Jelenlegi hely

Jogtörténeti Tanszék

Jogtörténeti Tanszék

Név: Jogtörténeti Tanszék
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Telefonszám: (52) 438-033
Fax: (52) 446-919
E-mail cím: volosinedelfin.unideb.hu
Bemutatkozás:

Tanszékünk kiemelt feladatának tartja, hogy saját nevelésű fiatal oktatókkal biztosítsa oktatói-kutatói utánpótlását. E törekvésünket igazolja Varga Norbert, aki a tanszék doktorandusza, majd tanársegédje volt, és jelenleg a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, két PhD fokozat birtokában. Hasonlóképp a tanszék doktoranduszaként indult kutatói-oktatói pályájára Szabó Szilárd, aki most a DE BTK tanársegédje. Immár második éve pedig Papp László végez a tanszékhez kötődő doktori tanulmányokat.

Teljes publikációs lista

Hiányzó közlemények feltöltése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
555
DEA-ban:
414
OA:
212
Publikációs időszak:
1996-2023
2023
 1. Szabó, B.: "Sol sapiens in Jure". Johannes Serpilius, 17. századi soproni városbíró jogtudósi munkássága.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások: A tradicionális jog alakváltozásai. Szerk.: Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat K., Budapest, 191-206, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60) ISBN: 9789635564286
 2. Balogh, J.: "Vérbeli levéltárnokok" és a jogtörténet művelése.
  In: A közép-európai régió és a nyugati hatások : A tradicionális jog alakváltozásai / Korsósné Delacasse Krisztina; Máthé Gábor; Mezey Barna, Gondolat Kiadó, Budapest, 21-28, 2023, (Jogtörténeti Értekezések, ISSN 0134-0026 ; 60.) ISBN: 9789635564286
 3. Balogh, J.: A bírák jogállása az állami (királyi) bíróságokon.
  In: 300 éves a Kúria / Bódiné Beliznai Kinga; Megyeri-Pálffi Zoltán, Kúria, Budapest, 171-182, 2023. ISBN: 9786156288028
 4. Balogh, J.: A bírói függetlenség intézményes garanciarendszerének újraépítése a rendszerváltás után (1989-2011).
  In: A bírói függetlenség intézményes garanciái / Bódiné Beliznai Kinga; Megyeri-Pálffi Zoltán, Kúria, Budapest, 152-178, 2023. ISBN: 9789637539473
 5. Újvári, E.: A haszonélvező jogai és kötelezettségei a mezőgazdasági ingatlanhoz tartozó fák, illetve erdő vonatkozásában a római jogban.
  In: 65 Studia in honorem Éva Jakab. Szerk.: Boóc Ádám; Pókecz Kovács Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium K., Budapest, 335-344, 2023, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 19) ISBN: 9786155961977
 6. Balogh, J.: A Kúria jogfejlesztő tevékenysége: A jogegységre irányuló törekvés megjelenése a Planum Tabularétól a jogegységi tanácsok 1912. évi felállításáig.
  In: 300 éves a Kúria / Bódiné Beliznai Kinga; Megyeri-Pálffi Zoltán, Kúria, Budapest, 142-156, 2023. ISBN: 9786156288028
 7. Szabó, B.: A számkivetett jogtudós: P. Rutilius Rufus elítélésének talányai.
  In: 65 Studia in honorem Éva Jakab. Szerk.: Boóc Ádám; Pókecz Kovács Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium K., Budapest, 251-259, 2023, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 19) ISBN: 9786155961977
 8. Újvári, E.: Die Haftung der Erben der Munizipalmagistrate. Beispiele aus dem Bereich der magistratischen Vormundsbestellung.
  Journal on European History of Law. 14 (2), 236-245, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History (2022)
  Q4 Law (2022)
 9. Szabó, B.: Die Lehrer der Hermannstädter Rechtsakademie (1844-1884). Versuch einer Rekonstruktion.
  In: Jogtörténeti Parerga III. Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bódiné Beliznai Kinga; GosztonyiGergely, ORAC Kiadó Kft., Budapest, 291-299, 2023. ISBN: 9789632585765
 10. Balogh, J.: Tudományos életpálya és gyakorlati ismeretek: jogászprofesszorok a gyakorlatban.
  In: Jogtörténeti Parerga III : Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére / Bódiné Beliznai Kinga; Gosztonyi Gergely, Orac Kiadó, Budapest, 25-34, 2023. ISBN: 9789632585765
 11. Joó, L.: Under duress or coercion: Special land registry cancellation lawsuits after the second vienna award.
  Journal on European History of Law. 14 (1), 150-160, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 History (2022)
  Q4 Law (2022)
2022
 1. Balogh, J.: A "Nánási-tabló": (Egy életpálya lenyomatai).
  In: Sicut aequum est homini - iustum, aequum, bona fide : Emlékkötet Nánási László tiszteletére. Szerk.: Fábián Gyula, Nagy Janka Teodóra, Forum Iuris, Kolozsvár, 25-37, 2022. ISBN: 9786069061534
 2. Sallai, B.: A bürokráciáról - újra.
  Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás. 10 (2), 60-80, 2022.
 3. Siska, K., Talabos Dávidné, L.: A jog tudománya, a mindennapok joga VII.: konferenciakötet.
  Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium, Debrecen, 231 p., 2022. ISBN: 9789634904465
 4. Szabó, B.: Az erdélyi szászok arany szabadságlevele (1224) és annak hatása a közösség hetedfélszázados történetére.
  In: Az Aranybulla a joghistóriában. Szerk.: Mezey Barna, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Budapest, 195-225, 2022, (Jogi Kultúránk Öröksége ; 1) ISBN: 9786156356222
 5. Szabó, B.: Egy őrvidéki joghallgató, Gottfriedus Graff 17. századi peregrinációja emlékkönyvi bejegyzései alapján.
  In: 70 Studia in honorem István Stipta. Szerk.: Birher Nándor, Miskolczi-Bodnár Péter, Nagy Péter, Tóth J. Zoltán, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 361-372, 2022, (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 18) ISBN: 9786155961793
 6. Balogh, J.: Jogszolgáltató méltóságok az Aranybullában és a kora-rendi Magyarországon.
  In: Bulla Aurea 800 : Nyolc évszázad közjogi üzenete. Szerk.: Varga Zs. András; Patyi András; Ábrahám Márta, Kúria, Budapest, 28-39, 2022. ISBN: 9786156288011
 7. Szabó, B.: Legal Reform Efforts and the Legal Traditions of the Transylvanian Saxons up to the End of the 16th Century.
  Acta Ethnogr. Hung. Epub 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Cultural Studies
  Q4 Demography
  Q4 Music
2021
 1. Szabó, B.: A jogi és politikai tanulmányok összefüggései a 17. századi magyarországi peregrinusok példáján.
  In: Társadalom és jog a közép- és kora újkori Magyarországon : jogtörténeti tanulmányok. Szerk.: Nagy Gábor, Sáry Pál, Tringli István, Viskolcz Noémi, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 90-100, 2021, (Miskolci történelmi tanulmányok, ISSN 2677-1462 ; 2) ISBN: 9786155626623
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 03:19

Tudományos folyóiratcikkek
SCImago besorolása

Tudományos folyóiratcikkek száma: 177
Q4 8 (4.5%)
n.a. 169 (95.5%)
-
OK

SCImago kategóriák

Social Sciences (8)
Law (7)
Cultural Studies (1)
Demography (1)
Arts and Humanities (7)
History (6)
Music (1)

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Közlemények megoszlása
folyóiratok szerint

További folyóiratok

Kutatóink

Balogh Judit
Balogh Judit
jogász
Megyeri-Pálffi Zoltán
Megyeri-Pálffi Zoltán
jogász, építészmérnök
Összes kutatónk
Balogh Judit
Balogh Judit
jogász
Megyeri-Pálffi Zoltán
Megyeri-Pálffi Zoltán
jogász, építészmérnök
Papp László
Papp László
jogász
Szabó Béla
Szabó Béla
jogász