You are here

Varga Zsolt

Varga Zsolt

Varga Zsolt
Name: Varga Zsolt
Profession: civil engineer

Publication list

Uploaded publications:
28
Publications in DEA:
28
OA:
2
Date range:
2011-2022
2022
 1. Varga, Z., Czédli, H., Kézi, C.: Debrecen felszínmozgásának vizsgálata az országos szintezési hálózat alapján.
  In: Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában XIII. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország 2022.11.03. - 2022.11.04.. Szerk.: Abriha-Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 339-345, 2022. ISBN: 9789636150396
2021
 1. Varga, Z.: Gondolatok a sikeres mérnökképzéshez.
  In: "Szimpózium a tehetséges Kárpát-medencei építőmérnök hallgatókért" : online konferencia, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, 6, 2021. ISBN: 9789634903192
 2. Varga, Z., Fülöp, F., Czédli, H.: Minőségi és mennyiségi indikátorok szerepe városi zöldfelületek felmérése során.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában XII. : Theory meets practice in GIS. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 345-347, 2021. ISBN: 9789633189771
 3. Czédli, H., Fülöp, F., Varga, Z.: Városi parkok ökológiai hatáselemzése.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2021 : konferencia előadások kivonatai. Szerk.: Kocsis Imre, Szodrai Ferenc, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 39, 2021. ISBN: 9789634903208
 4. Czédli, H., Fülöp, F., Varga, Z.: Városi parkok ökológiai hatáselemzése = Ecological Impact Assessment of Urban Parks.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban : 2021 Környezet- és Földtudományok, Műszaki Hidrológia és Repüléstudomány Szekciók konferencia kiadványa. Szerk.: Békési Bertold, Buday Tamás, MTA TABT Debreceni Területi Bizottság Titkársága, Debrecen, 3-5, 2021. ISBN: 9789637064425
2020
2019
 1. Schlosser, A., Szabó, G., Enyedi, P., Varga, Z.: Épületobjektumok detektálása fotogrammetriai pontfelhő alkalmazásával debreceni mintaterületen.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában : X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 259-262, 2019. ISBN: 9789633180549
 2. Varga, Z., Czédli, H.: Gondolatok a természettudományi tárgyak oktatásához.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában : X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 361-366, 2019. ISBN: 9789633180549
2018
 1. Varga, Z.: A magasság meghatározásának problémája a geodéziában = Measuring the Levels of Points in Geodesy.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban. Szerk.: Bodzás Sándor, Antal Tamás, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 405-410, 2018. ISBN: 9789637064371
 2. Varga, Z., Biró, J.: Geodéziai példatár.
  DUPress, Debrecen, 81 p., 2018. ISBN: 9789633186732
2017
 1. Varga, Z., Czédli, H.: 0,1 m/pixel felbontású ortofotó pontosságvizsgálata különböző felbontású DDM-ek alapján = Studying the Accuracy of Orthophoto with Resolution 0,1 M/Pixel Based on Various Elevation Models.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2017 konferencia előadásai. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 609-614, 2017. ISBN: 9789637064357
 2. Varga, Z., Czédli, H., Kézi, C.: Erdőterületek térképezése és monitorozása távérzékeléssel.
  In: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Szigyártó I.L., Szikszai A, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 198-203, 2017.
 3. Varga, Z.: Geodéziai alapismeretek: egyetemi jegyzet.
  DUPress, Debrecen, 102 p., 2017. ISBN: 9789633187128
 4. Czédli, H., Varga, Z.: Hallépcsők műszaki és ökológiai elemzése = Technical and Ecological Analysis of Fishways.
  In: Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2017 konferencia előadásai. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 48-50, 2017. ISBN: 9789637064357
 5. Czédli, H., Varga, Z., Csedreki, L., Nagy, S., Antal, L.: Röntgenanalitikai módszerek alkalmazási lehetőségei nehézfém akkumuláció tanulmányozására biológiai mintákban.
