You are here

Holló Gábor

Name: Holló Gábor
Other profiles: MTMT
Profession: biologist

Publication list

Uploaded publications:
22
Publications in DEA:
22
OA:
5
Date range:
2003-2021
2021
 1. Bodonyi, A., Kurucz, G., Holló, G., Kunkli, R.: A barycentric coordinates-based visualization framework for movement of microscopic organisms.
  Ann. Math. Inform. 53 61-72, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Computer Science (miscellaneous)
  Q4 Mathematics (miscellaneous)
 2. Holló, G.: Tonsillectomy and the incidence of various types of cancer.
  Immunol. Res. 69 (6), 467-470, 2021.
  Journal metrics:
  Q3 Immunology
2020
 1. Bodonyi, A., Kurucz, G., Holló, G., Kunkli, R.: Implementing a barycentric coordinates-based visualization framework for movement of microscpoic organisms.
  In: The 1st Conference on Information Technology and Data Science. Ed.: Fazekas István, Hajdu András, Debreceni Egyetem, Debrecen, 40-42, 2020.
 2. Oddone, F., Tanga, L., Kóthy, P., Holló, G., VISIONARY Study Group: Treatment of Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension with Preservative-Free Tafluprost/Timolol Fixed-Dose Combination Therapy: the VISIONARY Study.
  Adv. Ther. 37 (4), 1436-1451, 2020.
  Journal metrics:
  Q1 Medicine (miscellaneous)
  Q1 Pharmacology (medical)
2017
 1. Holló, G.: Demystification of animal symmetry: symmetry is a response to mechanical forces.
  Biol Direct. 12 (11), 1-18, 2017.
  Journal metrics:
  D1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  D1 Applied Mathematics
  Q1 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
  D1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q2 Immunology
  D1 Modeling and Simulation
2016
 1. Fábián, B., Bollmann, A., Kurucz, G., Holló, G.: Az aggódás, a betegségpercepciók és a szomatizáció egyetemisták körében.
  In: PEME XII. Ph.D Konferencia. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 57-64, 2016. ISBN: 9789638991577
2015
 1. Holló, G.: A new paradigm for animal symmetry.
  Interface Focus. 4 1-10, 2015.
  Journal metrics:
  Q2 Biochemistry
  Q2 Bioengineering
  Q1 Biomaterials
  Q1 Biomedical Engineering
  Q2 Biophysics
  Q1 Biotechnology
2014
 1. Holló, G.: Animals are both radially and bilaterally symmetrical: Accommodating seemingly mutually exclusive paradigms.
  Bioessays. 36 (9), 901-902, 2014.
  Journal metrics:
  D1 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
2012
 1. Holló, G., Novák, M.: The manoeuvrability hypothesis to explain the maintenance of bilateral symmetry in animal evolution.
  Biol Direct. 7 (1), 22, 2012.
  Journal metrics:
  D1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  D1 Applied Mathematics
  Q1 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
  D1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q1 Immunology
  D1 Modeling and Simulation
2011
 1. Szathmáry, L., Lenkey, Z., Csóri, Z., Holló, G.: A Tiszántúl népességeinek rekonstrukciója a 8-11. század között.
  In: Sötét idők falvai 1. köt.. Szerk.: Kolozsi Barbara, Szilágy[!Szilágyi] Krisztián Antal, Déri Múz. Régészeti Tár, Debrecen, 253-266, 2011, (Tempora obscura, 2063-2517 ; 1.)
2010
 1. Holló, G.: Az egyéni emlékezet biológiai alapjai.
  In: A nemzeti emlékezet vizsgálatának pszichológiai szempontjai. Szerk.: Münnich Ákos, Hunyady György, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 259-290, 2010. ISBN: 9789633120354
 2. Holló, G., Szathmáry, L., Marcsik, A., Barta, Z.: Linear Measurements of the Neurocranium Are Better Indicators of Population Differences than Those of the Facial Skeleton: Comparative Study of 1,961 Skulls.
  Hum. Biol. 82 (1), 29-46, 2010.
  Journal metrics:
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q3 Genetics
  Q3 Genetics (clinical)
2008
 1. Szathmáry, L., Beszeda, I., Csóri, Z., Csoma, E., Guba, Z., Holló, G., János, I., Kővári, I., Lenkey, Z., Marcsik, A., Medveczky, Z., Turtóczki, J.: Árpád előtt, Árpád után: antropológiai vizsgálatok az Alföld I-XIII. századi csontvázleletein.
