You are here

Arnóczkyné Jakab Dóra

Arnóczkyné Jakab Dóra

Arnóczkyné Jakab Dóra
DE > MÉK
pHd hallgató 2018-2023
DE > MÉK
tanszéki mérnök 2023-
Name: Arnóczkyné Jakab Dóra
Affiliation: Debreceni Egyetem. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. Növényvédelmi Intézet / University of Debrecen. Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management. Institute of Plant Protection

Publication list

Uploaded publications:
15
Publications in DEA:
15
OA:
2
Date range:
2018-2022
2022
 1. Arnóczkyné Jakab, D., Nagy, A.: How can an intensively used agricultural landscape preserve diversity of Orthoptera assemblages?.
  J. Insect Conserv. [Epub ahead of print] (-), 1-12, 2022.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology (2021)
  Q2 Ecology (2021)
  Q1 Insect Science (2021)
  Q2 Nature and Landscape Conservation (2021)
2021
 1. Arnóczkyné Jakab, D., Nagy, A.: Conservation value of Orthoptera assemblages of a historically intensively used agricultural landscape: a case study in the Carpathian Lowland (East Hungary).
  In: Scientific Conference of PhD. Students of FAFR and FBFS SUA in Nitra with international participation : Proceedings of abstracts, Slovak University of Agriculture, Nitra, 52, 2021.
 2. Arnóczkyné Jakab, D., Tóth, M., Szarukán, I., Nagy, A., Szanyi, S.: Poszméh (Bombus spp.) fajok új elterjedési adatai Kelet-Magyarországon és Kárpátalján.
  In: I. Debreceni Alkalmazott Rovartani Konferencia : Absztrakt kötet. Szerk.: Nagy Antal, Szanyi Szabolcs
 3. Arnóczkyné Jakab, D., Tóth, M., Szarukán, I., Szanyi, S., Józan, Z., Sárospataki, M., Nagy, A.: Poszméh- és álposzméhfajok (Hymenoptera: Apidae, Bombus sp.) magyarországi elterjedésének újraértékelése új és eddig publikálatlan adatok felhasználásával.
  In: 21. Kolozsvári Biológus Napok : Kivonatfüzet. Szerk.: Prázsmári Hunor, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 15-15, 2021.
2020
 1. Arnóczkyné Jakab, D., Tóth, M., Szarukán, I., Nagy, A.: Adatok agrárterületek poszméh (Bombus spp.) faunájához illatanyag csapdák fogásai alapján.
  In: 23. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum : 8th International Plant Protection Symposium at University of Debrece : Program-Összefoglalók, DE MÉK, Debrecen, 46-46, 2018.
2019
 1. Nagy, A., Rácz, I., Arnóczkyné Jakab, D.: A Hortobágy egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának kutatása és természetvédelmi szempontú értékelése.
  Tájökol. Lapok. 17 (2), 219-231, 2019.
  Journal metrics:
  Q4 Nature and Landscape Conservation
 2. Arnóczkyné Jakab, D., Nagy, A.: Az olasz sáska (Caelifera: Calliptamus italicus Linnaeus, 1758): Újra célkeresztben?.
  In: 24. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum. Program és Összefoglaló, Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen, 61-62, 2019.
2018
 1. Arnóczkyné Jakab, D., Nagy, A.: Adatok a Tiszaújváros környéki agrártájak Orthoptera faunájához.
  In: 3. Magyar Orthopterás Találkozó : Programok, összefoglaók. Szerk.: Kisbenedek Tibor, JPM, Pécs, 5-5, 2018. ISBN: 9789639873513
updated: 2023-03-19, 02:00

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 5
Q1 1 (20%)
Q4 1 (20%)
N/A 3 (60%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Environmental Science (2)
Nature and Landscape Conservation (2)
Ecology (1)
Agricultural and Biological Sciences (1)
Animal Science and Zoology (1)
Insect Science (1)

Genre chart

Year chart

Language chart