You are here

Kötelesné Suszter Gabriella

Kötelesné Suszter Gabriella

Kötelesné Suszter Gabriella
Name: Kötelesné Suszter Gabriella
Other profiles: MTMT

Publication list

Uploaded publications:
13
Publications in DEA:
13
OA:
3
Date range:
2001-2017
2017
 1. Ambrus, Á., Kamirán, Á., Kötelesné Suszter, G., Németh, A., Solymosné Majzik, E.: Az analitikai standard oldatok pontossága és a névleges koncentrációjuk bizonytalansága = Accuracy of analytical standard solutions and the uncertainty in their nominal concentrations.
  Élelmvizsg. Közl. 63 (1), 1398-1421, 2017.
  Journal metrics:
  Q4 Food Science
 2. Kötelesné Suszter, G., Ambrus, Á.: Distribution of pesticide residues in soil and uncertainty of sampling.
  J. Environ. Sci. Health Part B-Pestic. Contam. Agric. Wastes. 52 (8), 557-563, 2017.
  Journal metrics:
  Q2 Food Science
  Q3 Medicine (miscellaneous)
  Q3 Pollution
 3. Ambrus, Á., Noonan, G., Németh, A., Kötelesné Suszter, G., Anastassiades, M., Hamow, K., Solymosné Majzik, E.: Testing the Accuracy of Analytical Standard Solutions Used for Quantitative Determination of Pesticide Residues.
  J. AOAC Int. 100 (4), 1-4, 2017.
  Journal metrics:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q3 Analytical Chemistry
  Q4 Environmental Chemistry
  Q3 Food Science
  Q3 Pharmacology
 4. Kötelesné Suszter, G., Ambrus, Á.: Testing the efficiency of extraction of incurred residues from soil with optimized multi-residue method.
  J. Environ. Sci. Health Part B-Pestic. Contam. Agric. Wastes. 52 (8), 547-556, 2017.
  Journal metrics:
  Q2 Food Science
  Q3 Medicine (miscellaneous)
  Q3 Pollution
2015
 1. Juvancz, Z., Garai, E., Szabó, L., Boda-Kendrovics, R., Kötelesné Suszter, G.: Determination of Recent Concentration of DDT and its Metabolites in Breast Milk in the Teaching of Behaviors of Persistence Organic Compounds.
  Acta Polytech. Hung. 12 (8), 231-244, 2015.
  Journal metrics:
  Q2 Engineering (miscellaneous)
  Q1 Multidisciplinary
 2. Farkas, Z., Slate, A., Whitaker, T., Kötelesné Suszter, G., Ambrus, Á.: Use of Combined Uncertainty of Pesticide Residue Results for Testing Compliance with Maximum Residue Limits (MRLs).
  J. Agric. Food Chem. 63 (18), 4418-4428, 2015.
  Journal metrics:
  Q1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
  Q1 Chemistry (miscellaneous)
2014
2010
 1. Kötelesné Suszter, G.: A mintaelőkészítés véletlen hibájának meghatározása.
  In: Élelmiszer-biztonság megítélési módszerei. Szerk.: Ambrus Árpád, Edison House, Budapest, 703-716, 2010. ISBN: 9789638894717
2006
 1. Kötelesné Suszter, G., Ambrus, Á., Turcu, M., Klaus, P.: Estimation of Efficiency of Processing Soil Samples for Pesticide Residues Analysis.
  J. Environ. Sci. Health Part B-Pestic. Contam. Agric. Wastes. 41 (5), 531-552, 2006.
  Journal metrics:
  Q2 Food Science
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Pollution
2005
2002
2001
 1. Kötelesné Suszter, G., Kadenczki, L., Daragóné Szűcs, E.: Tritoszulfuron gázkromatográfiás-tömegspektrometriás meghatározása.
  In: 6. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum : Előadások: A növényvédelem időszerű kérdései az új évezred kezdetén. Szerk.: Kövics György, DE ATC MTK, Debrecen, 368-374, 2001.
updated: 2024-03-03, 02:19

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 10
Q1 2 (20%)
Q2 3 (30%)
Q3 1 (10%)
Q4 3 (30%)
N/A 1 (10%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Agricultural and Biological Sciences (8)
Food Science (7)
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) (1)
Agronomy and Crop Science (1)
Environmental Science (4)
Pollution (3)
Environmental Chemistry (1)
Medicine (3)
Medicine (miscellaneous) (3)
Chemistry (2)
Analytical Chemistry (1)
Chemistry (miscellaneous) (1)
Engineering (1)
Engineering (miscellaneous) (1)
Multidisciplinary (1)
Multidisciplinary (1)
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (1)
Pharmacology (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors