Jelenlegi hely

Statisztika

Prugberger Tamás

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 83

Összes letöltés a DEA-ból: 4008

OrszágLetöltések
Magyarország (HU)2547
Egyesült Államok (US)645
Németország (DE)332
Kína (CN)112
Franciaország (FR)30
Románia (RO)27
Hong Kong SAR (Kínai Népköztársaság) (HK)26
Egyesült Királyság (GB)19
Olaszország (IT)18
Oroszország (RU)17
Szingapur (SG)13
Fülöp-szigetek (PH)12
Japán (JP)11
Ausztria (AT)10
Svédország (SE)9
Hollandia (NL)8
Szlovákia (SK)8
Szerbia (RS)7
Chile (CL)6
Ukrajna (UA)6
Írország (IE)5
Belgium (BE)4
Spanyolország (ES)4
Litvánia (LT)4
Görögország (GR)2
India (IN)2
Kazahsztán (KZ)2
Lettország (LV)2
Törökország (TR)2
Dél-Afrika (ZA)2
Bulgária (BG)1
Kanada (CA)1
Csehország (CZ)1
Dánia (DK)1
Horvátország (HR)1
Pakisztán (PK)1
Lengyelország (PL)1
Portugália (PT)1
n.a.108
Megjelenés Publikáció Fájlletöltések
2017Prugberger, T.: A fictitious discussion by financial experts about Hungary's position in the changing world. Review of the book entitled Hungary in the changing world (a Book by Mihály Patai, László Parragh and Csaba Lentner).
Polg. szle. 13 (Special), 401-410, 2017.
(Ismertetett mű: Mihály Patai, László Parragh, Csaba Lentner. -Magyarország a változó világban /Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. -325 p. -)
Kiadói változat: 86
2017Prugberger, T., Törő, E.: A magán-, és a közszolgálati vezetői beosztású munkakör ellátásának jogi rendezése a jog-összehasonlítás tükrében.
Publ. Univ. Miskolc., Ser. jurid. polit. 35 393-408, 2017.
Kiadói változat: 4
2017Prugberger, T., Szőllős, A.: Several critical issues in the development of the administration of Hungarian Constitutional Justice.
Polg. szle. 13 (Special), 259-270, 2017.
Kiadói változat: 37
2016Prugberger, T.: A nyílt társadalom filozófiájára alapozott neoliberális nagyhatalmi politika és az Európába tartó muszlim migráció.
Polgári szle. 12 (1-3), 41-57, 2016.
kiadói változat: 5
2016Prugberger, T., Nádas, G.: Az intézményes háromoldalú érdekegyeztetés és korporatív, valamint önkormányzati jellegű igazgatási ügyvitel gazdaság-, és szociálpolitikai jelentősége.
Jogtud. közl. 71 (7-8.), 365-372, 2016.
Kiadói változat: 34
2016Nádas, G., Prugberger, T.: Egy törvényjavaslat margójára - módosul a munka törvénykönyve.
Gazd. jog. 24 (2), 3-9, 2016.
Kiadói változat: 21
2016Prugberger, T.: Pénzügyi szakértők képzelt kerekasztal-beszélgetése Magyarország változó világbeli helyzetéről.
Polgári szle. 12 (3-4), 423-432, 2016.
kiadói változat: 4
2015Prugberger, T.: Adalékok a munkával és az ügyvitellel kapcsolatos szerződések jogrendszertani és jogdogmatikai kérdéseihez.
Miskolci jogi szle. 10 (1), 5-19, 2015.
Kiadói változat: 7
2015Prugberger, T.: A jogi értékek jelentősége és időszerűsége.
Polgári szle. 11 (1-3), 2015.
kiadói változat: 7
2015Prugberger, T.: A munkaszerződés és a munkajogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az új magyar törvénykönyvben, kitekintéssel már európai államokra.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 33 286-305, 2015.
post-print: 20
2015Prugberger, T.: A munkaszerződés és a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az új magyar munkatörvénykönyvben, kitekintéssel más európai államokra.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 33 286-305, 2015.
Kiadói változat: 10
2014Prugberger, T., Nádas, G.: A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai rendszerében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 32 449-459, 2014.
kiadói változat: 43
2014Prugberger, T.: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája.
Miskolci jogi szle. 4 5-15, 2014.
Kiadói változat: 3
2014Prugberger, T.: A társadalombiztosítás problematikus és lehetséges továbbfejlesztésének kérdései.