  Szegedi Egyetemi Kiadó (JATEPress), Szeged, 74 p., 2008.
 2. Holló, G., Szathmáry, L., Marcsik, A., Barta, Z.: History of the Peoples of the Great Hungarian Plain in the First Millennium: A Craniometric Point of View.
  Hum. Biol. 80 (6), 655-667, 2008.
  Journal metrics:
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q4 Genetics
  Q3 Genetics (clinical)
 3. Furka, T., Szathmáry, L., Csóri, Z., Marcsik, A., Kővári, I., Holló, G.: Szarmaták az Alföldön.
  In: A Magyar Biológiai Társaság XXVII. Vándorgyűlése. Szerk.: Korsós Zoltán, Gyenis Gyula, Penksza Károly, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 27-32, 2008. ISBN: 9789638734327
2007
 1. Kővári, I., Guba, Z., Szathmáry, L., Marcsik, A., Lenkey, Z., Csóri, Z., Holló, G.: A népességek regionális különbségei a Tiszántúlon a magyar honfoglalás korában.
  In: V. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium "Kitaibel, a természetttudós" előadáskötet. Szerk.: Korsós Zoltán, Gyenis Gyula, Penksza Károly, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 127-130, 2007. ISBN: 9789638734310
 2. Csóri, Z., Szathmáry, L., János, I., Lenkey, Z., Csoma, E., Medveczky, Z., Holló, G.: A népességfejlődés megítélése a Hajdúság északi részén, koponyaleletek alapján a 10. és 13. század között.
  In: V. Kárpát-medencei Biológiai Szinpózium "Kitaibel, a természetttudós" előadáskötet. Szerk.: Korsós Zoltán, Gyenis Gyula, Penksza Károly, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 63-70, 2007. ISBN: 9789638734310
 3. Lenkey, Z., Szathmáry, L., Csóri, Z., János, I., Csoma, E., Medveczky, Z., Holló, G.: A Tiszántúl 8-13. századi népességeinek diverzitása.
  In: V. Kárpát-medencei Biológiai Szinpózium "Kitaibel, a természetttudós" előadáskötet. Szerk.: Korsós Zoltán, Gyenis Gyula, Penksza Károly, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 157-164, 2007. ISBN: 9789638734310
2006
 1. Holló, G., Szathmáry, L.: A biometriailag pótolt dimenziók jelentősége a kraniológiában.
  In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XIV. évi közgyüléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Nagy Péter, Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, 89-93, 2006. ISBN: 9789638048325
 2. Lenkey, Z., Turtóczki, J., Guba, Z., Szathmáry, L., Holló, G.: Hogyan osztályozhatók a késő avar kori, honfoglalás és az Árpád-kori népességek a rekonstruált testmagasság alapján?.
  In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének XIV. évi közgyüléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. Szerk.: Nagy Péter, Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Nyíregyháza, 3-8, 2006. ISBN: 9789638048325
2003
 1. Holló, G., Szathmáry, L., Hüse, L.: Anatómiai és demográfiai párhuzamok honfoglalás és Árpád-kori népességtörténetünkben.
  In: Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium : előadások összefoglalói (3.)(2003). Szerk.: Kovács B, Magyar Biológiai Társaság, Budapest, 287-290, 2003.
updated: 2024-03-17, 01:07

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 9
Q1/D1 3 (33.3%)
Q1 5 (55.6%)
Q3 4 (44.4%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (6)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (3)
Genetics (2)
Biochemistry (1)
Biophysics (1)
Biotechnology (1)
Agricultural and Biological Sciences (4)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (4)
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (2)
Immunology and Microbiology (3)
Immunology (3)
Mathematics (3)
Applied Mathematics (2)
Modeling and Simulation (2)
Mathematics (miscellaneous) (1)
Medicine (3)
Genetics (clinical) (2)
Medicine (miscellaneous) (1)
Pharmacology (medical) (1)
Chemical Engineering (1)
Bioengineering (1)
Computer Science (1)
Computer Science (miscellaneous) (1)
Engineering (1)
Biomedical Engineering (1)
Materials Science (1)
Biomaterials (1)

Genre chart

Year chart

Language chart