You are here

Kiss Zsuzsanna

Name: Kiss Zsuzsanna
Affiliation: Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék / University of Debrecen. Faculty of Economics and Business. Institute of Management and Organization Sciences. Department of Human Resource Management
Other profiles: MTMT
Profession: economist

Publication list

Uploaded publications:
31
Publications in DEA:
31
OA:
8
Date range:
2012-2022
2022
 1. Kiss, Z., Pirohov-Tóth, B.: A Dunning-Kruger-hatás felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében: feleletválasztós, igaz-hamis és fogalomfelismerési feladattípusok esetében.
  In: Mesteri erőforrások : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Kun András István, Csók Cintia, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 117-127, 2022, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 16) ISBN: 9789634904830
2021
 1. Kiss, Z., Pirohov-Tóth, B.: A Dunning-Kruger-hatás felsőoktatási szakképzéses hallgatók körében: feleletválasztós, igaz-hamis és fogalomfelismerési feladattípusok esetén.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 637, 2021. ISBN: 9789633068335
2020
2018
 1. Kiss, Z., Barizsné Hadházi, E.: A munkahelyi elégedettség és a szakmai illeszkedés kapcsolata fiatal diplomások körében.
  In: Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére / Tóth Dorina Anna, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 81-93, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 5) ISBN: 9786158007795
2017
 1. Kiss, Z., Kun, A., Pusztai, L.: A külföldi munkavállalás hallgatók által észlelt valószínűsége: egy a Debreceni Egyetem üzleti alapszakos hallgatói körében végzett felmérés eredményei.
  In: A tanulás új útjai. Szerk.: Mrázik Julianna, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 361-372, 2017. ISBN: 9786155657016
 2. Máté, D., Kiss, Z.: An Assesment of Financial Knowledge in Higher Education.
  Acta Oeconomica Universitas Selye. 2017 (1), 83-98, 2017.
2016
 1. Máté, D., Kiss, Z., Takács, V., Molnár, V.: Measuring financial literacy: a case study of self-assessment among undergraduate students in Hungary.
  In: Abstracts of the International Conference European Integration - New Challenges 12th edition EINCO 2016 May 26-28, 2016, Oradea, Romania. Ed.: Adriana Giurgiu, Editura Universitâţii din Oradea, Oradea, 68-69, 2016, (1844-5519)
 2. Kiss, Z., Kőmíves, P.: Nemzetköziesedési tendenciák lecsapódása és azok következményei a végzett hallgatók körében.
  In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o, Komárno, 425-430, 2016. ISBN: 9788089691333
2015
2014
 1. Kiss, Z.: A foglalkoztathatóság kérdései a Debreceni Egyetemen végzettek esetében.
  In: Oktatáskutatás határon innen és túl. Szerk.: Juhász Erika, Kozma Tamás, Belvedere Meridionale, Szeged, 231-251, 2014, (HERA Évkönyvek, 2064-6755 ; 1.) ISBN: 9786155372179
 2. Kiss, Z.: Job congruence among young graduates in Hungary.
  Int. J. Educ. Res. 2 (2), 131-142, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Education
 3. Kiss, Z.: Job search time: the indicator of employability.
  Quest Journals Journal of Research in Business and Management. 2 (4), 1-9, 2014.
Show all
updated: 2024-07-21, 01:42

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 21
Q2 1 (4.8%)
N/A 20 (95.2%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (1)
Education (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors