You are here

Málnás Kristóf András

Málnás Kristóf András

Málnás Kristóf András
Name: Málnás Kristóf András
Other profiles: MTMT
Profession: biologist-ecologist

Publication list

Uploaded publications:
23
Publications in DEA:
23
OA:
4
Date range:
2004-2020
2020
 1. Lengyel, S., Mester, B., Szabolcs, I., Szepesváry, C., Szabó, G., Polyák, L., Boros, Z., Mizsei, E., Málnás, K., Mérő, T., Aradi, C.: Restoration for variability: emergence of the habitat diversity paradigm in terrestrial ecosystem restoration.
  Restor. Ecol. 28 (5), 1087-1099, 2020.
  Journal metrics:
  Q1 Ecology
  Q1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  D1 Nature and Landscape Conservation
 2. Mester, B., Szepesváry, C., Szabolcs, I., Mizsei, E., Mérő, T., Málnás, K., Lengyel, S.: Salvaging bycatch data for conservation: Unexpected benefits of restored grasslands to amphibians in wetland buffer zones and ecological corridors.
  Ecol. Eng. 153 1-10, 2020.
  Journal metrics:
  Q1 Environmental Engineering
  Q1 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q1 Nature and Landscape Conservation
2017
 1. Simon, E., Kis, O., Jakab, T., Kolozsvári, I., Málnás, K., Harangi, S., Baranyai, E., Miskolczi, M., Tóthmérész, B., Dévai, G.: Assessment of contamination based on trace element concentrations in Gomphus flavipes (Odonata: Insect) larvae of the Upper Tisza Region.
  Ecotox. Environ. Safe. 136 55-61, 2017.
  Journal metrics:
  Q1 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q1 Medicine (miscellaneous)
  Q1 Pollution
  Q1 Public Health, Environmental and Occupational Health
2014
 1. Móra, A., Juhász, P., Kiss, B., Müller, Z., Málnás, K.: The larva of Parasetodes respersellus (Rambur 1841) with notes on its habitat and European distribution (Trichoptera: Leptoceridae).
  Zootaxa. 3841 (4), 563-572, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Animal Science and Zoology
  Q2 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
2012
 1. Bálint, M., Málnás, K., Nowak, C., Geismar, J., Váncsa, É., Polyák, L., Lengyel, S., Haase, P.: Species History Masks the Effects of Human-Induced Range Loss - Unexpected Genetic Diversity in the Endangered Giant Mayfly Palingenia longicauda.
  PLoS One. 7 (3), 2012.
  Journal metrics:
  D1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  Q1 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous)
  D1 Medicine (miscellaneous)
2011
 1. Bíró, T., Szabó, A., Láposi, R., Gulyás, G., Málnás, K., Babocsay, G., Tóth, L.: Az Erdőteleki Arborétum komplex élőhely-rehabilitációs programjához kapcsolódó állapotfelmérés eredményei bemutatása.
  Hidrol. Közlöny. 91 (6), 25-29, 2011.
 2. Málnás, K., Polyák, L., Prill, É., Hegedüs, R., Kriska, G., Dévai, G., Horváth, G., Lengyel, S.: Bridges as optical barriers and population disruptors for the mayfly Palingenia longicauda: an overlooked threat to freshwater biodiversity?.
  J. Insect. Conserv. 15 (6), 2011.
  Journal metrics:
  Q1 Animal Science and Zoology
  Q1 Ecology
  Q1 Insect Science
  Q1 Nature and Landscape Conservation
2010
 1. Polyák, L., Lengyel, S., Málnás, K., Prill, É., Kriska, G., Horváth, G.: Emberi létesítmények hatása a tiszavirág-állomány [Palingenia longicauda (Olivier, 1791)] nagyságára és ivararányára.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 21 177-188, 2010.
2009
 1. Wolf, B., Angersbach, R., Málnás, K., Orosz, A., Gregor, T.: Die Theissblüte: ein ungewöhnliches Naturerlebnis.
  Natur und Museum. 140 (3/4), 72-77, 2009.
2008
 1. Málnás, K., Polyák, L., Deák, C., Tóth, M.: Makroszkopikus gerinctelen együttesek kvantitatív és kvalitatív vizsgálata a Ménes-patakon.
  Hidrol. Közlöny. 88 (6), 127-129, 2008.
 2. Tittizer, T., Fey, D., Sommerhäuser, M., Málnás, K., Andrikovics, S.: Versuche zur Wiederansiedlung der Eintagsfliegenart Palingenia longicauda (Olivier) in der Lippe.
  Lauterbornia. 63 57-75, 2008.
2006
 1. Málnás, K., Papp, L., Deák, C.: A Bódva folyó jellemzése kérészfaunája alapján.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 14 169-174, 2006.
2005
 1. Deák, C., Málnás, K., Móra, A.: Kvantitatív és kvalitatív makrozoobenton vizsgálatok a Rakacán.
  Hidrol. Közlöny. 85 (6), 174-176, 2005.
2004
updated: 2024-03-03, 01:24

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 22
Q1/D1 2 (9.1%)
Q1 5 (22.7%)
Q2 1 (4.5%)
N/A 16 (72.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (4)
Animal Science and Zoology (2)
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (2)
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (1)
Insect Science (1)
Environmental Science (4)
Nature and Landscape Conservation (3)
Ecology (2)
Environmental Engineering (1)
Health, Toxicology and Mutagenesis (1)
Management, Monitoring, Policy and Law (1)
Pollution (1)
Medicine (2)
Medicine (miscellaneous) (2)
Public Health, Environmental and Occupational Health (1)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (1)
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors

Show more
Mátyus Balázs István
Sommerhäuser, Mario