Jelenlegi hely

Restás Attila

Név: Restás Attila
Affiliáció: Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Doktori Tanács. Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola / University of Debrecen. Doctoral Council of Humanities. Doctoral School of Literary and Cultural Studies
További profilok: MTMT
Szakterület: irodalomtörténész, középiskolai tanár

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
16
DEA-ban:
16
OA:
1
Publikációs időszak:
2000-2018
2018
2017
 1. Restás, A.: Csanaki Máté Martini-ellenes vitairata Keckermann védelmében (1625).
  In: Scientiarum miscellanea : latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk.: Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid, Lazi K., Budapest, 191-197, 2017, (Convivia Neolatina Hungarica, 2416-125X ; 2.) ISBN: 9789632673240
2016
 1. Restás, A.: Két ismeretlen strassburgi nyomtatvány: Michael Joannes Moslehner magyar nyelvű verse (1633) és Joannes Kempius jogi disputatiója (1632): (Pótlás az RMNy-hez, az RMK-hoz és az RMSz-hez).
  In: In via eruditionis : Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74-81, 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Restás, A.: "Ország, város, Ecclesia": Identitás-elemek egy unitárius kéziratos prédikációskötetben.
  In: Od reformácie po založenie cirkvi = A reformációtól egyházalapításig. Szerk.: Peter Kónya, Annamária Kónyová, Vydavatel'stvo Prešovskej University, Prešov, 248-258, 2015. ISBN: 9788055513324
 2. Restás, A.: Két bölöni unitárius kéziratos prédikációskötet tanulságai: Zsidó-magyar sorspárhuzam, szövegátvétel, kritikatörténet.
  In: Stephanus noster: Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Szerk.: Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton, Reciti K., Budapest, 173-188, 2015. ISBN: 9786155478161
 3. Restás, A.: Konfesszionalitás és mártirológia Keckermann retorikai műveiben.
  In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 63-71, 2015. ISBN: 9789633184653
 4. Restás, A.: Régi tankönyvek ózdi könyvtárakban.
  In: Közösségek, sorsok, tradíciók: Tanulmányok a Barkóságról. Szerk.: Alabán Péter, Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére, Ózd, 138-144, 2015, (Studia Barkonum, 3.) ISBN: 9789631230208
2013
 1. Restás, A.: A fertilitas Hungariae-toposz változatai egy 17. század végi tézisnyomtatványban: (Hungaria seu Disputationes miscellaneae de natura Hungariae, 1700).
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 484-493, 2013. ISBN: 9786068145457
2011
 1. Restás, A.: Bartholomaei Keckermanni Systematis rhetorici Epitome (1617).
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 55-60, 2011. ISBN: 9789633181065
2009
 1. Restás, A.: Mátyás király alakja Matthias Bernegger (1582-1640) Tacitus-kommentárjaiban.
  In: Erdély reneszánsza: a 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai. Szerk.: Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 66-70, 2009. ISBN: 9789738231917
2004
 1. Voellus, J., Restás, A.: A szónoklás általános elmélete.
  In: Retorikák a barokk korból. Szerk.: Bitskey István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 145-155, 2004, (Csokonai könyvtár. Források : Régi kortársaink,1418-3242 ; 10.) ISBN: 9634727581
2003
 1. Keckermann, B., Restás, A.: A retorika rendszere.
  In: Retorikák a reformáció korából. Szerk.: Imre Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 189-259, 2003. ISBN: 9634724418
2002
2001
 1. Restás, A.: Az Amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban.
  In: Nyelvészet és irodalomtudomány. Szerk.: Selyem Zsuzsa, Kriterion, Kolozsvár, 27-42, 2001. ISBN: 9732606274
2000
frissítve: 2023-01-29, 01:13

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők

Keckermann, Bartholomaeus