Ficsor Krisztina

Ficsor Krisztina

Ficsor Krisztina
Elérhetőség
Név: Ficsor Krisztina
További profilok: MTMT
Szakma
Szakterület: jogász
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
18
16
3
2006-2018
2018
 1. Ficsor, K.: Az állami beavatkozás elméleti kérdései a fogyasztóvédelmi szabályozás területén. A jogi paternalizmus problémája.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 207-224, 2018. ISBN: 9789634739883
2014
 1. Ficsor, K.: The Nature and Theoretical Limits of Adjudicative Formalism in Contemporary Anglo-Saxon Legal Theory.
  Acta juridica Hungarica. 55 (1), 38-56, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Law
2011
 1. Ficsor, K.: The Theoretical Background of Legal Formalism.
  In: Legal and Political Theory in the Post-National Age. Ed.: Péter Cserne, Miklós Könczöl, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 107-117, 2011. ISBN: 9783631615829
2009
 1. Raz, J., Hidasi, V., Ficsor, K.: Emberi jogok megalapozás nélkül.
  Fundamentum. 1 19-30, 2009.
 2. Ficsor, K.: Jogosultság és jogi érvelés.
  In: Jogosultságok : elmélet és gyakorlat : a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk.: Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-106, 2009. ISBN: 9789639634954
2008
 1. Ficsor, K.: A jelentés meghatározásának problémája a (jogi) nyelvben.
  In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2007. november 13.: Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának szekciókiadványa, Miskolc, 43-48, 2008.
 2. Ficsor, K.: A jogelmélet és a konceptuális (szemantikai) elméletek összefüggései.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 9. / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 93-109, 2008, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 3. Ficsor, K.: Az ésszerűség és akarat kapcsolata a Common Law doktrína tükrében.
  In: Doktoranduszok fóruma, Miskolc, 2008. november 13.Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Stipta István, Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, Miskolc, 49-54, 2008.
 4. Ackermann, B., Hidasi, V., Ficsor, K.: Terrorizmus és az alkotmányos rend.
  Miskolci jogi szle. 2 131-147, 2008.
2007
 1. Ficsor, K.: A "helyes válasz" problémája és a jog argumentatív karaktere.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 8. / [...szerk. Stipta István], Bíbor Kiadó, Miskolc, 53-64, 2007, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
 2. Küpper, H., Hidasi, V., Ficsor, K.: A szocialista maradványok szerepe a magyar alkotmányban.
  Fundamentum. 4 52-60, 2007.
 3. Ficsor, K., Hidasi, V.: Facultas Nata: ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára.
  Jogtud. közlöny. 4 188-193, 2007.
  (Ismertetett mű: Facultas Nata Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára. -Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006)
2006
 1. Ficsor, K.: A konceptuális (metaetikai) elméletek és a tartalmi elméletek kapcsolatának problémája.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2005. november 9. / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centruma, Miskolc, , 2006.
 2. Ficsor, K.: Szabályok és erkölcsi megfontolások bírói döntést meghatározó szerepe.
  A jogtud. akt. kérd. : ME-ÁJK díjnyert. TDK dolg. 11-46, 2006.