631291506
2016
 1. Szigeti, F.: A kulturális tőke szerepe az életminőség alakításában, a Ny íregyházi járásban élő 18. életévüket betöltött tanulók körében.
  In: A tanulás új útjai : HUCER 2016 Absztrakt kötet / Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 163, 2016. ISBN: 9786155657009
 2. Szigeti, F.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő kisgyermekes anyukák munkaerő-piaci (re)integrációja.
  Párbeszéd. 3 (4), 1-4, 2016.
  (Ismertetett mű: R. Fedor Anita. -Egyensúlyban? - a munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig : a kisgyermeket nevelő nők munkavállalási integrációjának mintázata /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. -252 p. -)
 3. Szigeti, F.: Az életminőség mérési rendszerei.
  Educatio. 25 (1), 130-139, 2016.
 4. Szigeti, F.: Egy tanulmánykötet összefoglalója.
  Párbeszéd. 3 (1), 1-4, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Csizmadia Zoltán, Tóth Péter. -Helyi társadalom és intézményrendszer Győrben /Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. -308 p. -)
 5. Szigeti, F., Barnucz, N.: Quality of Life Nyiregyhaza: District 2015.
  HERJ. 6 (4), 117-120, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Hüse Lajos, Takács Péter. -Acta Medicinae et Sociologica 6. évfolyam 18-19. szám 2015 /Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015. -255 p. -)
2015
Show all
updated: 2023-03-28, 01:37