Jelenlegi hely

Molnár Judit

Molnár Judit

Molnár Judit
Név: Molnár Judit
További profilok: MTMT
Szakterület: jogász
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
35
DEA-ban:
21
OA:
3
Publikációs időszak:
2002-2018
2018
2017
 1. Molnár, J.: For the 10th Anniversary of the European Order for Payment Procedure.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 6 (1), 59-77, 2017.
2016
2015
 1. Antal, Z., Bagdi, K., Bagossy, M., Balla, Z., Balogh, Á., Balogh, É., Barta, A., Becánics, A., Belinszky, A., Besenyei, F., Bodó, L., Bordás, P., Brunda, A., Bujdos, Á., Deák, I., Elek, L., Fekete, É., Ferenczy, Á., Ficsor, K., Fodor, R., Gábri, A., Gócza, Á., Gyüre, A., Hutóczky, K., Kazsamér, K., Kémeri, Z., Kiss, J., Liptai, N., Molnár, J., Molnár, T., Nagy, E., Nyilas, A., Papp, N., Pető, A., Sarkadi, I., Siket, Z., Skoda, G., Szabó, E., Miszti-Blasiusné, S., Szemesi, S., Tomasovszky, E., Tóth, A., Törő, B., Szilágyi, B., Varga, J., Veczkó, J., Veszprémi, B., Zsugyó, V., Hati, C., Zsoldics, Z.: 2013-ban megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája: 1. rész.
  Pro futuro. 5 (1), 159-239, 2015.
 2. Molnár, J., Nyilas, A.: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja.
  OPTEN Informatikai Kft., Budapest, 187 p., 2015. ISBN: 9786155122064
2014
 1. Molnár, J.: A fizetési meghagyás postai és végrehajtói kézbesítése - érvek és ellenérvek.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 37-56, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében.
  Közjegyző Akadémia Kiadó, Budapest, 248 p., 2014. ISBN: 9789631202199
2012
 1. Molnár, J.: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 249-253, 2012. ISBN: 9789639650886
2011
 1. Molnár, J.: Az új magyar polgári perrendtartás és a fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 292-299, 2011. ISBN: 9789639360808
2009
2006
 1. Molnár, J., Wopera, Z., Wallacher, L.: A Tanács 2003/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 453-478, 2006.
 2. Molnár, J.: Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK Rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat létrehozásáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 421-452, 2006. ISBN: 9632248686
2005
 1. Molnár, J., Jámborné Róth, E.: A kötelezett védekezési lehetőségei az európai fizetési meghagyásos eljárásban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 172-176, 2005.
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás története az 1952. évi III. törvény hatálybalépéséig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 172-176, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/2.)
Mindet mutasd
frissítve: 2021-05-09, 01:50

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint