You are here

Institute of Education

Institute of Education

Name: Institute of Education
Address: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Phone number: (52) 512-922 / (52) 512-900/22285
Fax: (52) 512-922
E-mail: nemeth.noraarts.unideb.hu
Website of the institution: http://ni.unideb.hu/

Publication list

Uploaded publications:
1874
Publications in DEA:
1611
OA:
275
Date range:
1970-2023
2023
 1. Bujdosóné Dani, E., Szabó, D.: A könyvtárak médiatudatossága és az olvasóvá nevelés stratégiái a közösségi média hozzájárulásával.
  In: Generációk - egymás közt = Generations among generations : Absztraktok. Szerk.: Szirmai Éva, Hevesi Tímea, Urbanik Tímea, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, [26-28], 2023. ISBN: 9786155946967
 2. Szabó, D., Énekes, A.: Alulról szerveződés és állami függés a kárpát-medencei amatőr néptáncegyüttesek viszonyában..
  In: Az oktatás határdimenziói : Absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika, Kattein-Pornói Rita, ELTE Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 32, 2023.
 3. Kovács, K., Pusztai, G.: An empirical study of Bourdieu's theory on capital and habitus in the sporting habits of higher education students learning in Central and Eastern Europe.
  Sport. Educ. Soc. [Epub ahead of print] (-), 1-16, 2023.
  Journal metrics:
  Q1 Education (2022)
  Q1 Orthopedics and Sports Medicine (2022)
  Q1 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (2022)
  Q1 Sports Science (2022)
 4. Váradi, J., Radócz, J., Kerekes, R., Pótfi, M.: A zeneművészeti szakgimnazisták zenei identitásának meghatározó tényezői.
  In: ISBN: 9789634905080
 5. Dan, B., Kovács, K., Bacskai, K., Ceglédi, T., Pusztai, G.: Family-SEN School Collaboration and Its Importance in Guiding Educational and Health-Related Policies and Practices in the Hungarian Minority Community in Romania.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 20 (3), 1-14, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis (2022)
  Q2 Pollution (2022)
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health (2022)
 6. Radócz, J.: Fúvószene itthon - a hazai fúvószenekarok demográfiai vonatkozásai.
  In: 3. Zenepedagógiai konferencia. Kutatások a zene és zenepedagógia világában : Absztraktkötet. Szerk.: Váradi Judit, Kerekes Rita, Kiss Julianna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33, 2023. ISBN: 9789634905080
 7. Kovács, K., Békési, Z., Győri, K., Papp, D.: Gender differences in the characteristics of gaming and esport aspirations in Hungary.
  Contemporary Social Science. 18 (1), 58-75, 2023.
  Journal metrics:
  D1 History (2022)
  Q2 Social Sciences (miscellaneous) (2022)
 8. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G.: How Can Social Capital Become a Facilitator of Inclusion?.
  Educ. Sci. 13 (2), 1-19, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Computer Science Applications (2022)
  Q2 Computer Science (miscellaneous) (2022)
  Q2 Developmental and Educational Psychology (2022)
  Q2 Education (2022)
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (2022)
  Q2 Public Administration (2022)
 9. Pusztai, G., Róbert, P., Fényes, H.: Parental Involvement and School Choice in Hungarian Primary Schools.
  J Sch Choice. 17 (1), 118-135, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Education (2022)
 10. Csók, C., Pusztai, G.: Stratified Student Society in Higher Education Fields. Impact of Expected Earning on Students' Career.
  European Journal of Contemporary Education. 12 (1), 40-55, 2023.
  Journal metrics:
  Q2 Education (2022)
 11. Kerekes, R., Mike, Á., Radócz, J., Szűcs, T.: Szülői vélemények az online zeneoktatásról.
  In: Kutatások a zene és a zenepedagógia világában - 3. Zenepedagógiai konferencia - Absztraktkötet. Szerk.: Váradi Judit, Kerekes Rita, Kiss Julianna, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 20, 2023. ISBN: 9789634905080
 12. Bodnár, D., Kocsis-Simon, B., Tóth, R., Csók, C.: The role of school support staff: A bridge between parents and school?.
  In: Education in the Family-Family in Education III. : Book of Abstracts. Eds.: Erzsébet Rákó, Grzegor Godawa, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 12, 2023. ISBN: 9789634905141
2022
 1. Janecskó, L., Chrappán, M.: "Ha több tárgyat tanítok, több fizetés járna" - tanárok és tanárszakos hallgatók nézetei a komplex természettudományos oktatásról.
  In: Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Szerk.: Kattein-Pornói R, Mrázik J , Pogátsnik M, Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, Debrecen, 173-183, 2022, (HERA Évkönyvek sorozat kötetei, ISSN 2064-6755) ISBN: 9786155657108
 2. Kocsis, Z.: "Hogyan készülünk fel a munka világára?": A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepének vizsgálata hallgatói interjúk alapján.
  In: XIV. Nemzetközi nyíregyházi doktorandusz és posztdoktori konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Rusinné Fedor Anita, Tóth Dalma, Zakor-Broda Rita, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 5, 2022.
 3. Szabó, D., Bujdosóné Dani, E.: A digitálistér-dimenzió összetevőinek és szereplőinek felmérése: a Debreceni Egyetem és gyakorló iskolái.
  In: Válság, Változás, Perspektívák. Szerk.: Ajtony Zsuzsanna, Prohászka-Rád Boróka, Tódor Erika-Mária, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 187-207, 2022. ISBN: 9786069750667
 4. Pusztai, G., Fináncz, J., Tóth, D.: A doktori képzés nemzetközi és hazai átalakulása.
  Educatio. 31 (1), 85-103, 2022.
 5. Kocsis, Z.: A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepe egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Mesteri erőforrások : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Kun András István, Csók Cintia, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 32-55, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 16) ISBN: 9789634904830
 6. Kocsis, Z.: A felsőoktatás munkaerőpiacra való felkészítő szerepének és a hallgatók kompetenciáinak vizsgálata.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 401, 2022. ISBN: 9789636260576
 7. Bűdi, K., Rébay, M.: A győri és a soproni bencés gimnázium társadalmi karaktere a dualizmus korában.
  In: Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Szerk.: Kattein-Pornói R, Mrázik J , Pogátsnik M, Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, Debrecen, 473-489, 2022, (HERA Évkönyvek sorozat kötetei, ISSN 2064-6755) ISBN: 9786155657108
 8. Szabó, J., Fintor, G.: A helyi televíziók nézettsége és szerepe a sportra nevelés tekintetében.
  In: Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Szerk.: Kattein-Pornói Rita., Mrázik Julianna, Pogátsnik Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Debrecen, Budapest, 241-249, 2022, (HERA Évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 9) ISBN: 9786155657108
 9. Czékmán, B., Aknai, D., Fehér, P., Barnucz, N.: A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás és a konstruktív pedagógia szemszögéből.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet : XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 310, 2022.