Jelenlegi hely

Ficsor Krisztina

Ficsor Krisztina

Ficsor Krisztina
Név: Ficsor Krisztina
További profilok: MTMT
Szakterület: jogász
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
23
DEA-ban:
21
OA:
6
Publikációs időszak:
2006-2018
2018
 1. Ficsor, K.: Az állami beavatkozás elméleti kérdései a fogyasztóvédelmi szabályozás területén: jogi paternalizmus problémája.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a XXI. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 207-224, 2018. ISBN: 9789634739883
 2. Ficsor, K.: Certainty and uncertainty in criminal law and the ♭clarity of norms' doctrine.
  Hung. J. Leg. Stud. 59 (3), 271-289, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
2015
 1. Antal, Z., Bagdi, K., Bagossy, M., Balla, Z., Balogh, Á., Balogh, É., Barta, A., Becánics, A., Belinszky, A., Besenyei, F., Bodó, L., Bordás, P., Brunda, A., Bujdos, Á., Deák, I., Elek, L., Fekete, É., Ferenczy, Á., Ficsor, K., Fodor, R., Gábri, A., Gócza, Á., Gyüre, A., Hutóczky, K., Kazsamér, K., Kémeri, Z., Kiss, J., Liptai, N., Molnár, J., Molnár, T., Nagy, E., Nyilas, A., Papp, N., Pető, A., Sarkadi, I., Siket, Z., Skoda, G., Szabó, E., Miszti-Blasiusné, S., Szemesi, S., Tomasovszky, E., Tóth, A., Törő, B., Szilágyi, B., Varga, J., Veczkó, J., Veszprémi, B., Zsugyó, V., Hati, C., Zsoldics, Z.: 2013-ban megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája: 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 2. Bencze, M., Kovács, Á., Ficsor, K.: Guest Editors' preface.
  Acta jurid. Hung. 56 (2-3), 111-113, 2015.
2014
 1. Ficsor, K.: The Nature and Theoretical Limits of Adjudicative Formalism in Contemporary Anglo-Saxon Legal Theory.
  Acta juridica Hungarica. 55 (1), 38-56, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
2011
 1. Ficsor, K.: The Theoretical Background of Legal Formalism.
  In: Legal and Political Theory in the Post-National Age. Ed.: Péter Cserne, Miklós Könczöl, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 107-117, 2011. ISBN: 9783631615829
2009
 1. Raz, J., Hidasi, V., Ficsor, K.: Emberi jogok megalapozás nélkül.
  Fundamentum. 1 19-30, 2009.
 2. Ficsor, K.: Jogosultság és jogi érvelés.
  In: Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-106, 2009. ISBN: 9789639634954
2008
 1. Ficsor, K.: A jelentés meghatározásának problémája a (jogi) nyelvben.
  In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13.: Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa, Miskolc, 43-48, 2008.
 2. Ficsor, K.: A jogelmélet és a konceptuális (szemantikai) elméletek összefüggései.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 9. / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-109, 2008, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 3. Ficsor, K.: Az ésszerűség és akarat kapcsolata a Common Law doktrína tükrében.
  In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2008. november 13.Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 49-54, 2008.
 4. Ackermann, B., Hidasi, V., Ficsor, K.: Terrorizmus és az alkotmányos rend.
  Miskolci jogi szle. 2 131-147, 2008.
2007
 1. Ficsor, K.: A "helyes válasz" problémája és a jog argumentatív karaktere.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 8. / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 53-64, 2007, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 2. Küpper, H., Hidasi, V., Ficsor, K.: A szocialista maradványok szerepe a magyar alkotmányban.
  Fundamentum. 4 52-60, 2007.
 3. Ficsor, K., Hidasi, V.: Facultas Nata: ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára.
  Jogtud. közlöny. 4 188-193, 2007.
  (Ismertetett mű: Facultas Nata Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. -Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006)
2006
 1. Ficsor, K.: A konceptuális (metaetikai) elméletek és a tartalmi elméletek kapcsolatának problémája.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9. / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centruma, Miskolc, , 2006.
 2. Ficsor, K.: Szabályok és erkölcsi megfontolások bírói döntést meghatározó szerepe.
  A jogtud. akt. kérd. : ME-ÁJK díjnyert. TDK dolg. 11-46, 2006.
frissítve: 2021-04-11, 01:19

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 8
Q4 2 (25%)
n.a. 6 (75%)

SCImago kategóriák

Social Sciences (2)
Law (2)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők