You are here

Németh Margarita Veronika

Publication list

Uploaded publications:
7
Publications in DEA:
7
OA:
2
Date range:
2015-2017
2017
2016
 1. Németh, M.: Apologizing strategies of Hungarian EFL learners.
  In: 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communicaton. INPRA 2016. Split, 10-12 June 2016. Book of Abstracts.. Ed.: Jagoda Granić, Kecskes Istvan, Croatia: University of Split, Split, 114, 2016. ISBN: 9789537220242
 2. Németh, M.: Bocsánatkérési stratégiák a japánban és a magyarban.
  In: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Szerk.: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa, Tinta Kiadó, Budapest, 557-569, 2016. ISBN: 9789634090748
 3. Németh, M.: Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban.
  In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Szerk.: Váradi Tamás, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 59-68, 2016. ISBN: 9789639074668
 4. Németh, M.: Thanking Strategies of Hungarian EFL learners: Is thanking a universal linguistic behaviour?.
  In: Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin: Controversy in Lingustics and Language Studies. 20-21 October 2016 : Book of Abstracts. Ed.: Anna Bondaruk, Poland: The John Paul II Catholic University of Lublin: KUL Publishing House, Lublin, 96-97, 2016. ISBN: 9788380612990
2015
updated: 2023-03-19, 01:12

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Baranyi Gyula Barnabás