You are here

Czédli Herta

Czédli Herta

Czédli Herta
Name: Czédli Herta
Other profiles: MTMT
Profession: physicist

Publication list

Uploaded publications:
33
Publications in DEA:
33
OA:
2
Date range:
2002-2022
2022
 1. Varga, Z., Czédli, H., Kézi, C.: Debrecen felszínmozgásának vizsgálata az országos szintezési hálózat alapján.
  In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában XIII. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország 2022.11.03. - 2022.11.04.. Szerk.: Abriha-Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 339-345, 2022. ISBN: 9789636150396
2021
 1. Varga, Z., Fülöp, F., Czédli, H.: Minőségi és mennyiségi indikátorok szerepe városi zöldfelületek felmérése során.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában XII. : Theory meets practice in GIS. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 345-347, 2021. ISBN: 9789633189771
 2. Czédli, H., Fülöp, F., Varga, Z.: Városi parkok ökológiai hatáselemzése.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2021 : konferencia előadások kivonatai. Szerk.: Kocsis Imre, Szodrai Ferenc, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 39, 2021. ISBN: 9789634903208
 3. Czédli, H., Fülöp, F., Varga, Z.: Városi parkok ökológiai hatáselemzése = Ecological Impact Assessment of Urban Parks.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban : 2021 Környezet- és Földtudományok, Műszaki Hidrológia és Repüléstudomány Szekciók konferencia kiadványa. Szerk.: Békési Bertold, Buday Tamás, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 3-5, 2021. ISBN: 9789637064425
 4. Czédli, H.: Zöld gondolatok a városi kultúrsivatagban: [ökologikus épített környezet].
  In: "Szimpózium a tehetséges Kárpát-medencei építőmérnök hallgatókért" : online konferencia, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 5, 2021. ISBN: 9789634903192
2019
 1. Nyeste, K., Dobrocsi, P., Czeglédi, I., Czédli, H., Harangi, S., Baranyai, E., Simon, E., Nagy, S., Antal, L.: Age and diet-specific trace element accumulation patterns in different tissues of chub (Squalius cephalus): juveniles are useful bioindicators of recent pollution.
  Ecol. Indic. 101 1-10, 2019.
  Journal metrics:
  Q1 Decision Sciences (miscellaneous)
  Q1 Ecology
  Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 2. Varga, Z., Czédli, H.: Gondolatok a természettudományi tárgyak oktatásához.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában : X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361-366, 2019. ISBN: 9789633180549
2018
2017
 1. Varga, Z., Czédli, H.: 0,1 m/pixel felbontású ortofotó pontosságvizsgálata különböző felbontású DDM-ek alapján = Studying the Accuracy of Orthophoto with Resolution 0,1 M/Pixel Based on Various Elevation Models.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2017 konferencia előadásai. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 609-614, 2017. ISBN: 9789637064357
 2. Varga, Z., Czédli, H., Kézi, C.: Erdőterületek térképezése és monitorozása távérzékeléssel.
  In: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Szigyártó I.L., Szikszai A, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 198-203, 2017.
 3. Czédli, H., Varga, Z.: Hallépcsők műszaki és ökológiai elemzése = Technical and Ecological Analysis of Fishways.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2017 konferencia előadásai. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 48-50, 2017. ISBN: 9789637064357
 4. Czédli, H., Varga, Z., Csedreki, L., Nagy, S., Antal, L.: Röntgenanalitikai módszerek alkalmazási lehetőségei nehézfém akkumuláció tanulmányozására biológiai mintákban.
  In: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Szigyártó I.L., Szikszai A, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 192-197, 2017.
 5. Czédli, H., Varga, Z.: Zöldfelületek környezetegészségügyi hatásainak elemzése városi mintaterületeken = Analysis of environmental health effects of green surfaces in urban areas.
  In: LIX. Georgikon Napok Konferenciakiadványa, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 82-88, 2017. ISBN: 9789639639898
2016
