You are here

Elek Balázs

Elek Balázs

Elek Balázs

Publication list

Uploaded publications:
85
Publications in DEA:
77
OA:
7
Date range:
2000-2020
2020
 1. Elek, B.: A cselekményegység egyes kérdései.
  In: Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére. Szerk.: Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt Péter, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 151-160, 2020. ISBN: 9789635313051
2019
 1. Elek, B., Szabó, K.: Szemelvények a büntető eljárásjog köréből.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 212 p., 2019. ISBN: 9789633188187
 2. Elek, B.: The Criminalization of Poaching in Hungary.
  In: Zborník radova : Collected papers. Ed.: Slobodan Orlović, University of Novi Sad, Faculty of Law, Novi Sad, 639-656, 2019, (ISSN 0550-2179 ; 53)
2018
 1. Elek, B.: A "jogi tévedés" a természetkárosítás bűncselekménnyel összefüggésben.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina et.al, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 225-236, 2018. ISBN: 9789633065709
2017
 1. Elek, B.: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén.
  Printart-Press Kft, Debrecen, 114 p., 2017. ISBN: 9786158066341
 2. Elek, B.: Fogvatartottak körülményeivel kapcsolatos marasztalások az Emberi Jogok Európai Bíróság gyakorlatában.
  In: Együttműködési lehetőségek a büntetés-végrehajtás területén. Szerk.: Elek Balázs, Printart-Press Kft, Debrecen, 8-27, 2017. ISBN: 9786158066341
2016
 1. Elek, B.: A múltból a jövőbe: Recenzió Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője című monográfiájáról.
  Büntetőjogi szle. 5 (1-2), 107-109, 2016.
  (Ismertetett mű: Fenyvesi Csaba. -A kriminalisztika tendenciái. A bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője /Budapest ; Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2014)
2015
 1. Elek, B.: A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó iratmegismerési jog a nyomozás során.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 78-94, 2015. ISBN: 9789638996343
 2. Fázsi, L., Elek, B.: Az ítélőmesterség dilemmái: tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére.
  Printart-Press, Debrecen, 326 p., 2015. ISBN: 9789638996343
 3. Elek, B., Fázsi, L.: Szerkesztői előszó.
  In: Az ítélőmesterség dilemmái : tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére. Szerk.: Elek Balázs, Fázsi László, Printart-Press, Debrecen, 10-11, 2015. ISBN: 9789638996343
 4. Elek, B.: Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában.
  HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 325 p., 2015. ISBN: 9789632582726
2014
 1. Elek, B.: A büntető eljárásjog tudomány hatása a bírói gyakorlatra.
  In: Pusztai László emlékére. Szerk.: Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin, P-T Műhely, Budapest, 45-56, 2014.
 2. Elek, B.: A jog és a nyelvészet egyes összefüggései a büntetőeljárásban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 109-132, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 3. Elek, B.: Az igazság feltárása a büntetőeljárásban.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 50-74, 2014. ISBN: 9789634736745
 4. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
 5. Elek, B., Háger, T.: Köszöntő.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 7, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Elek, B.: A büntethetőség elévülése ; Az elévülést félbeszakító büntetőeljárási cselekmények ; A ténybeli azonosság.
  In: Új Btk. kommentár : 1. köt. Általános rész / főszerk. Polt Péter, Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., Budapest, 181-196, 2013. ISBN: 9786155344237
 2. Elek, B., Tóth, A.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2013. ISBN: 9789634735984
Show all
updated: 2023-03-26, 01:11