You are here

Boda-Balogh Éva

Boda-Balogh Éva

Boda-Balogh Éva
DE
egyetemi adjunktus 2016-
Name: Boda-Balogh Éva
Other profiles: MTMT
Degree
 • PhD, Debreceni Egytem, Állam- és Jogtudományi Kar (2018)
Profession: legal expert

Publication list

Uploaded publications:
32
Publications in DEA:
32
OA:
4
Date range:
2011-2021
2021
 1. Balogh, É.: 7/2014. (III.7.) AB határozat - a közszereplők bírálatának magánjogi következményei.
  In: Az Alkotmánybírósági gyakorlat - Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990-2020, Második kötet. Szerk.: Gárdos-Orosz Furzsina, Zakariás Kinga, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 303-325, 2021. ISBN: 9789632585444
2020
2019
 1. Balogh, É.: Az absztrakt normakontroll-eljárásban kidolgozott elvek alkalmazási gyakorlata az alkotmányjogi panasz eljrásában a közszereplőkkel kapcsolatos ügyekben.
  In: Az Alaptörvény érvényesülése a bírói gyakorlatban 3.: Alkotmányjogi panasz: az alapjogérvényesítés gyakorlata. Szerk.: Gábor Zsolt, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 127-144, 2019. ISBN: 9789632584409
2018
 1. Balogh, É.: Alkotmánybíróság útvesztőben:.
  Fundamentum. 22 (2-3), 80-99, 2018.
 2. Balogh, É., Pap, A., Polyák, G.: Diskurzus a közszereplők bírálatával kapcsolatos alapjogi ítélkezésről.
  Közjogi Szle. 11 (4), 69-78, 2018.
 3. Balogh, É.: Közös alapok, hasonló gyakorlat? A közszereplők bírálatával kapcsolatos elvek és mércék a magyar Alkotmánybíróság és a strasbourgi bíróság gyakorlatában.
  In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Joggtudományi Kara: a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai (I-II. kötet). Szerk.: Menyhárd Attila, Varga István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 655-665, 2018. ISBN: 9789634890843
2017
2016
2015
 1. Balogh, É., Zsugyó, V.: Az Alaptörvény jelene: megjegyzések a "Challenges and Pitfalls in the recent Hungarian Constitutional Develeopment, Discussing the New Fundamental Law of Hungary" című kötetről.
  Jogtud. Közlöny. 12 619-621, 2015.
  (Ismertetett mű: eds. Zoltán Szente, Fanni Mandák, Zsuzsanna Fejes. -Challanges and Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development, Discussing the new Fundamental Law of Hungary /Paris : L'Harmattan, 2015)
 2. Balogh, É.: Constitutional Features of the Strasbourg Human Rights Mechanism.
  In: Proceedings of the international conference of PhD students in law : Miskolc, 2-4 July 2015 / [ed. Erika Róth], Gazdász Elasztik Kft., Miskolc, 13-19, 2015. ISBN: 9786158021210
2014
Show all
updated: 2023-03-22, 01:55

Genre chart

Year chart

Language chart