  In: XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Szerk.: Szigyártó I.L., Szikszai A, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 192-197, 2017.
 6. Czédli, H., Varga, Z.: Zöldfelületek környezetegészségügyi hatásainak elemzése városi mintaterületeken = Analysis of environmental health effects of green surfaces in urban areas.
  In: LIX. Georgikon Napok Konferenciakiadványa, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 82-88, 2017. ISBN: 9789639639898
2015
 1. Varga, Z., Lóki, J., Czédli, H., Kézi, C., Fekete, Á., Biró, J.: Evaluating the Accuracy of Orthophotos and Satellite Images in the Context of Road Centerlines in Test Sites in Hungary.
  Res. J Appl. Scien. 10 (10), 568-573, 2015.
  Journal metrics:
  Q4 Chemistry (miscellaneous)
  Q3 Engineering (miscellaneous)
  Q3 Multidisciplinary
  Q4 Physics and Astronomy (miscellaneous)
 2. Varga, Z., Czédli, H., Lóki, J., Biró, J., Fekete, Á.: Evaluating the accuracy of orthophotos in the context of forest borders in hungarian test sites.
  Fresenius Environ. Bull. 24 (12), 4239-4245, 2015.
  Journal metrics:
  Q4 Environmental Chemistry
  Q3 Pollution
  Q3 Waste Management and Disposal
 3. Varga, Z., Fekete, Á., Czédli, H., Biró, J.: Ortofotók megbízhatóságának vizsgálata erdőhatárok geodéziai felmérése alapján.
  In: Műszaki tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2015 : konferencia előadásai : Debrecen, 2015. június 11.. Szerk.: Bodzás Sándor, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága, Debrecen, 348-353, 2015. ISBN: 9789637064326
 4. Varga, Z., Fekete, Á., Czédli, H., Kézi, C.: Ortofotók pontossági vizsgálata úttengelyek alapján.
  In: Proceedings of the Conference on Problem-based Learning in Engineering Education : 29th October 2015. Ed.: Imre Kocsis, University of Debrecen Faculty of Engineering, Debrecen, 66-74, 2015. ISBN: 9789634739166
2014
 1. Varga, Z., Fekete, Á.: Ortofotó pontossági vizsgálata geodéziai felmérés alapján.
  Geodézia és Kartográfia. 66 (7-8), 2014.
  Journal metrics:
  Q4 Computers in Earth Sciences
  Q4 Earth-Surface Processes
  Q4 Geography, Planning and Development
  Q4 Geophysics
 2. Varga, Z.: Precision assessment of aerial photographs with different resolution based on geodetic measurements.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás : Debrecen, Magyarország, 2014.05.29-2014.05.31.. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetem, Debrecen, 411-419, 2014.
2013
 1. Varga, Z., Bíró, J.: Az Ecsedi láp területéről készült légi felvétel pontosságvizsgálata, geodéziai mérések alapján.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV.: Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen, 2013.05.23-2013.05.24.. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetem, Debrecen, 481-488, 2013. ISBN: 9789633183342
2012
 1. Varga, Z., Biró, J.: Az Ecsedi láp területéről készült légi felvétel pontosságvizsgálata, geodéziai mérések alapján.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában 3.. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 437-442, 2012. ISBN: 9789633182185
Show all
updated: 2023-01-29, 02:10

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 5
Q1 1 (20%)
Q3 2 (40%)
Q4 1 (20%)
N/A 1 (20%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Earth and Planetary Sciences (2)
Computers in Earth Sciences (1)
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) (1)
Earth-Surface Processes (1)
Geophysics (1)
Chemistry (1)
Chemistry (miscellaneous) (1)
Engineering (1)
Engineering (miscellaneous) (1)
Environmental Science (1)
Environmental Chemistry (1)
Pollution (1)
Waste Management and Disposal (1)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)
Physics and Astronomy (1)
Physics and Astronomy (miscellaneous) (1)
Social Sciences (1)
Geography, Planning and Development (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors