You are here

Székely János

Székely János

Székely János
Name: Székely János
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
14
Publications in DEA:
14
OA:
0
Date range:
2007-2016
2016
2015
 1. Székely, J.: A szocialista polgári per egyes jellemzői, kialakulása és fejlődése Magyarországon és Romániában 1945-től a rendszerváltásig.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület; Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 265-284, 2015. ISBN: 9789737971906
 2. Székely, J., Sztranyiczki, S.: Az ingatlan jelzálog szabályozásának újdonságai Románia új Polgári törvénykönyvében.
  In: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. Szerk.: Erik Štenpien, Miskolczi Bodnár Péter, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 116-130, 2015. ISBN: 9789639808645
2014
 1. Székely, J.: A határon átnyúló jogviták esetén alkalmazandó költségmentességi szabályok magyarországi érvényesülése a Tanács 2003/8/EK irányelve és az Európai Bíróság gyakorlata tükrében.
  In: Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében. Szerk.: Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi, Pázmány Press, Budapest, 207-219, 2014. ISBN: 9789633081952
 2. Székely, J.: Developmental Similarities of Appeals Procedures in Several European Jurisdictions.
  In: Tavaszi Szél konferenciakötet. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 276-282, 2014. ISBN: 9789638956064
 3. Székely, J.: Újítások a bizonyítási eljárás terén Románia új Polgári eljárásjogi törvénykönyve rendelkezéseinek fényében.
  In: Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban. Szerk.: Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 291-303, 2014. ISBN: 9789633081716
2013
2011
2007
 1. Székely, J.: A védzáradékok természete és működése.
  Rom. Magy. Jogtud. Közl. 2 49-54, 2007.
updated: 2023-03-19, 01:12