• English, British
 • Magyar

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 11
n.a. 11 (100%)

iDEa Tudomány

iDEa Tehetség

iDEa

Madai Sándor

Madai Sándor

Madai Sándor
DE > ÁJK
tanszékvezető egyetemi docens
Elérhetőség
Név: Madai Sándor
További profilok: MTMT
Szakma
Szakterület: jogász
Oktatott tárgyak
Az adatok a NEPTUN rendszerből származnak.
Média anyagok

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe >>
Hiányzó közlemények feltöltése >>
Hitelesített Publikációs Lista igénylése >>
OA letöltési statisztika megtekintése >>
Feltöltött közlemény:
DEA-ban:
OA:
Publikációs időszak:
54
36
11
2001-2018
2018
 1. Madai, S.: A tájékoztatási kötelezettség megsértésének büntetőjogi alapkérdései.
  In: Ünnepi kötet Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Karsai Krisztina ...etal, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 655-666, 2018. ISBN: 9789633065709
 2. Madai, S.: Megjegyzések a "fogyasztóvédelmi büntetőjog" kérdéséhez.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 349-364, 2018. ISBN: 9789634739883
 3. Madai, S.: Vagyon elleni bűncselekmények -"valami régi - valami új?".
  In: A negyedik magyar büntetőkódex : régi és újabb vitakérdései. Szerk.: Hollán Miklós, Barabás A. Tünde, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 151-168, 2018. ISBN: 9789634180128
2017
 1. Madai, S.: A köztulajdon fokozottabb büntetőjogi védelme.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 295-315, 2017. ISBN: 9789634732112
 2. Madai, S., Gócza, Á.: Állandók és változók az új magyar büntető törvénykönyvben a vagyon elleni bűncselekmények tükrében.
  In: Jogtudomány a jogfejlődés szolgálatában : szemelvények a modern jogi kutatások köréből. Szerk.: Szikora Veronika és Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 101-116, 2017. ISBN: 9789631293166
 3. Madai, S.: Hazai szabályozás és az Európai Unió pénzügyi érdekei.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 271-293, 2017. ISBN: 9789634732112
 4. Madai, S.: Új büntetőjog? közpénzvédelem az Európai Unióban.
  In: Honnan hová? A közpénzek védelméről. Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Varga Judit, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Debrecen, 259-270, 2017. ISBN: 9789634732112
2015
 1. Madai, S.: Büntetőjogi felelősség a sportjogban.
  Campus Kiadó, Debrecen, 206 p., 2015. ISBN: 9789639822566
2014
 1. Madai, S.: A rendészeti közszolgáltatások finanszírozásáról.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 27-36, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/2.)
 2. Madai, S.: A rendészeti közszolgáltatások helyzete.
  In: Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? Szerk.: Horváth M. Tamás, Bartha Ildikó, Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 281-294, 2014. ISBN: 9786155376351
 3. Madai, S.: A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének hazai történetéhez (1945-1961).
  In: Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi, DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen, 268-277, 2014. ISBN: 9789634736745
2013
 1. Madai, S.: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények (XLII. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 369-384, 2013. ISBN: 9789637255878
 2. Madai, S.: A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények (XXXIV. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 119-149, 2013. ISBN: 9789637255878
 3. Madai, S.: A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények (XXXI. fejezet).
  In: Büntetőjog : különös rész. Írták: Blaskó Béla ... [et al.], Rejtjel, Budapest, 53-66, 2013. ISBN: 9789637255878
 4. Madai, S.: A rendészeti feladatellátás, mint közszolgáltatás.
  In: Kilengések : közszolgáltatási változások. Szerk.: Horváth. M. Tamás, Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, [218]-236, 2013. ISBN: 9789639950900
2011
 1. Madai, S.: A "vagyon" és a "kár" büntetőjogi relációjának értelmezési lehetőségei.
  In: Jubileumi tanulmányok / [szerk. Fenyvesi Csaba], Magyar Büntetőjogi Társaság, Budapest; Debrecen; Pécs, 137-144, 2011. ISBN: 9789630821940
 2. Madai, S.: A csalás büntetőjogi értékelése.
  HVG-ORAC, Budapest, 271 p., 2011. ISBN: 9789632581194
 3. Madai, S.: A jövőből tanulni: megjegyzések egy tanulmánykötet kapcsán.
  Debr. szle. 1 98-101, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. Siska Katalin, Szabó Krisztián. -A jövőből tanulni" : néhány aktuális kérdés a jog világából : tanulmánykötet /Debrecen : Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2007. -173 p. -)
 4. Madai, S.: A költségvetési szervek vagyongazdálkodásával kapcsolatos korrupciós bűncselekmények Magyarországon: összefüggések a költségvetési szervek körében felmért korrupciós kockázati tényezőkkel.
  In: Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól : gyűjteményes tanulmánykötet a 2011. évi integritás felmérés adataiból : ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. sz. európai uniós kiemelt projekt / [szerk. Szente Zoltán], ÁSZ, Budapest, 63-76, 2011. ISBN: 9786155222023
 5. Madai, S.: Megjegyzések az ezoterikus tevékenységek büntetőjogi megítéléséhez.
  In: Generatio Regenerationis : ünnepi tanulmányok a debreceni jogi kar újraalapításának 15. évfordulójára. Szerk.: Madai Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 62-73, 2011. ISBN: 9789633181577
2010
 1. Madai, S.: A csalás egy "elfeledett" tényállási eleme, avagy az okozati összefüggés értelmezésének lehetőségei.
  In: Rendészettanulmányok a közbiztonságért : tanulmányok a 60 éves Blaskó Béla tiszteletére / [szerk. Németh Zsolt, Pallagi Anikó], Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 114-118, 2010. ISBN: 9789639543669
2009
Mindet mutasd