You are here

Endrédi Csaba

Endrédi Csaba

Endrédi Csaba
Name: Endrédi Csaba
Other profiles: MTMT
Profession: historian

Publication list

Uploaded publications:
11
Publications in DEA:
11
OA:
1
Date range:
2012-2014
2014
 1. Endrédi, C.: A magyar görögkatolikus papság népszerűtlenségének okai és a hajdúdorogi egyházmegye elleni támadások a püspökség megalakításának időszakában.
  In: Falak és választóvonalak a történelemben. Szerk.: Buhály Attila, Reszler Gábor, Szoboszlay György, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 417-426, 2014.
 2. Endrédi, C.: Titánok küzdelme: a Miklósy-Csernoch szembenállás.
  Görögkatolikus Szemle. 25 (2), 6-7, 2014.
2013
 1. Endrédi, C.: A Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye a nemzetiségi ellentétek célkeresztjében: a nagybirtokos szerzetes.
  In: A hegyen épült város, Károly Gáspár Református Egyetem, Budapest, , 2013.
 2. Endrédi, C.: A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspökség különös javadalmazása, anyagi alapjának eredete.
  In: Múlt nélkül nincs jövő / [kiad. a] Debreceni Egyetem, Debreceni Egyetem, Debrecen, 97-104, 2013.
 3. Endrédi, C.: Pápai engedély, mint polgári jogalap.
  Görögkatolikus Szemle. 24 (7), 10-11, 2013.
2012
updated: 2023-03-19, 02:19