Jelenlegi hely

Statisztika

Dobi Edit

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 28

Összes letöltés a DEA-ból: 364

OrszágLetöltések
Egyesült Államok (US)167
Magyarország (HU)76
Németország (DE)34
Kína (CN)6
Románia (RO)5
Hong Kong SAR (Kínai Népköztársaság) (HK)4
Kanada (CA)3
Oroszország (RU)3
Szlovákia (SK)3
Litvánia (LT)2
Hollandia (NL)2
Szingapur (SG)2
Törökország (TR)2
Ausztria (AT)1
Belgium (BE)1
Bulgária (BG)1
Dánia (DK)1
Egyesült Királyság (GB)1
India (IN)1
Svédország (SE)1
n.a.48
Megjelenés Publikáció Fájlletöltések
2024Nagy, A., Dobi, E.: Représentation sémiotique textuelle du sens dans de courts textes français - le rôle de la constringence dans l`analyse du sens.
SHS Web of Conferences. 191 1-15, 2024.
kiadói változat: 5
2023Dobi, E.: Constringency as the Basic Category of Representing the Semiotic-Textological Meaning of Texts.
Argumentum (Debr.). 15 8-19, 2023.
Kiadói változat: 7
2023Dobi, E., Nagy, A.: Szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció magyar és francia rövidszövegekben: A konstringencia összevető vizsgálata.
Argumentum (Debr.). 2023 (19), 355-374, 2023.
kiadói változat: 5
2021Dobi, E.: Örkény István Az élet értelme című egypercesének szemiotikai textológiai jelentésreprezentációja.
Magy. nyelvjár. 59 199-215, 2021.
Kiadói változat: 7
2020Dobi, E.: A szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció hozadéka József Attila Mama című versének elemzésében.
Argumentum (Debr.). 16 260-279, 2020.
kiadói változat: 10
2019Dobi, E.: A konstringencia lexiko-szemantikai vonatkozása: Rövidszöveg-elemzések.
Argumentum (Debr.). 15 534-544, 2019.
Kiadói változat: 6
2019Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvtan.
Magy. nyelvjár. 57 163-228, 2019.
(Ismertetett mű: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. -Nyelvtan /Budapest : Osiris Kiadó, 2017. -1152 p.)
kiadói változat: 10
2016Dobi, E.: Gondolatok a koherenciáról.
In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-20, 2016, (Officina textologica,ISSN 1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
kiadói változat: 17
2016Dobi, E.: Nem (ezt) mondtad! - avagy a félreértés sajátos mentális háttere.
Magy. Nyelvjár. 54 121-151, 2016.
kiadói változat: 22
2016Dobi, E.: Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 181..
Magy. nyelvjár. 54 179-184, 2016.
Kiadói változat: 6
2015Dobi, E.: Konstringencia és tematikus progresszió.
Magy. nyelvjár. 53 121-128, 2015.
kiadói változat: 5
2013Dobi, E.: A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről.
Magy. nyelvjár. 51 169-177, 2013.
kiadói változat: 7
2013Dobi, E.: Petőfi S. János emlékére.
Magy. nyelvjár. 51 179-180, 2013.
kiadói változat: 16
2011Dobi, E.: A szemiotikai textológia a magyar szövegtani kontextusban: terminológiai kérdések a magyar nyelv szövegtanában.
In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 11-36, 2011, (Officina textologica, 1417-4057 ; 16.) ISBN: 9789633181140
kiadói változat: 35
2011Dobi, E.: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai: poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára.
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157 p., 2011. ISBN: 9789633181140
kiadói változat: 28
2008Dobi, E.: A forgatókönyv-elemzés mint lehetséges támpont a szövegek tipológiájához.
In: A forgatókönyv, mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 25-36, 2008, (Officina textologica, 1417-4057 ; 14.) ISBN: 9789634731214
kiadói változat: 14
2008Dobi, E.: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő.
Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 123 p., 2008. ISBN: 9634731214
kiadói változat: 13
2005Dobi, E.: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben.
In: A korreferencialitás poliglott megközelítése. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 963472907X
kiadói változat: 9
2004Dobi, E., Kuki, Á.: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben: a formalizálás lehetőségei.
In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma ISBN: 9634728790
kiadói változat: 10
2003Dobi, E.: Vizsgálódás a nyelvhasználat és a nyelvi rendszer határán.
Magy. Nyelvjár. 41 93-100, 2003.
Kiadói változat: 22
2002Dobi, E.: A szövegmondatok adott és új információ szerinti tagolásának elemzéséhez.
In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet /szerk. Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-122, 2002, (Officina textologica, 1417-4057 ; 7.)
kiadói változat: 24
2001Dobi, E.: Egy kétlépcsős modell szövegmondatok szemiotikai textológiai reprezentációjához.
In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 98-111, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.)
kiadói változat: 12
2000Dobi, E.: A koreferenciaelemzés kérdésének nyelvészeti megközelítése szemiotikai textológiai keretben.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : magyar nyelvű szövegek elemzése : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 81-123, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
kiadói változat: 8
2000Dobi, E.: Nyelvjárási szövegek szövegnyelvészeti vizsgálatához.
Magy. Nyelvjár. 38 111-118, 2000.
Kiadói változat: 17
2000Petőfi, S., Dobi, E.: Tezaurisztikus explikációk alkalmazása a szemiotikai-textológiai koreferenciaelemzésben.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk : Magyar nyelvű szövegek elemzése : Disszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 124-150, 2000, (Officina textologica, 1417-4057 ; 4.)
kiadói változat: 12
1999Dobi, E.: A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt bekezdése alapján.
In: Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez : magyar nyelvű szövegek elemzése. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 48-59, 1999, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 3.)
kiadói változat: 10
1999Dobi, E.: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról.
Magy. Nyelvjár. 37 143-156, 1999.
Kiadói változat: 15
1998Dobi, E.: Koreferenciális kifejezések és koreferenciarelációk.
In: Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. Szerk.: Petőfi S. János, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 56-78, 1998, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 2.) ISBN: 9634722814
kiadói változat: 12