You are here

Glant Tibor

Name: Glant Tibor
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
63
Publications in DEA:
46
OA:
4
Date range:
1994-2020
2020
 1. Glant, T.: Az amerikai felsőoktatásról, magyar szemmel.
  Gerundium. 11 (1-2), 238-251, 2020.
2018
 1. Glant, T.: A Szent Korona a tengerentúlon és az utolsó hazatérés (1944-1978).
  In: A Szent Korona hazatér: A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205-1978). Szerk.: Pálffy Géza, MTA BTK, Budapest, 563-605, 2018, (Magyar történelmi emlékek. Értekezések = Monumenta Hungariae Historica. Dissertationes, ISSN 2063-3742) ISBN: 9789634161394
2016
 1. Glant, T.: US-Hungarian Relations Ten Years After 1956.
  Hung. Cult. Stud. 9 (1), 184-196, 2016.
2014
 1. Glant, T.: A Ford-kormány és a Szent Korona, 1974-1977.
  Századok. 148 (1), 151-180, 2014.
2012
 1. Glant, T.: A 66-os út újratöltve: egy "amerikum" újraértelmezése és marketingje.
  In: Tanulmányok Bollobás Enikő 60. születésnapjára / Benczik Vera, Frank Tibor, Geiger Ildikó (szerk.), Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 211-217, 2012.
 2. Glant, T.: A Hungarian Aristocrat in Civil War America: Count Béla Széchenyi's 1862 Study Trip to the United States of America.
  Studies in Travel Writing. 16 (3), 287-301, 2012.
  Journal metrics:
  Q2 Literature and Literary Theory
 3. Glant, T.: Dualizmuskori Amerika-kép, utazási irodalom és paródia.
  In: Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére. Szerk.: Vajda Zoltán, JATE Press, Szeged, 79-97, 2012. ISBN: 9789633150849
 4. Mulcahy, R., Glant, T., Angi, J., Hayden, M.: Hungary Through the Centuries: Studies in Honor of Professors Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy.
  Coliumbia University Press, New York, 623 p., 2012. ISBN: 9780880336956
 5. Glant, T.: Magyar nyelvű amerikai utazási irodalom a XIX. század második felében: bibliográfiai áttekintés.
  In: A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága : Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján 2. köt./ Abádi Nagy Zoltán, Kádár Judit Ágnes és Tarnóc András szerk, EKF Líceum Kiadó, Eger, 619-631, 2012. ISBN: 9789639894990
 6. Glant, T.: Ninety Years of United States-Hungarian Relations.
  Eger J. Am. Stud. 13 (1), 163-183, 2012.
 7. Glant, T.: Terrorism and Anti-Americanism: 9-11 Ten Years After.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 18 (1-2), 507-521, 2012.
 8. Glant, T.: Woodrow Wilson, Women, and Illness: The Human Dimensions of the Man Wjo Shaped the 20th Century.
  In: Mítoszok bűvöletében : Tanulmányok Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára / Németh Lenke, Simon Zoltán, Tarnóc András, Varró Gabriella szerk, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 122-128, 2012. ISBN: 9789633182321
2011
2010
 1. Glant, T.: 56/50: Amerikai dokumentumfilmek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára.
  In: A mondat becsülete : Írások a hetvenéves Abádi Nagy Zoltán tiszteletére. Szerk.: Bényei Tamás, Bollobás Enikő, D. Rácz István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 449-458, 2010. ISBN: 9789633180563
 2. Glant, T.: Travel Writing as a Substitute for American Studies in Hungary.
  Hung. j. Eng. Am. stud. 16 (1-2), 171-184, 2010.
 3. Joyce, D., Glant, T.: United States History: A Brief Introduction for Hungarian Students.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134 p., 2010. ISBN: 9789633180457
 4. Glant, T.: Wilson Párizsban: Trianon amerikai háttere.
  In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán, Püski Levente, Történelmi Intézet, Debrecen, 73-83, 2010. ISBN: 9789634734185
 5. Glant, T.: Woodrow Wilson és a nők.
  Múlt-kor. 2010 (nyár), 74-79, 2010.
2009
 1. Glant, T.: A 14 pont története és mítosza.
  Külü. szle. 8 (4), 84-99, 2009.
 2. Glant, T.: Az 1956-os magyar forradalom amerikai emlékezete.
  In: 1956 és emlékezete. Szerk.: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János, Debreceni Szemle Alapítvány, Debrecen, 209-219, 2009. ISBN: 9789638815507
2008
 1. Glant, T.: Amerikás könyvek és Amerika-kép a két világháború közti Magyarországon.
  In: "Minden gondolatomra számtalan másik árnya hull?" : Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára. Szerk.: Magyarics Tamás, Loykó Miklós, Prima Rate Kft., Budapest, 79-85, 2008.
Show all
updated: 2023-02-05, 01:59

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 25
Q2 1 (4%)
Q3 1 (4%)
N/A 23 (92%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Arts and Humanities (1)
Literature and Literary Theory (1)
Medicine (1)
Medicine (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors