You are here

Enyedi Péter

Enyedi Péter

Enyedi Péter
Name: Enyedi Péter

Publication list

Uploaded publications:
16
Publications in DEA:
16
OA:
2
Date range:
2011-2020
2020
2019
 1. Enyedi, P., Pap, M., Kovács, Z., Takács-Szilágyi, L., Szabó, S.: Efficiency of local minima and GLM techniques in sinkhole extraction from a LiDAR-based terrain model.
  International Journal of Digital Earth. 12 (9), 1067-1082, 2019.
  Journal metrics:
  Q1 Computer Science Applications
  Q1 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q1 Software
 2. Schlosser, A., Szabó, G., Enyedi, P., Varga, Z.: Épületobjektumok detektálása fotogrammetriai pontfelhő alkalmazásával debreceni mintaterületen.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában : X. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 259-262, 2019. ISBN: 9789633180549
2018
 1. Schlosser, A., Enyedi, P., Szabó, G.: LoD2 épületmodellek előállítása LiDAR adatok és ortofotók felhasználásával debreceni mintaterületen.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. : Theory meets practice in GIS. Szerk.: Molnár Vanda Éva, Debrecen Egyetemi Kiadó, Debrecen, 311-316, 2018. ISBN: 9789633187234
2017
 1. Bekő, L., Hunyadi, G., Burai, P., Deán, S., Enyedi, P., Kiss, A., Lénárt, C., Tomor, T.: Fafaj szintű erdő osztályozás nagyfelbontású távérzékelt adatok felhasználásával.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 43-50, 2017. ISBN: 9789633186381
2016
 1. Kiss, A., Bozó, P., Bekő, L., Enyedi, P., Tomor, T.: Assesment of Flood Protection Potentials in The Sajó Valley by Means of Remote Sensing Surveys.
  In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2016), Curran Associates, Inc., Red Hook, NY, 531-538, 2016. ISBN: 9781510829909
 2. Szabó, S., Enyedi, P., Horváth, M., Kovács, Z., Burai, P., Csoknyai, T., Szabó, G.: Automated registration of potential locations for solar energy production with Light Detection And Ranging (LiDAR) and small format photogrammetry.
  J. Clean Prod. 112 (5), 3820-3829, 2016.
  Journal metrics:
  D1 Environmental Science (miscellaneous)
  D1 Industrial and Manufacturing Engineering
  Q1 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
  Q1 Strategy and Management
 3. Bekő, L., Enyedi, P., Kiss, A., Lucas, G., Lukácsy, G.: Szőlő termőhely térképezés légi távérzékelési módszerekkel.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. : Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Szerk.: Balázs Boglárka, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-74, 2016. ISBN: 9789633185704
2015
 1. Enyedi, P., Kiss, A., Lénárt, C., Katona, Z.: Felszíni karsztformák térképezése LIDAR adatok felhasználásával az Aggteleki-karszt területén.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VI.: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Szerk.: Boda Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 133-138, 2015. ISBN: 9789633184882
 2. Szabó, G., Szabó, G., Fazekas, I., Buday, T., Kerényi, A., Paládi, M., Mecser, N., Szabó, S., Szabó, G., Enyedi, P., Szabó, G., Fazekas, I., Buday, T., Kerényi, A., Paládi, M., Mecser, N., Szabó, S.: Preliminary results on the determination of solar energy potential using LiDAR technology.
  Int. rev. appl. sci. eng. 6 (1), 11-17, 2015.
2014
 1. Szabó, S., Enyedi, P., Szabó, G., Fazekas, I., Buday, T., Kerényi, A., Paládi, M., Mecser, N., Szabó, G.: Lidar based assessment of roofs: Perspectives for solar energy.
  In: Proceedings of Denzero International Conference: Sustainable energy by optmal integration of renewable energy sources. Ed.: Kalmár Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 114-122, 2014. ISBN: 9789634737360
2013
 1. Enyedi, P., Bekő, L., Kiss, A., Burai, P.: Árterületek felmérése légi lézerszkennelés (lidar) és hiperspektrális felvételezés alkalmazásával.
  In: Nemzetközi Környezetbiztonsági- és Menedzsment Workshop. Szerk.: Polgár András, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 38-43, 2013. ISBN: 9789633341247
2012
 1. Gonda, C., Koncz, G., Enyedi, P., Katona, Z.: Mezőgazdasági és erdészeti melléktermékek energetikai hasznosításának logisztikai kérdései.
  In: Zöld társadalom, zöld gazdaság, innováció : konferenciakiadvány. Szerk.: Dinya László, Némethy Sándor, Nyíri Attila, Károly Róbert Fősikola, Gyöngyös, 113-116, 2012.
 2. Gonda, C., Koncz, G., Enyedi, P., Katona, Z.: Térinformatika szerepe a melléktermékekre alapozott hulladékhasznosítás begyűjtésének folyamatában a gyöngyösi kistérség területén.
  In: HUNGEO 2012 : Magyar Földtudományi Szakemberek XI. Világtalálkozója : Budapest, 2012 augusztus 20-25 : Korszerű földtudományi oktatás - versenyképes gazdaság. Közread.: a Magyarhoni Földtani Társulat, Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 303-307, 2012.
 3. Tomor, T., Ambrus, A., Enyedi, P., Gonda, C., Tóth, S.: Termőhely-specifikus térinformatikai e-szaktanácsadási rendszer vizsgálata a potenciális felhasználók szempontjából.
  In: Innovációval a zöld jövőért : konferenciakiadvány / [kiad. a] Károly Róbert Fősikola, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 66-73, 2012.
2011
 1. Enyedi, P., Kozma-Bognár, V., Gonda, C., Tomor, T., Ambrus, A.: Bioenergetikai térinformatikai rendszer fejlesztése a Gyöngyösi Kistérség területén.
  In: Agrárinformatika 2011 : Innovatív információtechnikák az agrárgazdaságban. Ed.: by Miklós Herdon, Tünde Rózsa, Róbert Szilágyi, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Budapest, 205-211, 2011.
updated: 2024-04-21, 02:32

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 4
Q1/D1 1 (25%)
Q1 3 (75%)
N/A 1 (25%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Earth and Planetary Sciences (2)
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) (2)
Business, Management and Accounting (1)
Strategy and Management (1)
Computer Science (1)
Computer Science Applications (1)
Software (1)
Energy (1)
Renewable Energy, Sustainability and the Environment (1)
Engineering (1)
Industrial and Manufacturing Engineering (1)
Environmental Science (1)
Environmental Science (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart