You are here

T. Nagy Judit

T. Nagy Judit

T. Nagy Judit
Name: T. Nagy Judit
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
27
Publications in DEA:
27
OA:
7
Date range:
2010-2018
2018
 1. Nagy, J.: Evaluation of online video usage and learning satisfaction: an extension of the Technology Acceptance Model.
  Int. Rev. Res. Open Distrib. Learn. 19 (1), 160-184, 2018.
  Journal metrics:
  D1 Education
  D1 E-learning
 2. Palcsu, L., Morgenstern, U., Sültenfuss, J., Koltai, G., László, E., Temovski, M., Major, Z., Nagy, J., Papp, L., Varlam, C., Faurescu, I., Túri, M., Rinyu, L., Czuppon, G., Bottyán, E., Jull, A.: Modulation of Cosmogenic Tritium in Meteoric Precipitation by the 11-year Cycle of Solar Magnetic Field Activity.
  Sci Rep. 8 (1), 1-9, 2018.
  Journal metrics:
  D1 Multidisciplinary
2017
2016
 1. Benda, J., Kívés, Z., Nagy, J.: Eating habits, health and lifestyle of organic consumers in Hungary.
  Eur. J. Integr. Med. 8 (Suppl.), 103, 2016.
 2. Nagy, J., Molnár, T.: Grafikus interaktív szimuláció e-learning kurzusban.
  In: XXII. "Multimédia az oktatásban" nemzetközi konferencia, Balatoni Múzeum Keszthely 2016. június 3-4. / főszerk. Berke József, Balatoni Múzeum, Keszthely, 165-167, 2016. ISBN: 9786158020435
 3. Nagy, J., Bernschütz, M.: The impact of webinar-webcast system on learning performance.
  Educ. Inf. Technol. 21 (6), 1837-1845, 2016.
  Journal metrics:
  Q2 Education
  Q2 E-learning
  Q1 Library and Information Sciences
2015
 1. Manó, S., Pálinkás, J., Szabó, J., Nagy, J., Bakó, K., Csernátony, Z.: Application of a vibrating device for the prevention of flexion contracture after total knee arthroplasty.
  Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol. 25 (1), 167-172, 2015.
  Journal metrics:
  Q2 Orthopedics and Sports Medicine
  Q2 Surgery
2014
 1. Michalkó, G., Kulcsár, N., Nagy, J., Balizs, D.: A magyarországi VFR turisták szabadidős magatartásának térspecifikus sajátosságai.
  In: Magyar Földrajzi Konferencia Kiadványa. Szerk.: Kóródi Tibor, Sansumné Molnár Judit, Siskáné Szilasi, Beáta, Dobos Endre, Miskolci Egyetem, Miskolc, 58-59, 2014.
 2. Fehér, P., Nagy, J.: Egy üzleti főiskolán beindított webináriumi képzés első tapasztalatairól.
  In: Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben : [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Nagyházi Bernadette, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 213-220, 2014. ISBN: 9789639821774
 3. Nagy, J.: Using learning management systems in business and economics studies in Hungarian higher education.
  Educ. Inf. Technol. 21 (4), 897-917, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Education
  Q2 E-learning
  Q2 Library and Information Sciences
 4. Nagy, J., Molnár, T.: Videó alapú Moodle kurzus bevezetése és az első tapasztalatok.
  In: 20th Multimedia in Education Conference Proceedings, June 5-6, 2014 = XX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások, 2014. június 5-6. / Berke József, NJSZT, Budapest, 110-117, 2014.
2013
 1. Gondos, B., Nagy, J.: A turisztikai KKV-k jelenlegi helyzete és szerepe Magyarországon.
  In: "Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság" Kautz Gyula Emlékkonferencia 2012. június 12. elektronikus formában megjelenő kötete : [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Róbert Péter, Széchenyi István Egyetem, Győr, [1-11], 2013. ISBN: 9789637175787
 2. Fehér, P., Nagy, J.: Egy üzleti főiskolán beindított webináriumi képzés első tapasztalatai.
  In: Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben : tanulmánykötet. Szerk.: Nagyházi Bernadette, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 215-222, 2014. ISBN: 9789639821774
2012
 1. Nagy, J.: E-learning in higher education.
  In: Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2012 : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.9.2012 Bratislava. Összeáll.: Peter Červenka, Ivan Hlavatý, Vyd. Ekonóm, Bratislava, Slovakia, 15-25, 2012. ISBN: 9788022535199
 2. Gondos, B., Nagy, J.: Fenntarthatósági és fejlesztési kérdések a magyarországi turisztikai KKV szektorban.
  In: Acta Periodica: Tanulmánykötet / Jandala Csilla, Edutus Főiskola, Tatabánya, 307-321, 2012, (Acta periodica ; 9. köt.) ISBN: 9789638445346
 3. Gondos, B., Nagy, J., Gergely, B.: Role of sustainability and competitiveness of SMEs in tourism sector: Analysis of partial research results.
  In: "Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában" : nemzetközi földrajzi konferencia Beregszász, 2012. március 29-30 = "Socìal'no-geografìčnì vikliki u Shìdno-Central'nìj Èvropì na počamku XXI stolìttâ" : mìžnarodna naukova geografìčna konferencìâ m. Beregovo, 29-30 bereznâ 2012 g. = "Social geographical challenges in the Eastern Central Europe of the XXI. century" : international geographical conference Berehovo, Beregszász, March 29-30, 2012. Szerk.: biz. Berghauer Sándor, Miroslav Dnistrâns'kij, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Molnár József, Molnár D. István, PoliPrint ; Ungvár : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 186-194, 2012. ISBN: 9786175960660
 4. Nagy, J.: Web mining and e-learning environments of higher education.
  In: Nové technológie a možnosti ich využitia vo vzdelávaní : zborník vedeckých statí = New technologies and the possibility of their use in education : proceedings of scientific papers. Összeáll.: Peter Cervenka, Ivan Hlavaty, Vyd. Ekonóm, Bratislava, 36-41, 2012. ISBN: 9788022534499
2011
 1. Benedek, A., Nagy, J.: A tudásátadás architektúrái - 2.0: V-learning tapasztalatok a matematikában.
  In: XVII. Multimédia az oktatásban konferencia: Proceedings : [Elektronikus dokuemntum]. Szerk.: Berke József, NJSZT, Budapest, [1-22], 2011.
 2. Nagy, J.: Bevezetés a statisztikába.
  LSI Kiadó, Budapest, 297 p., 2011. ISBN: 9789638879431
 3. Nagy, J.: Competence-based teaching of Higher Mathematics.
  Annales (Acad. Bp. Commun. Negot.). 4 (1), 504-510, 2011.
Show all
updated: 2024-07-21, 02:11

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 10
Q1/D1 2 (20%)
Q1 3 (30%)
Q2 2 (20%)
N/A 5 (50%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (3)
E-learning (3)
Education (3)
Library and Information Sciences (2)
Medicine (1)
Orthopedics and Sports Medicine (1)
Surgery (1)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)

Genre chart

Year chart

Language chart