Polgári szle. 1 111-133, 2014.
kiadói változat: 20
2014Prugberger, T.: Szempontok az új földtörvény vitaanyagának és a parlament által elfogadott szövegének értékeléséhez a nyugat-európai megoldások tükrében.
Polgári szle. 3-6 156-170, 2014.
kiadói változat: 6
2013Prugberger, T.: Az ember alkotta szabályok és azok objektív korlátai.
Debr. jogi műh. 10 (1), [1-8], 2013.
kiadói változat: 15
2013Prugberger, T.: Madarász Imre: A legfényesebb századforduló.
Debr. szle. 2-3 137-140, 2013.
(Ismertetett mű: Madarász Imre. -A legfényesebb századforduló /Budapest : Hungarovox Kiadó, 2009226 p.)
Kiadói változat: 11
2013Prugberger, T.: Szmodics Jenő 'Multidiszciplináris jogi tanulmányok' című művéről.
Miskolci jogi szle. 8 (1), 143-150, 2013.
(Ismertetett mű: Szmodis Jenő. -Multidiszciplináris jogi tanulmányok : jogról az evolúciótól a kultúráig /Miskolc : Bíbor K., 2012234)
Kiadói változat: 2
2012Prugberger, T.: A globalizáció és hatása a gazdaságra, valamint a foglalkoztatásra.
Polgári szle. 7 (5-6), 2012.
kiadói változat: 68
2012Prugberger, T.: A jogi normák a természeti és a társadalmi törvényszerűségek összefüggésrendszerében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 30 (1), 125-145, 2012.
kiadói változat: 28
2012Prugberger, T.: Az Európai Unió és az IMF reflexiója az Orbán-kormány politikai törekvéseire, és mindennek hazai kormányszimpatizáns objektívnek szánt értékelése.
Polgári szle. 8 (1-2), 15-35, 2012.
kiadói változat: 2
2011Prugberger, T.: A környezetrombolásról és annak globális, európai és hazai jogi korlátozásáról.
Magyar tudomány. 172 (5), 526-534, 2011.
Kiadói változat: 9
2011Prugberger, T., Nagy, Z.: A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák.
Competitio. 1 44-51, 2011.
kiadói változat: 317
2011Prugberger, T.: A magyar társadalombiztosítás reformja a nyugat-európai rendszerek tükrében.
Polgári szle. 7 (3), 2011.
kiadói változat: 25
2011Prugberger, T.: Fogyasztói és termelői problémák a mezőgazdaságban valamint az élelmiszergazdaságban.
Debr. szle. 1 54-61, 2011.
kiadói változat: 11
2011Prugberger, T., Bíró, G.: Szalma József: Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és magyar magánjogban című könyvéről.
Miskolci jogi szle. 6 (1), 172-190, 2011.
Kiadói változat: 5
2011Prugberger, T.: The plan for new regulation of the terminations of employment contracts in the mirror of the dismissal regulations of the member states of the European Union.
European integration studies. 9 (1), 87-107, 2011.
kiadói változat: 23
2011Prugberger, T.: The reform of the labour interest reconciliation in Hungary.
Curentul juridic. 9 (3), 2011.
kiadói változat: 13
2010Prugberger, T.: Adalékok az új alkotmány rendszeréhez és tartalmi kérdéseihez.
Polgári szle. 6 (5), 2010.
kiadói változat: 5
2010Prugberger, T.: A köztisztviselők és közalkalmazottak felmentésének jogi lehetőségei.
Polgári szle. 6 (3), 2010.
kiadói változat: 9
2010Prugberger, T.: A széttagolt magyar közszolgálati jogi szabályozás egységesítésének kérdése a nyugat-európai megoldások tükrében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 28 437-461, 2010.
kiadói változat: 16
2010Prugberger, T.: Az országos, az ágazati, valamint a területi érdekegyeztetésről de lege lata és de lega ferenda.
Miskolci jogi szle. 5 (2), 5-11, 2010.
Kiadói változat: 2
2009Prugberger, T.: A kisvállalkozások és a munkavállalók érdekei kontra további privatizációs tervek.
Polgári szle. 5 (1), 73-87, 2009.
kiadói változat: 8
2009Prugberger, T., Kenderes, G.: Az atipikus munkaviszonyok a munkaerő-kölcsönzés és a távmunkavégzés tükrében.
Miskolci jogi szle. 4 (2), 30-55, 2009.
Kiadói változat: 14
2009Prugberger, T.: Jogdogmatikai problémák a munka- és a közszolgálati jogviszony megszünése és megszüntetése szabályainál.
Miskolci jogi szle. 4 (1), 30-42, 2009.
Kiadói változat: 4
2009Prugberger, T.: Politikai felelősség közjogi, büntető- és polgári jogi felelősséggel kiegészítve.
Polgári szle. 5 (6), 2009.
kiadói változat: 6
2009Prugberger, T.: Termelői és fogyasztóvédelem az élelmiszergazdaságban, valamint fogyasztóvédelem az ipar és a kereskedelem egyéb ágazatainál.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 27 (2), 563-572, 2009.
kiadói változat: 31
2008Prugberger, T.: A mezőgazdasági termékfelvásárlási visszásságok margójára.
Polgári szle. 4 (4), 6-14, 2008.
kiadói változat: 8
2008Prugberger, T.: Egészségbiztosítási reform és alkotmányosság.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 26 (2), 411-430, 2008.
kiadói változat: 31
2008Prugberger, T., Wopera, Z.: Gondolatok a munkaügyi perek szakbírósági vagy általános bírósági hatásköréről.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 26 (2), 665-679, 2008.
kiadói változat: 42
2008Prugberger, T.: Kormányváltás előtt és után.
Polgári szle. 4 (3), 40-59, 2008.
kiadói változat: 7
2007Prugberger, T.: A szövetkezeti társaság állami elismerésének és támogatásának problematikus pontjai a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége és az Európai Unió szemlélete szerint: (tények és kívánalmak).
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (2), 683-706, 2007.
kiadói változat: 20
2007Prugberger, T.: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához.
Polgári szle. 3 (3), 24-31, 2007.
kiadói változat: 15
2007Prugberger, T.: Egészségbiztosítási reform és az alkotmányosság.
Polgári szle. 3 (11), 38-44, 2007.
kiadói változat: 4
2007Prugberger, T.: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt.
Miskolci jogi szle. 2 (2), 91-99, 2007.
Kiadói változat: 4
2007Menyhárt, S., Prugberger, T.: Representation of employees in collective bargaining within the firm.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (2), 581-599, 2007.
kiadói változat: 22
2007Prugberger, T.: Sok? Kevés?: egyetemek és főiskolák Magyarországon.
Polgári szle. 3 (7-8), 43-50, 2007.
kiadói változat: 8
2006Prugberger, T.: A Debreceni Egyetem már működő közgazdaságtudományi és most alakuló jogtudományi doktori iskolájáról és leendő együttműködésükről.
Competitio. 5 (2), 5-7, 2006.
post-print: 7
2006Prugberger, T.: A magyar munkajogi szabályozás gazdaság-, és munkaszociológiai szempontból vitatható területei.
Collectio iuridica Univ. Debr. 6 203-226, 2006.
Kiadói változat: 22
2006Prugberger, T.: A társadalombiztosítási járulék csökkentéséről: esélyek és veszélyek.
Polgári szle. 2 (4), 16-21, 2006.
kiadói változat: 17
2006Prugberger, T.: Kritikai észrevételek a közszférában dolgozók jogviszonyának megszüntetésével összefüggő szabályok módosításához.
Polgári szle. 2 (12), 62-69, 2006.
kiadói változat: 4
2006Prugberger, T.: Kritikai észrevételek az új Munka Törvénykönyve koncepciójához.
Miskolci jogi szle. 1 (1), 28-50, 2006.
Kiadói változat: 2
2006Prugberger, T.: Magyarország jövője a 2006-os parlamenti választások tükrében.
Polgári szle. 2 (7-8), 42-59, 2006.
kiadói változat: 1
2005Prugberger, T.: A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele az új PTK-ba.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 23 (2), 489-524, 2005.
kiadói változat: 94
2005Prugberger, T.: A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaságszociológiai folyamatok tükrében.
Competitio. 4 (1), 63-88, 2005.
kiadói változat: 233
2005Prugberger, T.: Gondolatok Lentner Csaba könyvéről.
Polgári szle. 1 (11), 46-52, 2005.
(Ismertetett mű: Lentner Csaba. -Rendszerváltás és pénzügypolitika /Budapest : Akadémia K., 2005. -305 p. -)
kiadói változat: 3
2005Prugberger, T.: Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika.
Jogelméleti szemle. 3 7, 2005.
(Ismertetett mű: Lentner Csaba. -Rendszerváltás és pénzügypolitika /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. -305 p. -)
Kiadói változat: 21
2004Prugberger, T., Károlyi, G., Törő, E., Nagy, Z., Csák, C.: A fizetésképtelenségi eljárások szabályainak kritikája.
