Jelenlegi hely

Papp László

Papp László

Papp László
DE > ÁJK
egyetemi tanársegéd
Név: Papp László
További profilok: MTMT
Szakterület: jogász

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
43
DEA-ban:
42
OA:
7
Publikációs időszak:
2001-2020
2020
 1. Papp, L.: A rendszerváltás mint politikai kompromisszum?.
  In: A rendszerváltás harminc éve, avagy determinált volt-e a jogrendszer transzformációja? Szerk.: Bódiné Beliznai Kinga, Gosztonyi Gergely, Gondolat Kiadó, Budapest, 34-42, 2020. ISBN: 9789636938420
2019
 1. Siska, K., Papp, L., Talabos Dávidné, L., Debreceni Egyetem.: A jog tudománya, a mindennapok joga I.: konferenciakötet.
  Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 235 p., 2019. ISBN: 9789634900566
2017
 1. Papp, L.: A szabadalmi bíráskodás szervezeti kérdései.
  Jogtörténeti szle. 1-2 104-110, 2017.
 2. Papp, L.: Bihar vármegyei törvényszékek a 17. századtól 1871-ig.
  In: A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán, Debreceni Törvényszék, Debrecen, 15-21, 2017. ISBN: 9789631286038
 3. Papp, L.: Emberi jog: tanulmánykötet.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 147 p., 2017. ISBN: 9789634739784
2016
 1. Papp, L.: A szabadalmi hatósági funkciók alakváltozásai és eljárásrendje 1896-1949.
  In: Egy hivatás 120 éve : a magyar királyi szabadalmi hivataltól a szellemi tulajdon nemzeti hivataláig. Szerk.: Tószegi Zsuzsanna, Typotex Elektornikus Kiadó, Budapest, 67-103, 2016. ISBN: 9789632798813
 2. Papp, L.: Fellebbezés a rendi korszak polgári perében.
  De iurisprudentia et iure publico. 10 (1), 1-7, 2016.
2015
 1. Papp, L.: 120 éves az első magyar szabadalmi törvény.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 10 61-74, 2015.
 2. Papp, L.: A Planum Tabulare és a táblai per előkészítő szakasza.
  Jogtud. közlöny. 70 (12), 609-615, 2015.
 3. Papp, L.: A Planum Tabulare jogorvoslati rendszere.
  Miskolci Jogi Szle. 10 (2), 72-84, 2015.
2014
2013
 1. Papp, L.: Mérföldkövek a szabadalmi jog egyetemes fejlődésében a XIX. század végéig.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 118 (5), 42-59, 2013.
 2. Papp, L.: Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban.
  In: A polgári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon. Írták: Antal Tamás, Balogh Elemér, Bató Szilvia, Beke-Martos Judit, Béli Gábor, Herger Csabáné, Homoki-Nagy Mária, Horváth Attila, Jakab Éva, Koncz Ibolya Katalin, Korsósné Delacasse Krisztina, Máthé Gábor, Nagy Janka Theodóra, Papp László, P. Szabó Béla, Ruszoly József, Stipta István, Völgyesi Levente ; szerk. Homoki-Nagy Mária, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 189-195, 2013. ISBN: 9789633062272
 3. Papp, L.: The Institutional frameworks of Legal Debates in the Field of Industrial Law, Especially the Solutions During the Age of Dualism and the Horthy Era.
  In: Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive. Ed.: Thomas Gegen, Görög Márta, Heinz Haller, Jakab Éva, Claudia Lydorf, Mezei Péter, Molnár István, Nótári Tamás, Orosz Nóra Natália, Papp László, Tattay Levente, Végh Zoltán, Vida Sándor, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 119-125, 2013. ISBN: 9786155300196
2012
 1. Papp, L.: Magyarország és az Iparjogvédelmi Unió a XX. század első évtizedeiben.
  Iparjogvédelmi és szerzői jogi szle. 117 (4), 59-73, 2012.
 2. Babják, I., Hajdú, J., Megyeri-Pálffi, Z., Papp, L., Siska, K., Újvári, E.: Ünnepi kötet Ruszoly József 70. születésnapja tiszteletére.
  Jogelméleti szemle. 1 73-138, 2012.
  (Ismertetett mű: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára /Szeged : SZTE ÁJK Tud. Biz., 2010. -1018 p. -)
2011
 1. Papp, L.: A király nélküli alkotmányos királyság államberendezkedésének jogforrásai, a kormányzó jogkörének szabályozása, kibővítése (1920:I tc. és kiegészítései).
  In: Alkotmánytörténeti munkafüzet. Írták: Szűcs Lászlóné Siska Katalin, Megyeri-Pálffi Zoltán, Papp László, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 34-38, 2011. ISBN: 9789633181843
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-21, 01:56