Jelenlegi hely

MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport

MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport

Név: MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
69
DEA-ban:
69
OA:
5
Publikációs időszak:
2014-2019
2019
 1. Novák, Á.: Hatalmi reprezentáció és a vörös viasz kapcsolata a késő középkorban.
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 51-62, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26) ISBN: 9789634901150
 2. Kiss, G.: Un foyer de formation des clercs officiers royaux: Les universités et le service du roi ? 1342-1382..
  In: Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe - fin XVe siℓecle): Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell'entourage dei principi nei territori angioini (metℓa XIII - fine XV secolo). Szerk.: Mathieu Isabelle, Matz Jean-Miche, École francaise de Rome, Rome, 63-86, 2019. ISBN: 9782728313648
 3. Bárány, A.: Zsigmond "utazó" kísérete Aachentől Rómáig (1414-1433).
  In: A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Szerk.: Papp Klára, Püski Levente, Novák Ádám, Debreceni Egyetem Történelmi Intéze, Debrecen, 9-50, 2019, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 26.) ISBN: 9789634901150
2018
 1. Kovács, P.: A királyi udvar borfogyasztása a Jagelló-korban.
  In: Vina bibant homines, animantia cetera fontes" : Tanulmányok a magyar bor. Szerk.: Pósán László, Tózsa-Rigó Attila, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 17-36, 2018. ISBN: 9789634900252
 2. Bárány, A.: Angol keresztes a magyar végeken: Robert de Champlayn.
  In: Genius loci - Laszlovszky 60.. Ed.: by Mérai Dóra, Drosztmér Ágnes, Kyra Lyublyanovics, Judith Rasson, Papp Zsuzsanna Reed, Vadas András, Zatykó Csilla, Archaeolingua, Budapest, 28-31, 2018. ISBN: 9786155766190
 3. Novák, Á.: A terebesi Perényi család familiárisi hálózata.
  In: A X. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2017. június 7-9.) előadásai. Szerk.: Szanka Brigitta, Szolnoki Zoltán, Nagy Zsolt Dezső, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 183-208, 2018, (Középkortörténeti tanulmányok ; 10.) ISBN: 9789633153765
 4. Novák, Á.: Az 1440. januári királyválasztó országgyűlés oklevelének megerősítői.
  In: Micae mediaevales VII. : Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Farkas Csaba, Ribi András, Veres Kristóf György, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, Budapest, 121-138, 2018, (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 12) ISBN: 9789632849737
 5. Novák, Á., Lévai, C.: Debrecenből Amerikába.
  In: Történészek története: Kutatók pályájukról, hivatásukról, eredményeikről. Szerk.: Czeferner Dóra, Szőts Zoltán Oszkár, Szőts-Rajkó Kinga, Fakultás Kiadó - Újkori Alapítvány, Budapest, 150-158, 2018. ISBN: 9786155848056
 6. Bárány, A., Pusztai, G.: Diplomata írók, író diplomaták.
  MTA-DE Lendület Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, Debrecen, 146 p., 2018. ISBN: 9789635088942
 7. Bárány, A.: Egy humanista diplomata a 16. század eleji Magyarországon: Hieronymus Balbi.
  In: Diplomata Írók, író diplomaták. Szerk.: Bárány Attila Pál, Pusztai Gábor, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 7-33, 2018, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 6) ISBN: 9789635088942
 8. Szebelédi, Z.: Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján, Budapest, OSZK, PPKE, 2017.
  Magyar Könyvszle. 134 (2), 235-237, 2018.
  (Ismertetett mű: Kovács Eszter. -Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján /Budapest : OSZK, PPKE, 2017)
 9. Kiss, G.: Kuno pápai legátus és Magyarország az elbeszélő források tükrében.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 253-262, 2018. ISBN: 9789637097874
 10. Bárány, A.: Nyugati követek Bodrogban: Wyllermus, a francia király fratere.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 66-72, 2018. ISBN: 9789637097874
 11. Novák, Á.: Varsóban őrzött magyar vonatkozású oklevelek (1388-1427).
  MTA-DE "Magyarország a középkori Európában" Lendület Kutatócsoport, Debrecen, 106 p., 2018. ISBN: 9789635088874
2017
 1. Bárány, A., Györkös, A., Novák, Á.: A ciszterci rend a középkori Magyarországon. A pilisi monostor.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila, Benkő Elek, Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 87-96, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498 7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 2. Györkös, A.: A határvárak szerepe a francia monarchia megerősödésében (12-13. század).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 107-118, 2017. ISBN: 9789633275603
 3. Bárány, A.: A kereszténység védőbástyája 1526 őszén.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László , Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 293-318, 2017. ISBN: 9789633275603
 4. Bárány, A.: A keresztes hadjárat és a Latin Császárság.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 53-61, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 5. Bárány, A., Szabó, J., Veszprémy, L.: A késő középkor hadtörténete: Zsigmond király uralkodása; A Hunyadiak kora.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 223-288, 2017. ISBN: 9789633276457
 6. Pósán, L.: A Német lovagrend szerepe Magyarország déli határainak védelmében (1429-1435).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 263-292, 2017. ISBN: 9789633275603
 7. Bárány, A., Benkő, E.: A pilisi lovagi sír a káptalanteremben.
  In: Pilisi Gótika : II. András francia kapcsolatai. Szerk.: Bárány Attila; Benkő Elek; Kárpáti Zoltán, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 123-131, 2017, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 3) ISBN: 9789635088379
 8. Bőle, A., Szebelédi, Z.: A szombathelyi zsinat javaslata a nemzeti zsinatnak [Szombathely?], 1821. szeptember 12..
  In: A Szombathelyi egyházmegye zsinatai. Összeáll.: Bakó Balázs, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 75-108, 2017, (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 10) ISBN: 9789634160601
 9. Pósán, L.: A Wildnis, a természet alkotta fal - a középkori Poroszország déli és keleti határainak védelme.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 119-139, 2017. ISBN: 9789633275603
 10. Bárány, A.: Az Anjou-kor hadtörténete.
  In: Magyarország hadtörténete I.: A kezdetektől 1526-ig / főszerk. Herrnann Róbert, Zrínyi Kiadó, Budapest, 175-222, 2017. ISBN: 9789633276457
Mindet mutasd
frissítve: 2023-03-26, 04:04