Jelenlegi hely

Csécsy György

Csécsy György

Csécsy György
1952-2022

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
112
DEA-ban:
47
OA:
4
Publikációs időszak:
1983-2022
2022
 1. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Törő, E., Zoványi, N.: Az üzleti élet szerződéseinek joga.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 286 p., 2022.
2018
 1. Csécsy, G.: Az iparjogvédelem heterogenitása.
  Debr. jogi műh. 15 (3-4.), 12-18, 2018.
2017
 1. Csécsy, G.: Fogyasztóvédelem és szellemi tulajdonvédelem.
  In: 60 : Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér; Szuchy Richárd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 105-111, 2017. ISBN: 9789639808805
2016
 1. Csécsy, G.: A magyar védjegyjog fejlődése a kezdetektől 1948-ig.
  In: Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára. Szerk.: Gellén Klára, Görög Márta, Iurisperitus Bt., Szeged, 81-90, 2016. ISBN: 9786155411441
 2. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Zoványi, N.: Ügyletek a kereskedelmi jogban.
  Dr. Fézer Tamás, Debrecen, 340 p., 2016.
2015
 1. Csécsy, G.: A jogalkotás új eredményei a földrajzi árujelzők oltalma körében.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület és a Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 72-79, 2015. ISBN: 9789737971906
 2. Csécsy, G.: A szellemi tulajdon jogi védelmének elvi kérdéseiről.
  In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Barzó Tímea, Juhász Ágnes, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 73-85, 2015. ISBN: 9789639360945
2014
 1. Csécsy, G.: A Hungarian Speciality in Protection of Origin: The Designation "Hungarikum".
  In: Civil Law Issues in Intellectual Property Rights and Consumer Protection. Ed.: Veronika Szikora, Éva Török, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-55, 2014. ISBN: 9789634737278
2013
 1. Csécsy, G.: Fogyasztóvédelem a szellemi alkotások joga területén.
  In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 163-170, 2013. ISBN: 9789636425593
2012
 1. Csécsy, G.: A formatervezési mintaoltalom elvi kérdései, rendszertani sajátosságai.
  In: Pro vita et scientia : ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta, Szt. István Társ., Budapest, 59-70, 2012. ISBN: 9789632773513
2011
 1. Csécsy, G., Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M., Hajnal, Z.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 428 p., 2011. ISBN: 9789633181706
 2. Csécsy, G.: Az iparjogvédelmi szerződések kodifikációs lehetőségei.
  Jog, áll. polit. 3 (különszám), 107-121, 2011.
 3. Csécsy, G.: Ismertetés: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II. 2006-2010.
  Jogtud. közlöny. 66 (9), 477-479, 2011.
  (Ismertetett mű: Vida Sándor. -Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II. 2006-2010 /Miskolc : Novotni Alapítvány a "Magánjog fejlesztéséért", 2010. -442. p. -)
2010
 1. Csécsy, G.: A szellemi tulajdon jogi kérdései.
  [e-learning anyag], Miskolc, 86 p., 2010.
 2. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog I.: polgári jogi alapfogalmak, személyek joga, dologi jog : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék; Center Print, Debrecen, 202 p., 2010. ISBN: 9789634734277
 3. Csécsy, A., Csécsy, G., Szikora, V.: Polgári jog II.: kötelmi jogi alapok : alapszakos hallgatók számára.
  DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék ;, Debrecen, 159 p., 2010. ISBN: 9789634734284
2009
 1. Törő, E., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 432 p., 2009. ISBN: 9789634733232
 2. Csécsy, G.: Eredménykötelmek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 121-145, 2009.
 3. Csécsy, G.: Merchandising contracts.
  In: Zakonodavsztvo Ukraini : problemi ta perszpektivi rozvitku, [S.n.], Kijev, 12-15, 2009. ISBN: 9789663011721
2008
 1. Csécsy, G.: A fogyasztóvédelem szerepe a védjegyjogi szabályozásban.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete :, DE ÁJK : Fome, Debrecen, 19-28, 2008. ISBN: 9789634731764
 2. Artz, M., Miskolczi Bodnár, P., Nardo, M., Pázmándi, K., Prugberger, T., Csécsy, A., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Haraszti, A., Horváth, S., Kiss, G., Kiss, T., Madai, S., Papp, T., Pribula, L., Varga, N., Szikora, V.: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete: Debrecen, 2007. május 17-18..
  DE ÁJK :, Debrecen, 216 p., 2008. ISBN: 9789634731764
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 01:12

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint