Jelenlegi hely

Statisztika

Dobi Edit

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 21

Összes letöltés a DEA-ból: 64

OrszágLetöltések
Németország (DE)29
Magyarország (HU)19
Egyesült Államok (US)4
Dánia (DK)1
Románia (RO)2
Bulgária (BG)1
Hollandia (NL)1
Törökország (TR)2
Kína (CN)4
Svédország (SE)1
Megjelenés Publikáció Fájlletöltések
2019Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan.
Magy. nyelvjár. 57 163-228, 2019.
(Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. -Nyelvtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2017. -1152 p.)
kiadói változat: 3
2016Dobi, E.: Gondolatok a koherenciáról.
In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-20, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
kiadói változat: 3
2016Dobi, E.: Nem (ezt) mondtad! - avagy a félreértés sajátos mentális háttere.
Magy. Nyelvjár. 54 121-151, 2016.
kiadói változat: 3
2015Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
kiadói változat: 4
2013Dobi, E.: A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről.
Magy. nyelvjár. 51 169-177, 2013.
kiadói változat: 1
2013Dobi, E.: Petőfi S. János emlékére.
Magy. nyelvjár. 51 179-180, 2013.
kiadói változat: 1
2011Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
kiadói változat: 6
2011Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára.
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157 p., 2011. ISBN: 9789633181140
kiadói változat: 2
2008Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
kiadói változat: 1
2008Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
kiadói változat: 2
2005Dobi, E.: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben.
In: A korreferencialitás poliglott megközelítése. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 963472907X
kiadói változat: 1
2004Dobi, E., Kuki, Á.: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben: a formalizálás lehetőségei.
In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 9634728790
kiadói változat: 1
2003Dobi, E.: Vizsgálódás a nyelvhasználat és a nyelvi rendszer határán.
Magy. Nyelvjár. 41 93-100, 2003.
Kiadói változat: 11
2002Dobi, E.: A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez.
In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet /szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-122, 2002, (Officina textologica, 1417-4057 ; 7.)
kiadói változat: 2
2001Dobi, E.: Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához.
In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98-111, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.)
kiadói változat: 1
2000Dobi, E.: A koreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-123, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
kiadói változat: 1
2000Dobi, E.: Nyelvjárási szövegek szövegnyelvészeti vizsgálatához.
Magy. Nyelvjár. 38 111-118, 2000.
Kiadói változat: 7
2000Petőfi, S., Dobi, E.: Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikai-textológiai koreferenciaelemzésben.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Disszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 124-150, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
kiadói változat: 2
1999Dobi, E.: A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt bekezdése alapján.
In: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 48-59, 1999, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 3.)
kiadói változat: 1
1999Dobi, E.: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról.
Magy. Nyelvjár. 37 143-156, 1999.
Kiadói változat: 9
1998Dobi, E.: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. Szerk.: Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 56-78, 1998, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 2.) ISBN: 9634722814
kiadói változat: 2