Jelenlegi hely

Statisztika

Kardos Sándor

Open Access publikációk letöltési adatai a DE intézményi repozitóriumából
Dátum: -
OA publikációk száma a DEA-ban: 21

Összes letöltés a DEA-ból: 4433

OrszágLetöltések
Magyarország (HU)3413
Egyesült Államok (US)192
Malajzia (MY)177
Németország (DE)124
Kína (CN)76
Ukrajna (UA)51
Ausztria (AT)26
Hong Kong SAR (Kínai Népköztársaság) (HK)26
Hollandia (NL)26
Románia (RO)16
Szlovákia (SK)16
Egyesült Királyság (GB)12
Csehország (CZ)8
Franciaország (FR)7
Lengyelország (PL)7
Belgium (BE)6
Írország (IE)6
Szerbia (RS)6
Olaszország (IT)5
Észtország (EE)4
Szingapur (SG)4
Kanada (CA)3
Japán (JP)3
Marokkó (MA)3
Oroszország (RU)3
Egyesült Arab Emírségek (AE)2
Banglades (BD)2
Bulgária (BG)2
Svájc (CH)2
Dánia (DK)2
Spanyolország (ES)2
Görögország (GR)2
India (IN)2
Luxemburg (LU)2
Svédország (SE)2
Albánia (AL)1
Ausztrália (AU)1
Brazília (BR)1
Indonézia (ID)1
Norvégia (NO)1
Portugália (PT)1
n.a.187
Megjelenés Publikáció Fájlletöltések
2011Kardos, S., Háger, T.: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerősítő záradékkal való ellátása.
Debr. jogi műh. 8 (2), [1-14], 2011.
kiadói változat: 158
2011Kardos, S., Háger, T.: Az első fokon megállapított tényállás megalapozatlanságának orvoslása - a tényálláshoz kötöttség elve [Be 351-352.].
Debr. jogi műh. 8 (2), [1-4], 2011.
pre-print: 90
2010Kardos, S.: Holding a trial via private telecommunication network.
Curentul juridic. 1 168-173, 2010.
pre-print: 15
2009Kardos, S.: Gondolatok a tisztességes eljárásról.
In: Dolgozatok Erdei Tanár Úrnak. Szerk.: Holé Katalin, Kabódi Csaba, Mohácsi Barbara, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 200-224, 2009. ISBN: 9789632840635
kiadói változat: 915
2007Kardos, S.: Alapjogi bíráskodás: a bíró és az Alkotmány.
Fundamentum. 11 (3), 43-48, 2007.
post-print: 5
kiadói változat: 16
2007Kardos, S., Szabó, K.: A magyar büntető eljárásjog fejlődési irányai.
In: "A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet. Szerk.: Siska Katalin, Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 33-44, 2007. ISBN: 9789634730682
kiadói változat: 23
2007Kardos, S.: A magyar katonai bíróság története a XVI. és XVII. században, illetve a Rákoczi-szabadságharc alatt.
In: Az önálló katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Szerk.: Bögöly Gyula, Hautzinger Zoltán, Kódex Nyomdai Kft., Pécs, 131-155, 2007.
teljes szöveg: 24
2007Kardos, S.: Az első magyar katonai büntető törvénykönyv.
In: Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus tiszteletére / [szerk. Farkas Ákos et al.], Bíbor, Miskolc, 87-119, 2007. ISBN: 9789639634527
teljes szöveg: 10
2007Kardos, S.: Az óvadék a büntetőeljárásban.
In: Ad futuram memoriam : tanulmányok Cséka Ervin 85. szültésnapja tiszteletére. Szerk.: Nagy Ferenc, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 66-84, 2007. ISBN: 9789639650220
teljes szöveg: 230
2006Kardos, S.: A perbeli funkciók elkülönüléséről.
Collectio iuridica Univ. Debr. 6 183-203, 2006.
post-print: 48
2006Kardos, S.: Gondolatok a pótmagánvádról.
Debr. jogi műh. (Nyomt.). 2005 61-74, 2006.
teljes szöveg: 12
2005Balla, L., Kardos, S.: A tisztességes eljárásról a strasbourgi bíróság gyakorlatában I..
Bírák lapja. 15 (1), 34-53, 2005.
kiadói változat: 1257
2005Balla, L., Kardos, S.: A tisztességes eljárásról a strasbourgi bíróság gyakorlatában II..
Bírák lapja. 15 (2), 40-53, 2005.
kiadói változat: 154
2004Kardos, S.: Devecseri Schultheisz Emil (1899-1984).
In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) . Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 187-219, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
teljes szöveg: 151
2004Kardos, S.: Gondolatok a pótmagánvádról.
Debr. jogi műh. 1 (1), 2004.
kiadói változat: 22
2004Kardos, S.: Kitekintés a katonai büntetőjog nemzetközi szabályozására.
In: Tanulmányok dr. Kováts Andor professzor születésének 120. évfordulójára. Szerk.: Szabó Krisztián, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 57-94, 2004, (Memoranda ; 1.) - ISBN: 9634728642
post-print: 60
2003Kardos, S.: Az 1912. évi XXXIII. tc. a Magyar Királyi Honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról.
In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / (szerk.) Stipta István, Bíbor, Miskolc, 173-191, 2003, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 3.)
kiadói változat: 50
2003Kardos, S.: Jogorvoslat a büntetőeljárásban.
Magyar jog. 50 (1), 21-30, 2003.
kiadói változat: 937
2002Kardos, S.: A magyar katonai igazságszolgáltatás a Mohács előtti Magyarországon.
Collectio iuridica Univ. Debr. 2 60-74, 2002.
kiadói változat: 89
2002Kardos, S., Orosz, P.: The development of military jurisdiction in Hungary.
Collectio iuridica Univ. Debr. 3 129-137, 2002.
kiadói változat: 91
2001Kardos, S.: Perújitás, avagy in integrum restitutio Simonyi Óbester büntetőügyében.
In: Az Óbester ébresztése : tanulmányok Simonyi Józsefről / [szerk. Kun András], Báró Vitézvári Simonyi Óbester Egyesület ; Periférián Alapítvány, Debrecen ; Nyíregyháza, 75-91, 2001, (Periférián könyvek, ISSN 1219-5715 ; 4.) ISBN: 9630072025
teljes szöveg: 76