You are here

Török Péter

Török Péter

Török Péter
Name: Török Péter
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
28
Publications in DEA:
28
OA:
0
Date range:
2004-2019
2019
 1. Török, P.: Rákóczi oldalán: a kuruccá lett alispán.
  Új Nézőpont. 6 (3), 35-63, 2019.
2018
 1. Török, P.: A szabolcsi hajdúvárosok archontológiai adattára 1703-1711.
  In: Régiókutatási módszerek és eredmények. Szerk.: Brigovácz László, Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, Debrecen, 92-115, 2018, (Új Nézőpont Könyvek, ISSN 2631-1704 ; 1) ISBN: 9786150015514
 2. Török, P.: Egy zempléni nemes a szabolcsi hajdúvárosok élén: Szemere László.
  In: A fejedelem szolgálatában. Életrajzi és családtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból / Mészáros Kálmán, Seres István, Török Péter, Tarsoly K., Budapest, 102-114, 2018. ISBN: 9786155858000
2017
 1. Török, P.: Hajdúk fehérben: A szabolcsi hajdúvárosok és a váradi blokád 1703-1708.
  In: "Őrizzük Váradot..." : Nagyvárad és Bihar vármegye története a kora újkorban. Szerk.: Oborni Teréz, Varadinum Kulturális Alapítvány, Oradea, 113-135, 2017, (Tanulmányok Biharország történetéről ; 4) ISBN: 9789730243383
 2. Török, P.: Nova villától a Faluvárosig: Berettyóújfalu múltjának vázlatos áttekintése a középkortól 1944-ig.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 33-45, 2017. ISBN: 9789631286038
2015
2013
2012
2011
 1. Török, P.: A "nagy" hajdúvárosok Rákóczi-szabadságharcban betöltött szerepének megjelenése a regionális szakirodalomban.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája I.. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Szendrei Ákos, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 175-193, 2011, (Régiókutatás, ISSN 2063-1812 ; 1) ISBN: 9789637238475
 2. Sándor, M., Török, P.: Adatok Berettyóújfalu két világháború közötti infrastrukturális fejlődéséhez.
  In: Bihar vármegye a múló időben = Comitatul Bihor in timpul trecator. Szerk.: Varjasi Imre, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 53-70, 2011. ISBN: 9789637238451
 3. Török, P.: A herpályi uradalomtól a nagyközségig 1301-1876.
  In: Berettyóújfalu az újkőkortól napjainkig. Szerk.: Kállai Irén, Berettyóújfalu Város Önkormányzata : Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Berettyóújfalu, 32-49, 2011. ISBN: 9789637218750
 4. Brigovácz, L., Petró, L., Sándor, M., Görögh, E., Varga, K., Török, P.: Sárréti kurrentáló könyv: hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből.
  A Bihari Múzeumért Alapítvány :, Berettyóújfalu, 358 p., 2011. ISBN: 9789638934703
2010
 1. Kolozsvári, I., Török, P.: Bihari Diéta VI-VII..
  Bihari Múzeumért Alapítvány :, Berettyóújfalu, 177 p., 2010. ISBN: 9789630802161
2009
 1. Török, P.: Bihar vármegye 1706. évi limitatiója.
  Bihari Múz. évkv. 12-14 101-128, 2009.
2008
 1. Sándor, M., Török, P.: Séta a faluvárosban: Berettyóújfalu egykor és ma.
  Bihari Múzeumért Alapítvány, Berettyóújfalu, 51 p., 2008. ISBN: 9789630649636
2007
2006
 1. Török, P.: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból.
  Bihari Múz. évkv. 10-11 91-96, 2006.
 2. Török, P.: Gróf Zichy István tollából.
  Élet Tud. 61 (8), 249, 2006.
  (Ismertetett mű: Gr. Zichy István. -A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig /Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor K., 2005. -181 p.)
Show all
updated: 2023-06-04, 01:46