You are here

Tóth Katalin

Tóth Katalin

Tóth Katalin
Name: Tóth Katalin
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
19
Publications in DEA:
6
OA:
0
Date range:
2003-2009
2009
 1. Bányai, O., Tóth, K.: A társadalmi részvétel lehetőségei a patakok rehabilitációjában.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-99, 2009, (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 1786-352X ; 28.) ISBN: 9789639650565
 2. Bányai, O., Tóth, K.: Vízvédelem kontra természetvédelem: lehetséges megoldások.
  In: III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia. Kiadta: Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Papirusz Book Kiadó, Budapest, 268-277, 2009.
2006
 1. Tóth, K.: A környezeti állapotvizsgálat.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004. Írták: Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 3. átdolg. kiad., Lícium-Art, Debrecen, 119-121, 2006. ISBN: 9634730205
 2. Tóth, K.: A környezeti vizsgálat: stratégiai környezeti hatásvizsgálat.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004. Írták: Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 3. átdolg. kiad., Lícium-Art, Debrecen, 92-95, 2006. ISBN: 9634730205
 3. Tóth, K.: A közösségi környezetjog tagállami végrehajtásásnak nehézségei.
  In: Doktoranduszok Fóruma Miskolc, 2005. november 9. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa . Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 290-296, 2006.
 4. Tóth, K.: Hulladékgazdálkodás.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004. Írták: Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 3. átdolg. kiad., Lícium-Art, Debrecen, 198-219, 2006. ISBN: 9634730205
 5. Fodor, L., Baranyi, T., Tóth, K.: Környezetjog.
  Lícium ;, Debrecen, 264 p., 2006. ISBN: 9634730205
 6. Fodor, L., Tóth, K., Baranyi, T.: Környezetjog.
  Lícium-Art Könyvkiadó Kft., Debrecen, 264 p., 2006. ISBN: 9634730205
2005
 1. Tóth, K.: Egy irányelv implementációja: a stratégiai környezeti hatásvizsgálat szabályozása Magyarországon.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4.. Szerk.: Jámborné Róth Erika, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma, Miskolc, 314-320, 2005.
 2. Tóth, K.: Jogharmoniizáció és hatékonyság a környezetvédelemben.
  In: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : a környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései / [szerk. Fodor László], [DE-ÁJK], Debrecen, 77-100, 2005, (Debreceni konferenciák, 1589-6153; 3.) ISBN: 963472910x
2004
 1. Baranyi, T., Erdős, É., Nagy, Z., Olajos, I., Szilágyi, J., Tóth, K.: Agrárjogi alapfogalmak II.: tansegédlet IV. éves joghallgatók számára.
  Miskolci Egyetem, Miskloc, 75 p., 2004.
 2. Tóth, K.: A környezetvédelmi engedélyezési eljárások vázlata, különös tekintettel a közösségi részvételre.
  In: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : a környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai / [szerk. Fodor László], Lícium-Art, Debrecen, 41-59, 2004, (Debreceni konferenciák, 1589-6153 ; 2.) ISBN: 9634728189
 3. Tóth, K.: A környezetvédelmi engedélyezés szabályozása Magyarországon.
  In: Doktoranduszok Fóruma : 2003. november 6. : a Deák Ferenc Doktori Iskola -nappali, levelező tagozatos és egyéni képzésben résztvevő- PhD. hallgatóinak a Tudomány Napján elhangzott előadásai szerkesztett kötete. Szerk.: Stipta István, Novotni Alapítvány, Miskolc, 402-408, 2004. ISBN: 9639360198
 4. Tóth, K.: A nemzetközi környezetjog fejlődéstörténetének jelentősebb állomásai.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [...szerk. Stipta István], Bíbor K., Miskolc, 321-349, 2004, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 5/2.)
2003
 1. Tóth, K.: Hulladékgazdálkodás.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004 / [szerk. Fodor László] ; Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, Bíbor, Miskolc, 164-183, 2003.
updated: 2024-03-17, 01:28