You are here

Tóth Andrea Noémi

Tóth Andrea Noémi

Tóth Andrea Noémi
DE > ÁJK
Egyetemi tanársegéd 2014-
Name: Tóth Andrea Noémi
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egyetem (2016)
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
34
Publications in DEA:
34
OA:
9
Date range:
2009-2018
2018
 1. Tóth, A.: A távoltartás jogintézménye.
  [Debreceni Egyetem], Debrecen, 242 p., 2018. ISBN: 9789634739906
2017
2016
 1. Tóth, A.: A büntetőeljárás gyorsításáról.
  Jogtud. közl. 71 (2), 124-126, 2016.
  (Ismertetett mű: Pápai-Tarr Ágnes. -A büntetőeljárás gyorsításáról /Budapest : Gondolat K., 2012. -323 p.)
2015
 1. Tóth, A.: A távoltartás jövője a büntetőeljárásban.
  In: Úton a bírói meggyőződés felé, A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja. Szerk.: Elek Balázs, Miskolczi Barna, Printart-Press, Debrecen, 140-158, 2015. ISBN: 9789638996367
 2. Tóth, A.: A távoltartás lélektana.
  Magyar jog. 62 (7-8), 407-416, 2015.
2014
 1. Tóth, A.: A sportrendezvény látogatásától való eltiltás, avagy új büntetés az új büntető törvénykönyvben.
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 363-375, 2014. ISBN: 9789634736745
 2. Tóth, A.: A zaklató távoltartása.
  Belügyi szle. 12 99-114, 2014.
 3. Tóth, A.: Az osztrák és magyar távoltartás összehasonlító elemzése.
  In: Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában. Szerk.: Zoványi Nikolett, Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály, Budapest- Debrecen, 276-282, 2014. ISBN: 9786158004411
 4. Tóth, A.: Gondolatok a jogalkalmazási mintákról és problémákról.
  Magyar jog. 9 538-541, 2014.
  (Ismertetett mű: Bencze Mátyás. -Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben /Budapest : Gondolat, 2011188 p.)
 5. Tóth, A.: Határokon átívelő távoltartás - az Európai Védelmi Határozat.
  In: Tavaszi Szél - Spring Wind 2.. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 293-299, 2014. ISBN: 9789638956064
 6. Elek, B., Háger, T., Tóth, A.: Igazság, ideál és valóság: tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére.
  DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 385 p., 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Tóth, A.: A hatóságok szerepe a távoltartás elrendelésében Magyarországon és Ausztriában.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., Miskolc, 279-283, 2013.
 2. Elek, B., Tóth, A.: A jogerő a büntetőeljárásban.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 316 p., 2013. ISBN: 9789634735984
 3. Tóth, A.: Restraining order in the Hungarian legal system.
  In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb, Sekcia trestného práva = Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities, Session of Criminal Law. Ed.: Yvetta Turayová, Jozef Centés, Iveta Fedorovicová, Pavol Toman, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 1083-1088, 2013. ISBN: 9788071603658
 4. Tóth, A.: Távoltartás osztrák mintára?.
  Debr. jogi műh. 10 (3), 107-119, 2013.
Show all
updated: 2023-02-05, 01:58

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors