You are here

Hegedűs Gabriella

Hegedűs Gabriella

Hegedűs Gabriella
Name: Hegedűs Gabriella
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
17
Publications in DEA:
17
OA:
3
Date range:
2020-2023
2023
 1. Hegedűs, G.: A formális nyelvoktatás és árnyékoktatás összefüggései egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Megküzdés, fejlődés, nevelés: az Iskola a határon III. konferencia előadásaiból. Szerk.: Podlovics Éva; Erdei Róbert; Kissné Gombos Katalin, Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, 97-108, 2023, (Sárospataki pedagógiai füzetek, ISSN 0230 0435 ; 32) ISBN: 9786156482143
 2. Major, E., Bencze, Á., Dorogi, A., Rétháti, C., Hegedűs, G.: A szülői bevonódás mintázatai az Országos kompetenciamérés adatai alapján.
  In: XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai az átalakuló világban: Absztraktkötet. Szerk.: Bajzáth Angéla, Csányi Kinga, Győri János, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság ; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 35, 2023. ISBN: 9789634896111
 3. Major, E., Hegedűs, G.: Megvalósuló jógyakorlatok a szülők-pedagógusoktanulók kapcsolattartásában.
  In: XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Elkötelezettség és rugalmasság: a neveléstudomány útjai az átalakuló világban: Absztraktkötet. Szerk.: Bajzáth Angéla, Csányi Kinga, Győri János, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 344, 2023. ISBN: 9789634896111
2022
 1. Hegedűs, G.: A formális angol nyelvtanítás és az árnyékoktatásban való részvétel közötti összefüggések feltárása egy kvalitatív pilot tanulmány keretében.
  In: Oktatás egy változó világban - Kutatás, innováció, fejlesztés: absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika - Kattein-Pornói Rita (szerk.), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 273, 2022. ISBN: 9786155657115
 2. Hegedűs, G., Major, E.: Cultural capital and educational achievement in shadow education: results of a quantitative study on private language tutoring.
  In: XI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022. november 25-26 = 11th Interdisciplinary Doctoral Conference 25-26th of November 2022 : absztraktkötet = Book of Abstracts /szerk. Kajos Luca Fanni, Bali Cintia, Puskás Tamás, Horváth-Polgár Petra Ibolya, Glázer-Kniesz Adrienn, Tislér Ádám, Kovács Eszter, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 156, 2022. ISBN: 9789636260699
 3. Hegedűs, G.: Exploring the Context of Participation in English Language Shadow Education: Results of a Pilot Study among Secondary School Students.
  In: X. Jubileumi interdiszciplináris doktorandusz konferencia 2021 tanulmánykötet = 10th jubilee interdisciplinary doctoral conference 2021 conference book. Szerk.: Kajos Luca Fanni; Bali Cintia; Preisz Zsolt; Szabó Rebeka, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 322-339, 2022. ISBN: 9789634298199
 4. Hegedűs, G., Godó, K.: Idegennyelv-oktatás és hátrányos helyzet: a nyelvérzék és nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál. = [Language learning in low socio-economic situation: Correlations between language aptitude and success in foreign language learning in the case of 11?12-year-old students from low socio-economic backgrounds in eastern Hungary].
  Hung. educ. res. j. Epub 1-2, 2022.
  (Ismertetett mű: Szabó Fruzsina. -Idegennyelv-oktatás és hátrányos helyzet : a nyelvérzék és nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál /Oradea : Partium Kiadó, 2021. -259. -)
 5. Hegedűs, G., Major, E.: Interrelationships between cultural capital and private language teaching: results of a quantitative pilot study.
  In: XI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022. november 25-26 = 11th Interdisciplinary Doctoral Conference 25-26th of November 2022 : absztraktkötet = Book of Abstracts. Szerk.: Kajos Luca Fanni; Bali Cintia; Puskás Tamás; Horváth-Polgár Petra Ibolya; Glázer-Kniesz Adrienn; Tislér Ádám; Kovács Eszter, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 269-280, 2022. ISBN: 9789636260705
 6. Major, E., Hegedűs, G.: Megvalósul-e az értékteremtő nevelés a családban?.
  In: XI. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2022. november 25-26 = 11th Interdisciplinary Doctoral Conference 25-26th of November 2022 : absztraktkötet = Book of Abstracts. Szerk.: Kajos Luca Fanni, Bali Cintia, Puskás Tamás, Horváth-Polgár Petra Ibolya, Glázer-Kniesz Adrienn, Tislér Ádám, Kovács Eszter, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 147, 2022. ISBN: 9789636260699
 7. Hegedűs, G., Major, E.: Megvalósuló jó gyakorlatok a szülők-pedagógusok-tanulók kapcsolattartásában.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 72, 2022. ISBN: 9789636260576
 8. Ceglédi, T., Pallay, K., Hegedűs, G., Orgován, V., Balogh, J.: Mit (nem) tudunk a roma szülőkről? Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés tanulságai nemzetközi perspektívából.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 177, 2022. ISBN: 9789636260576
 9. Hegedűs, G.: The interrelationship between the methods used in EFL teaching and participation in shadow education.
  In: Oktatás egy változó világban - Kutatás, innováció, fejlesztés: absztraktfüzet. Szerk.: Juhász Erika - Kattein-Pornói Rita), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 244, 2022. ISBN: 9786155657115
2021
 1. Hegedűs, G.: Az árnyékoktatásban való részvétel motivációi, hatásai és eredményei az angol nyelv tanításában.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 351, 2021. ISBN: 9789633068335
 2. Hegedűs, G.: Curriculum Changes in the Visegrad Four: Three Decades After the Fall of Communism by Tomáš Janík, Štefan Porubský, Magdolna Chrappán, Kinga Kuszák.
  Cent. Eur. j. educ. res. 3 (3), 144-146, 2021.
  (Ismertetett mű: Tomáš Janík, Štefan Porubský, Magdolna Chrappán, Kinga Kuszak. -Curriculum changes in the Visegrad Four: three decades after the fall of communism /Münster : Waxmann, 2020. -162 p. -)
 3. Hegedűs, G.: Motivations, effects, and outcomes of participation in shadow education in English language teaching.
  In: Contemporary Crossroads: Studies in English Applied Linguistics: Book of Abstracts. Szerk.: Csizér Kata; Dóczi Brigitta; Illés Éva; Katona László; Kálmán Csaba; Öveges Enikő; Tankó Gyula; Tartsay Németh Nóra; Wind Attila, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 32, 2021. ISBN: 9789634893776
2020
 1. Hegedűs, G.: Contemporary language motivation theory - 60 years since Gardner and Lambert (1959).
  Hung. educ. res. j. 10 (2), 176-179, 2020.
  (Ismertetett mű: ed. Ali H. Al-Hoorie, Peter D. MacIntyre. -Contemporary language motivation theory: 60 years since Gardner and Lambert /Bristol : Multilingual Matters, 2020. -344 p. -)
updated: 2024-04-14, 01:18