Competitio. 3 (3), 111-138, 2004.
kiadói változat: 439
2004Prugberger, T.: A haszonbérleti szerződésről de lege lata és de lege ferenda.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 22 455-482, 2004.
kiadói változat: 60
2004Prugberger, T.: A természeti erőforrások védelmi és felhasználási jogának szakjogági megjelenése.
Collectio iuridica Univ. Debr. 3 (4), 201-221, 2004.
Kiadói változat: 6
2003Prugberger, T.: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 21 (2), 665-708, 2003.
kiadói változat: 141
2003Prugberger, T.: A vezető alkalmazotti jogállás fogalmának a kérdéséhez.
Vezetéstudomány. 34 (9), 44-46, 2003.
kiadói változat: 59
2002Prugberger, T.: A munkáltatói jogutódlásról szóló Európai Uniós normák tartalma és átültetésének mikéntje a magyar jogrendszerbe.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 20 (2), 583-611, 2002.
kiadói változat: 274
2002Prugberger, T.: Egymáshoz hasonlító munkajogi intézmények jogdogmatikai elhatárolása.
Competitio. 1 (1), 45-54, 2002.
kiadói változat: 131
2001Prugberger, T.: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján.
Jogelméleti szemle. 1 11, 2001.
Kiadói változat: 16
2001Prugberger, T.: A munkavégzéssel összefüggő szerződések jogdogmatikai és elhatárolási kérdései.
Collectio iuridica Univ. Debr. 1 19-36, 2001.
Kiadói változat: 30
2001Prugberger, T.: Globalizáció és jog.
Jogelméleti szemle. 32001.
Kiadói változat: 7
2000Prugberger, T.: A munkajog és a polgári jog kapcsolata a jogdogmatika tükrében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 17 211-224, 2000.
kiadói változat: 356
1999Prugberger, T., Olajos, I.: A földbirtok és földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 16 165-185, 1999.
kiadói változat: 255
1999Prugberger, T.: A vezetői megbízás visszavonásának néhány problémája a közszolgálati jogban.
Vezetéstudomány. 30 (11), 37-44, 1999.
kiadói változat: 505
1998Prugberger, T.: Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 15 153-165, 1998.
kiadói változat: 29
1998Prugberger, T.: Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja.
Magyar tudomány. 43 (7), 862-865, 1998.
Kiadói változat: 6
1997Prugberger, T., Fodor, L.: A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás neuralgikus kérdései.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 14 239-249, 1997.
kiadói változat: 28
1996Prugberger, T.: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszerének jogi szabályozása az Európai Közösség tagállamaiban és Magyarországon: (értékelés és javaslatok).
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 12 97-116, 1996.
kiadói változat: 48
1995Prugberger, T.: A gazdasági, a közszolgálati és a köztisztviselői munkaviszony szabályozásának kapcsolata egymáshoz, a hatályos és a tervezett szabályozás erényei és hátrányai a nyugat-európai megoldások tükrében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 10 107-156, 1995.
kiadói változat: 26
1995Prugberger, T.: A makro- és mikrogazdaság-átalakítás szociális és egzisztenciális kihatásai az emberi erőforrásokra az európai normaértékek tükrében.
Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 11 171-184, 1995.
kiadói változat: 17
1991Prugberger, T.: A munkajog korszerűsítése a piacgazdálkodás kialakulásának sodrában.
Közgazdasági szemle. 38 (1), 68-82, 1991.
Kiadói változat: 13
1990Domokos, J., Prugberger, T.: Szövetkezeti autonómia és az autonómia visszavétele: (az ágazati iránytás hullámzásai a hetvenes évektől napjainkig).
Közgazdasági szemle. 37 (2), 233-245, 1990.
kiadói változat: 9
1989Bábosik, K., Prugberger, T.: A jogi személyek szövetkezeti tagságának problémájához.
Közgazdasági szemle. 36 (2), 206-214, 1989.
Kiadói változat: 39
1985Prugberger, T.: A vállalati vagyonérdekeltségi rendszer reformjának egyes kérdései.
Pénzügyi szle. 29 (10), 770-776, 1985.
kiadói változat: 9
1984Prugberger, T.: Gazdasági struktúránk reformjáról: megjegyzések Kopátsy Sándor könyvéhez.
Közgazdasági szemle. 31 (6), 714-723, 1984.
(Ismertetett mű: Kopátsy Sándor. -Hiánycikk : a vállalkozás /Budapest : Közgazdasági és Jogi Kvk., 1983. -280 p. -)
Kiadói változat: 9