You are here

Bencze Mátyás

Name: Bencze Mátyás
Other profiles: MTMT
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
89
Publications in DEA:
63
OA:
8
Date range:
1997-2022
2022
 1. Bencze, M.: 'Everyday Judicial Populism' in Hungary.
  Rev. Cent. East Eur. Law. 47 (1), 37-59, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Classics
  Q3 History
  Q4 Law
  Q3 Philosophy
 2. Bencze, M.: A magyar bírósági rendszer rezilienciája 2012 és 2021 között.
  In: A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 - 2020. Szerk.: Gárdos Orosz Fruzsina, ORAC Kiadó Kft., Budapest, 376-393, 2023. ISBN: 9789632585727
2020
 1. Bencze, M.: A fogyasztóvédelem lehetőségi és kihívásai a közösségi média korában.
  In: Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog : A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. Szerk.: Polyák Gábor, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 289-300, 2020. ISBN: 9789632584782
 2. Bencze, M.: A jogi döntések minőségének mérhetősége.
  In: Empirikus jogi kutatások : Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek. Szerk.: Jakab András, Sebők Miklós, Osiris Kiadó, Budapest, 519-531, 2020. ISBN: 9789632763842
2019
 1. Bencze, M., Kovács, Á.: "Nem foghat helyt" - Az Alkotmánybíróság az indokolási kötelezettség teljesítéséről.
  In: Alkotmányjogi panasz : az alapjog-érvényesítés gyakorlata : tanulmánykötet / [szerk. Gábor Zsolt], HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 35-63, 2019, (Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban / Alkotmánybíróság, KúriaISSN ) ISBN: 9789632584409
2018
 1. Bencze, M.: A kor színvonalán?.
  Pro Futuro. 8 (3), 11-36, 2018.
 2. Bencze, M.: A viselkedéstudományok eredményeinek hasznosíthatósága a hazai fogyasztóvédelmi jog területén.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 173-188, 2018. ISBN: 9789634739883
 3. Bencze, M.: Bírói konformizmus: ítélkezési populizmus az autoriter politikai rendszerek szolgálatában?.
  In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara : a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. Szerk.: Menyhárd Attila, Eötvös University Press, Budapest, 616-638, 2018. ISBN: 9789634890843
2015
 1. Bencze, M., Kovács, Á., Ficsor, K.: Guest Editors' preface.
  Acta jurid. Hung. 56 (2-3), 111-113, 2015.
2014
 1. Bencze, M., Márki, Z., Zsoldics, Z.: A vádért viselt felelősség: egy összehasonlító vizsgálat tanulságai.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 24-34, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Bencze, M.: Az alapjogok bíróság előtti érvényesülésének szociológiai háttere.
  In: Alapjogi bíráskodás - Alapjogok az ítélkezésben. Szerk.: Somody Bernadette, L'Harmattan, Budapest, 97-115, 2013. ISBN: 9789632367392
2012
 1. Bencze, M., Szabadfalvi, J.: A jogszabály.
  In: Bevezetés a jog- és államtudományokba. Szerk.: Szabó Miklós, Bíbor K., Miskolc, 90-109, 2012. ISBN: 9789639988460
 2. Bencze, M., Vinnai, E.: Jogszociológiai előadások: egyetemi jegyzet.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 173 p., 2012. ISBN: 9789633182932
2011
 1. Bencze, M.: A bizonyítékok értékelésének összehasonlító vizsgálata a tisztességes eljárás szempontjából.
  In: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika : összehasonlító jogi tanulmányok. Szerk.: Badó Attila, Gondolat, Budapest, 218-235, 2011. ISBN: 9789636932909
Show all
updated: 2023-06-04, 01:42

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 47
Q1/D1 1 (2.1%)
Q1 1 (2.1%)
Q3 1 (2.1%)
N/A 45 (95.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (2)
Law (1)
Public Administration (1)
Arts and Humanities (1)
Classics (1)
History (1)
Philosophy (1)
Environmental Science (1)
Management, Monitoring, Policy and Law (1)

Genre chart

Year chart

Language chart