You are here

Berei Emese Beáta

Berei Emese Beáta

Berei Emese Beáta
Name: Berei Emese Beáta
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
16
Publications in DEA:
16
OA:
2
Date range:
2012-2022
2022
 1. Berei, E., Pusztai, G.: Learning through Digital Devices-Academic Risks and Responsibilities.
  Educ. Sci. 12 (7), 1-14, 2022.
  Journal metrics:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
2018
 1. Berei, E.: Krónikus betegség a felsőoktatásban: Lemorzsolódáskockázat hátrányos helyzetű hallgatók körében.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 284-298, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
2017
 1. Berei, E.: Hallgatói színfoltok és elköteleződések - vallásos hallgatók iránti kortárskapcsolati attitűdök a Kárpát-medencében.
  In: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Szerk.: Bacskai Katinka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 246-266, 2017. ISBN: 9789633186442
2016
 1. Berei, E.: Acceptance/Non Acceptance Attitudes Towards Non-traditional Students in Universities Located in the Shared Border Region of Romania and Hungary.
  In: European Conference on Educational Research (ECER 2016): Leading education: The distinct contributions of educational research and researchers : [elektronikus dokumentum], [s.n.], [S.l.], [3], 2016.
 2. Berei, E.: Pedagógushallgatók viszonya marginális helyzetű hallgatótársaikhoz.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 290-301, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
2015
 1. Berei, E.: Halmozott hátrányban. Gyermekvédelmi rendszerben élő magyar tanulók a romániai Bihar megyében (jogszabályi és civil háttér).
  In: Terek, intézmények, átmenetek. Szerk.: Ferdinec Csilla, Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 331-335, 2015, (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 8.) ISBN: 9786155389559
2014
 1. Berei, E.: "Everyone is Important" Higher Education Students in Part Time Programs.
  Eeuroreg. J. Socioecon. Anal. 2 [1-5], 2014.
  (Ismertetett mű: Engler Ágnes. -Hallgatói metszetek. A felsőoktatás felnőtt hallgatói /Debrecen : CHERD H, 2014)
 2. Berei, E.: Életutak és (dez)integrációs kockázatok.
  In: "A Tudomány szolgálatában" című IX. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. október. 29.). Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 28-38, 2014. ISBN: 9789638991546
 3. Berei, E.: Gyermekotthoni nevelési környezet és a társadalmi beilleszkedés esélyei Romániában.
  In: Tavaszi Szél 2014 = Spring Wind 2014 : Konferencia kötet. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, [Budapest], 20-27, 2014. ISBN: 9789638956088
2013
 1. Berei, E.: Utam a szociális szakmához.
  In: Aprofundarea cooperǎrii transfrontaliere în formarea şi orientarea profesională a specialiştilor în educaţie şi asistentă socială = Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-oiaci orientációja területén. Szerk.: Flóra Gábor, Szűcs Enikő, Partium, Oradea, 188-194, 2013. ISBN: 9786068156583
2012
 1. Berei, E.: Familii cu atribuţii speciale în domeniul protecţiei copilului - asistenţi maternali, părinţi sociali, familii substitutive.
  In: Cercetare și politici sociale : Volumul conferinței naţionale cu participare internațională organizată de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, în 28-29 mai 2010. Coord.: Sergiu Bălțătescu et al, Editura Universității din Oradea, Oradea, 226-229, 2012. ISBN: 9786061007967
 2. Berei, E., Flóra, G.: Gyermekvédelmi intézmények minőségbíztosítása humánpolitkai perspektívában.
  In: Társadalomtudományi Tanulmányok V. Szociálpedagógiai tanulmányok. Szerk.: Gortka-Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 91-101, 2012. ISBN: 9789633182789
updated: 2023-05-28, 02:11

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 3
Q2 1 (33.3%)
N/A 2 (66.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Computer Science (1)
Computer Science (miscellaneous) (1)
Computer Science Applications (1)
Health Professions (1)
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation (1)
Psychology (1)
Developmental and Educational Psychology (1)
Social Sciences (1)
Education (1)
Public Administration (1)

Genre chart

Year chart

Language chart