Jelenlegi hely

Molnár Judit

Molnár Judit

Molnár Judit
DE
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Név: Molnár Judit
További profilok: MTMT
Fokozat
 • phd, Miskolci Egyetem (2012)
Szakterület: jogász

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
34
DEA-ban:
20
OA:
2
Publikációs időszak:
2002-2018
2018
2017
 1. Molnár, J.: For the 10th Anniversary of the European Order for Payment Procedure.
  Acta Univ. Sapientiae, Legal Studies. 6 (1), 59-77, 2017.
2016
2015
 1. Molnár, J., Nyilas, A.: A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja.
  OPTEN Informatikai Kft., Budapest, 187 p., 2015. ISBN: 9786155122064
2014
 1. Molnár, J.: A fizetési meghagyás postai és végrehajtói kézbesítése - érvek és ellenérvek.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 37-56, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében.
  Közjegyző Akadémia Kiadó, Budapest, 248 p., 2014. ISBN: 9789631202199
2012
 1. Molnár, J.: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Dikaiosz logosz : tanulmányok Kovács István emlékére. Szerk.: Trócsányi László, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 249-253, 2012. ISBN: 9789639650886
2011
 1. Molnár, J.: Az új magyar polgári perrendtartás és a fizetési meghagyásos eljárás.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Barta Judit és Wopera Zsuzsa, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 292-299, 2011. ISBN: 9789639360808
2009
2006
 1. Molnár, J., Wopera, Z., Wallacher, L.: A Tanács 2003/EK irányelve a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 453-478, 2006.
 2. Molnár, J.: Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK Rendelete a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okirat létrehozásáról.
  In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unióban : kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretében elfogadott közösségi normákhoz / [szerk. Wopera Zsuzsa, Wallacher Lajos], KJK-Kerszöv, Budapest, 421-452, 2006. ISBN: 9632248686
2005
 1. Molnár, J., Jámborné Róth, E.: A kötelezett védekezési lehetőségei az európai fizetési meghagyásos eljárásban.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2004. november 4. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Jámborné Róth Erika], Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, [Miskolc], 172-176, 2005.
 2. Molnár, J.: A magyar fizetési meghagyásos eljárás története az 1952. évi III. törvény hatálybalépéséig.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai / [szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 172-176, 2005, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 6/2.)
 3. Molnár, J., Gyekiczky, T.: Gondolatok a házasság egyező akaratnyilvánításon alapuló felbontásáról.
  In: Ami a múltból elkísér : a családjogi törvény ötven éve : tanulmányok. Szerk.: Gyekiczky Tamás, Gondolat, Budapest, 124-132, 2005, (Gondolat - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai ; 2.) ISBN: 9639567434
Mindet mutasd
frissítve: 2023-03-19, 02:05