Jelenlegi hely

Jeney-Tóth Annamária

Név: Jeney-Tóth Annamária
További profilok: MTMT
Szakterület: történész

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
23
DEA-ban:
22
OA:
2
Publikációs időszak:
2004-2022
2022
 1. Jeney-Tóth, A.: Adalék néhány székelyföldi birtokos karrierjéhez a Rákócziak udvartartásában (1630-1657).
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 199-210, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense, ISSN 2060-9213 ; 35.) ISBN: 9789634904649
 2. Jeney-Tóth, A.: Református karrierek és lehetőségek a Rákóczi-kori Kolozsváron (17. század középső harmadában).
  In: Hagyomány Identitás Történelem 2021 / Lányi Gábor; Kiss Réka, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 21-40, 2022, (Reformáció öröksége, ISSN 33208683 ; 8)
 3. Jeney-Tóth, A., Tóth, O., Bárány, A.: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 470 p., 2022. ISBN: 9789634904649
2021
 1. Jeney-Tóth, A.: "A fejedelemasszony... kedves és jó szolgája lött volna": Bálpataky János karrierje Lorántffy Zsuzsanna udvarában (1630-1645)..
  In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I.. Szerk.: Bogdándi Zsolt; Jakó Klára, Fejér Tamás, Erdélyi Múzeum-Egyesület ; Budapest : MTA BTK Történettudományi Intézet, Kolozsvár, 145-156, 2021. ISBN: 9786067391541
 2. Jeney-Tóth, A.: Székesfejérvári Benedek deák hivatali pályafutása Kolozsvár városában a 17. század középső évtizedeiben.
  In: Album amicorum : Tanulmányok Sipos Gábor születésének hetvenedik évfordulójára / Bogdándi Zsolt, Dáné Veronka, Lupescu Makó Mária, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 249-266, 2021. ISBN: 9786067391916
2020
2012
 1. Jeney-Tóth, A.: A nemesi ifjak szerepe az udvartartásban Báthory Gábor korában.
  In: "... éltünk mi sokáig 'két hazában'..." : Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Szerk.: Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 77-90, 2012. ISBN: 9789633182598
2011
 1. Jeney-Tóth, A.: The Transylvanian Princely Court in the First Half oh the 17th Century.
  In: Studies in the History of Early Modern Transylvania. Ed.: by Gyongy Kovacs, East European Monographs, Boulder, CO, 15-41, 2011.
2010
 1. Jeney-Tóth, A.: Asztalok rendelése és a fejedelmi konyha Bethlen Gábor erdélyi udvarában.
  In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor, Erdélyi-Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 155-162, 2010. ISBN: 9786068178158
2009
 1. Bitskey, I., Papp, K., Jeney-Tóth, A., Ulrich, A.: "Erdély Hektora" avagy "tirannusa"?: Báthory Gábor a kora újkor magyar irodalmában.
  In: Báthory Gábor és kora. Szerk.: Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária, Ulrich Attila, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete : Erdély-történeti Alapítvány, Debrecen, 29-36, 2009.
 2. Jeney-Tóth, A., Papp, K., Ulrich, A.: Báthory Gábor és kora.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete és az Erdély-Történeti Alapítvány, Debrecen, 404 p., 2009. ISBN: 9789634732723
2008
 1. Jeney-Tóth, A.: Báthory Gábor udvara 1612-ben Kolozsvárott: (Városi számadások alapján).
  In: A Báthoriak kora (A Báthoraik és Európa) : Tanulmánykötet. Szerk.: Dám László, Ulrich Attila, Báthori István Múzeum, Nyírbátor, 137-157, 2008.
2007
 1. Jeney-Tóth, A.: Kereslet és kínálat, fogyasztási szokások a koraújkori kolozsvári polgárok mindennapjaiban.
  In: A fogyasztás társadalomtörténete : [a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Pápa, 2004. augusztus 27-28.]. Szerk.: Hudi József, Hajnal I. Kör ;Pápa : Pápai Ref. Gyűjtemények, Budapest, 67-79, 2007, (Rendi társadalom - polgári társadalom, 2060-2332 ; 18)
2006
 1. Jeney-Tóth, A.: Bocskai István fejedelmi udvara 1605. nyarán: a kolozsvári városi számadások tükrében.
  In: Magyarország védelme, Európa védelme. Szerk.: Petercsák Tivadar, Berecz Mátyás, Heves Megyei Múzeumi Szervezet : Dobó Vármúzeum, Eger, 265-276, 2006, (Studia Agriensia,0231-0244 ; 24.)
 2. Jeney-Tóth, A.: Fazekasok Kolozsváron (1589-1650).
  In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk.: Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János, A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Kézművesipar-történeti Munkabizottsága, Budapest, Veszprém, 101-107, 2006.
2005
 1. Gorun-Kovács, G., Jeney-Tóth, A., Papp, K.: Várostörténeti források: Erdély és a Partium a 16-19. században.
  Az Erdélyi-Történeti Alapítvány és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 397 p., 2005. ISBN: 9634729010
2004
 1. Jeney-Tóth, A.: "Mely veszedelmes lévén két fejedelem közt lakni": Városi politizálás az Erdélyi Fejedelemségben - Kolozsvár példáján - 1604 októbere és 1605 októbere között.
  In: "Nincsen nekönk több hazánk ennél..." : tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Szerk.: Barta János, Papp Klára, Lucidus, Budapest, 77-95, 2004, (Kisebbségkutatás könyvek, 1585-3144)
 2. Jeney-Tóth, A.: Míves emberek a kincses Kolozsvárott: iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron.
  Erdélyi Múzeum-Egyesület :, Kolozsvár, 263 p., 2004. ISBN: 9638231361
frissítve: 2024-07-14, 01:43