 1. Nyeste, K., Antal, L., Dobrocsi, P., Czeglédi, I., Czédli, H., Harangi, S., Baranyai, E., Simon, E., Nagy, S.: Study of elemental concentration in different type of diet juvenile (yoy) fish species in River Szamos.
  In: 33rd SIL Congress, July 31, 2016-August 5, 2016 Torino, Italy : Book of abstracts, [s.n.], Torino, 95, 2016.
2015
 1. Czédli, H., Szíki, G.: Bioakkumuláció vizsgálata PIXE módszerrel.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2015 : konferencia előadásai : Debrecen, 2015. június 11.. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 175-179, 2015. ISBN: 9789637064326
 2. Varga, Z., Lóki, J., Czédli, H., Kézi, C., Fekete, Á., Biró, J.: Evaluating the Accuracy of Orthophotos and Satellite Images in the Context of Road Centerlines in Test Sites in Hungary.
  Res. J Appl. Scien. 10 (10), 568-573, 2015.
  Journal metrics:
  Q4 Chemistry (miscellaneous)
  Q3 Engineering (miscellaneous)
  Q3 Multidisciplinary
  Q4 Physics and Astronomy (miscellaneous)
 3. Varga, Z., Czédli, H., Lóki, J., Biró, J., Fekete, Á.: Evaluating the accuracy of orthophotos in the context of forest borders in hungarian test sites.
  Fresenius Environ. Bull. 24 (12), 4239-4245, 2015.
  Journal metrics:
  Q4 Environmental Chemistry
  Q3 Pollution
  Q3 Waste Management and Disposal
 4. Varga, Z., Fekete, Á., Czédli, H., Biró, J.: Ortofotók megbízhatóságának vizsgálata erdőhatárok geodéziai felmérése alapján.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2015 : konferencia előadásai : Debrecen, 2015. június 11.. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 348-353, 2015. ISBN: 9789637064326
 5. Varga, Z., Fekete, Á., Czédli, H., Kézi, C.: Ortofotók pontossági vizsgálata úttengelyek alapján.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education : 29th October 2015. Ed.: Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 66-74, 2015. ISBN: 9789634739166
2014
 1. Czédli, H., Nagy, S., Szíki, G.: Examination of Heavy Metal Accumulation in Fish Scale Samples of Aspius aspius L. by Micro-PIXE Analytical Method.
  J. Anim. Vet. Adv. 13 (6), 372-376, 2014.
  Journal metrics:
  Q4 Agronomy and Crop Science
  Q3 Veterinary (miscellaneous)
 2. Czédli, H., Csedreki, L., Jolánkai, G., Pataki, B., Hancz, C., Antal, L., Nagy, S., Szíki, G.: Investigation of the Bioaccumulation of Copper in Fish.
  Fresenius Environ. Bull. 23 (7), 1547-1552, 2014.
  Journal metrics:
  Q4 Environmental Chemistry
  Q3 Pollution
  Q3 Waste Management and Disposal
2013
2012
 1. Molnár, A., Braun, M., Czédli, H.: Közúti járműforgalom és nehézfém terhelés: közlekedési eredetű nehézfémek urbánökológiai hatásainak vizsgálata Debrecen forgalmi csomópontjaiban = Vehicular traffic and heavy metal load.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2012 : konferencia előadásai : Szolnok, 2012. május 10.. Szerk.: Pokorádi László, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 629-638, 2012. ISBN: 9789637064289
 2. Czédli, H., Szíki, G.: Nehézfém-felvétel időbeli alakulásának vizsgálata halmintákban pixe-módszerrel = The investigation of heavy metal take up in fish samples by pixe method.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2012 : konferencia előadásai : Szolnok, 2012. május 10.. Szerk.: Pokorádi László, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 315-322, 2012. ISBN: 9789637064289
Show all
updated: 2023-03-19, 01:17

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 10
Q1 1 (10%)
Q3 4 (40%)
N/A 5 (50%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Environmental Science (3)
Environmental Chemistry (2)
Pollution (2)
Waste Management and Disposal (2)
Ecology (1)
Agricultural and Biological Sciences (2)
Agronomy and Crop Science (1)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (1)
Chemistry (1)
Chemistry (miscellaneous) (1)
Decision Sciences (1)
Decision Sciences (miscellaneous) (1)
Engineering (1)
Engineering (miscellaneous) (1)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)
Physics and Astronomy (1)
Physics and Astronomy (miscellaneous) (1)
Veterinary (1)
Veterinary (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart