You are here

Kiss Zsuzsanna

Name: Kiss Zsuzsanna
Affiliation: Debreceni Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet. Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék / University of Debrecen. Faculty of Economics and Business. Institute of Management and Organization Sciences. Department of Human Resource Management
Other profiles: MTMT
Profession: economist

Publication list

Uploaded publications:
25
Publications in DEA:
25
OA:
7
Date range:
2012-2018
2018
 1. Kiss, Z., Barizsné Hadházi, E.: A munkahelyi elégedettség és a szakmai illeszkedés kapcsolata fiatal diplomások körében.
  In: Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére / Tóth Dorina Anna, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 81-93, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 5) ISBN: 9786158007795
2017
 1. Kiss, Z., Kun, A., Pusztai, L.: A külföldi munkavállalás hallgatók által észlelt valószínűsége: egy a Debreceni Egyetem üzleti alapszakos hallgatói körében végzett felmérés eredményei.
  In: A tanulás új útjai. Szerk.: Mrázik Julianna, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest, 361-372, 2017. ISBN: 9786155657016
 2. Máté, D., Kiss, Z.: An Assesment of Financial Knowledge in Higher Education.
  Acta Oeconomica Universitas Selye. 2017 (1), 83-98, 2017.
2016
 1. Máté, D., Kiss, Z., Takács, V., Molnár, V.: Measuring financial literacy: a case study of self-assessment among undergraduate students in Hungary.
  In: Abstracts of the International Conference European Integration - New Challenges 12th edition EINCO 2016 May 26-28, 2016, Oradea, Romania. Ed.: Adriana Giurgiu, Editura Universitâţii din Oradea, Oradea, 68-69, 2016, (1844-5519)
 2. Kiss, Z., Kőmíves, P.: Nemzetköziesedési tendenciák lecsapódása és azok következményei a végzett hallgatók körében.
  In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o, Komárno, 425-430, 2016. ISBN: 9788089691333
2015
2014
 1. Kiss, Z.: A foglalkoztathatóság kérdései a Debreceni Egyetemen végzettek esetében.
  In: Oktatáskutatás határon innen és túl. Szerk.: Juhász Erika, Kozma Tamás, Belvedere Meridionale, Szeged, 231-251, 2014, (HERA Évkönyvek, 2064-6755 ; 1.) ISBN: 9786155372179
 2. Kiss, Z.: Job congruence among young graduates in Hungary.
  Int. J. Educ. Res. 2 (2), 131-142, 2014.
  Journal metrics:
  Q2 Education
 3. Kiss, Z.: Job search time: the indicator of employability.
  Quest Journals Journal of Research in Business and Management. 2 (4), 1-9, 2014.
 4. Kiss, Z.: Öntudatos út a diplomától a munkába állásig.
  Munkaügyi szle. 19 (2), 46-64, 2014.
2013
 1. Kiss, Z.: Foglalkozások Illeszkedése a Debreceni Egyetemen végzettek esetében.
  In: Challenges and Lessons in Management [elektronikus dokumentum] International Conference : 10-11 October, 2013, Debrecen ... = [Kihívások és tanulságok a műszaki menedzsment területén]. Szerk.: Edit Szűcs, Csaba Makó, Mariann Veresné Somosi, Judit T Kiss, Tibor Balla, Debreceni Egyetem, Debrecen, 153-160, 2013. ISBN: 9789634736721
 2. Barizsné Hadházi, E., Illéssy, M., Kiss, Z.: Introduction of a Web-based Communication System at the Medical and Health Science Center of the University of Debrecen.
  In: Organizational and institutional innovation and enterprise clusters as sources of competitiveness. Ed.: by Csaba Makó, István Polónyi, Miklós Szanyi, Mária Ujhelyi, Debreceni Egyetem, Debrecen, 81-104, 2013. ISBN: 9789633183526
2012
 1. Kiss, Z.: Esettanulmány egy technológiai innováció bevezetéséről.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 4 (2), 269-279, 2012.
 2. Kiss, Z.: Miért TOP-egyetemek?.
  In: Proceedings of "Challenges and Lessons in Management" International Conference on the Occasion of the 40th Anniversary of the Foundation of the Department of Management and Enterprise / [kiad. a] Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Debrecen, [1-8], 2012.
updated: 2023-03-19, 01:42

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 17
Q2 1 (5.9%)
N/A 16 (94.1%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (1)
Education (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Other co-authors