You are here

Szabó Béla

Szabó Béla

Szabó Béla
DE > ÁJK
tanszékvezető egyetemi tanár 1996-
Name: Szabó Béla
Other profiles: MTMT
Degree
 • kandidátus, MTA (1993)
 • PhD, Miskolci Egyetem (1998)
Profession: legal expert
Bizalmi válság - társadalomtudományi minikonferencia - konferencia moderáció
A római jogi kultúra nyomai a magyar jogfejlődésben - Előadás a Mindentudás Egyetemén (2011. május 18.)
A nagyszebeni szász jogakadémia hallgatóinak reformtervezete a jogi oktatásról - Előadás: A modern Magyarország megalapozása. Budapest, 2023. április 18.
Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére - Előadás: A 800 éves Aranybulla jogtörténeti jelentősége, Budapest, 2022. március 9.

Publication list

Uploaded publications:
265
Publications in DEA:
177
OA:
159
Date range:
1989-2023
2023
 1. Szabó, B.: "Sol sapiens in Jure". Johannes Serpilius, 17. századi soproni városbíró jogtudósi munkássága.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások: A tradicionális jog alakváltozásai. Szerk.: Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat K., Budapest, 191-206, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60) ISBN: 9789635564286
 2. Szabó, B.: A számkivetett jogtudós: P. Rutilius Rufus elítélésének talányai.
  In: 65 Studia in honorem Éva Jakab. Szerk.: Boóc Ádám; Pókecz Kovács Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium K., Budapest, 251-259, 2023, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 19) ISBN: 9786155961977
 3. Szabó, B.: Die Lehrer der Hermannstädter Rechtsakademie (1844-1884). Versuch einer Rekonstruktion.
  In: Jogtörténeti Parerga III. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bódiné Beliznai Kinga; GosztonyiGergely, ORAC Kiadó Kft., Budapest, 291-299, 2023. ISBN: 9789632585765
2022
 1. Szabó, B.: Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére.
  In: Az Aranybulla a joghistóriában. Szerk.: Mezey Barna, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, 195-225, 2022, (Jogi Kultúránk Öröksége ; 1) ISBN: 9786156356222
 2. Szabó, B.: Egy őrvidéki joghallgató, Gottfriedus Graff 17. századi peregrinációja emlékkönyvi bejegyzései alapján.
  In: 70 Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Birher Nándor, Miskolczi-Bodnár Péter, Nagy Péter, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 361-372, 2022, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 18) ISBN: 9786155961793
 3. Szabó, B.: Legal Reform Efforts and the Legal Traditions of the Transylvanian Saxons up to the End of the 16th Century.
  Acta Ethnogr. Hung. Epub 1-21, 2022.
  Journal metrics:
  Q4 Cultural Studies
  Q4 Demography
  Q4 Music
2021
 1. Szabó, B.: A jogi és politikai tanulmányok összefüggései a 17. századi magyarországi peregrinusok példáján.
  In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon : jogtörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Gábor, Sáry Pál, Tringli István, Viskolcz Noémi, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 90-100, 2021, (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2) ISBN: 9786155626623
 2. Szabó, B.: A rokonsági fok számításának rejtélyei az erdélyi szászoknál: oldalági vérrokonság és sógorság, mint házassági akadály.
  In: Viginti Quinque Annis II. : emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. jubileumi tanévében. Szerk.: El Beheiri Nadja, Szabó István, Pázmány Press, Budapest, 187-210, 2021. ISBN: 9789633084083
 3. Szabó, B.: Egy 17. századi magyar "közjog".
  In: Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában : ünnepi tanulmányok Balázs István professzor 65. születésnapjára. Szerk.: Árva Zsuzsanna, Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomámnyi Kar, Debrecen, 123-144, 2021. ISBN: 9789634903116(nyomtatottkiadás)
 4. Szabó, B.: Grenzenlose (Rechts)Wissenschaft in der frühen Neuzeit: Ungarnstämmige Juristen im Dienste von Städten in Deutschland in den 17-18. Jahrhunderten.
  In: Neue Grenzen = New frontiers : Humboldt-Kolleg Budapest 2018 / herausgegeben von Lénárd Darázs, Eszter Cs. Herger, Éva Jakab, Krisztina Karsai, László Imre Komlósi, Gondolat K., Budapest, 130-145, 2021. ISBN: 9789635561209
 5. Szabó, B.: Ifj. Szepesváraljai Haendel Vilmos (1903-??).
  In: Jogászprofesszorok Miskolcon : a miskolci jogi kar fennállásának 40. jubileuma alkalmából. Szerk.: Nagy Zoltán, Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc, 209-228, 2021. ISBN: 9789633582336
 6. Szabó, B.: Jogi fanatizmus a korai újkorban?: Hans Kohlhase esete.
  Miskolci jogi szle. 16 (5), 554-569, 2021.
 7. Szabó, B.: Samuel Stryk magyarországi tanítványa a hallei egyetemen.
  In: Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére : labor est etiam ipse voluptas / szerkesztette Peres Zsuzsanna, Bathó Gábor, Ludovika Egyetemi Könyvkiadó, Budapest, 839-853, 2021. ISBN: 9789635315680
2020
 1. Szabó, B.: (A jogszolgáltatás rendszere).
  In: A magyar alkotmány- és jogfejlődés. Szerk.: Máthé Gábor; ford. P. Szabó Sándor, Ludovika University Press, Budapest, 247-285, 2020. ISBN: 9789635312672
 2. Szabó, B.: (Tudománytörténeti áttekintés).
  In: A magyar alkotmány- és jogfejlődés. Szerk.: Máthé Gábor; ford. P. Szabó Sándor, Ludovika University Press, Budapest, 325-345, 2020. ISBN: 9789635312672
 3. Szabó, B.: A német politikatudomány hatása a magyar államtani gondolkodásra a 17. században: (Magyarországiak politikatudományi disputációi).
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 126 p., 2020. ISBN: ISBN9789634983354(elektronikus)
 4. Szabó, B.: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582-1765: zusammengestellt und eingeleitet von Ádám Hegyi, Budapest, 2019. : [könyvismertetés].
  Gerundium. 3-4 249-253, 2020.
  (Ismertetett mű: Hungarica in der Disserationssammlung des Nürnberger Naturforschers Christoph Jacob Trew (1695-1769), Katalog 1582?1765 / zusammengestellt und eingeleitet von Hegyi Ádám. -Budapest, 2019. -288. -)
2019
 1. Szabó, B.: A 17. század első felében élt egyik magyarországi jogi doktor életrajzának rejtélyei (Benedictus Zalnpaum, Tebensis Pannonius).
  In: Studia in honorem Gábor Hamza Gábor : Ünnepi zanulmányok hamza Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Boóc Ádám, Sándor István, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 215-223, 2019. ISBN: 97861580094368
Show all
updated: 2024-04-14, 01:39

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 57
Q4 3 (5.3%)
N/A 54 (94.7%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (3)
Law (2)
Cultural Studies (1)
Demography (1)
Arts and Humanities (2)
History (1)
Music (1)

Genre chart

Year chart

Language chart