Jelenlegi hely

Bodrogi Ferenc Máté

Bodrogi Ferenc Máté

Név: Bodrogi Ferenc Máté
További profilok: MTMT
Fokozat
 • PhD, Debreceni Egyetem (2011)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): PhD (2011)
az MTA köztestületi tagja (2012)
   
Beosztások: PhD-hallgató (2006-2009)
tudományos segédmunkatárs (2009-2011)
tudományos munkatárs (2011-2014)
egyetemi adjunktus (2014-)
   
Kutatási területek: A 18. század végi, 19. század eleji magyar irodalom eszmetörténeti és textológiai feldolgozása, különös tekintettel Kazinczy Ferenc életművére, továbbá különféle civilizációs beszédmódokra, társiasság-felfogásokra, illetve a gentleman-eszményre. Az Aurora. Hazai almanach c. sajtókiadvány kritikai feldolgozása. Élményiség és irodalom kapcsolata, az esztétikai élmény mibenléte.
   
 Diploma: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (Debreceni Egyetem, 2006)
pszichológus tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon (Debreceni Egyetem, 2013)
   
Nyelvtudás: német közép komplex, angol közép komplex, latin alap komplex
   
Munkahelyek: Debreceni Egyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
   
Munkahelyi megbízások: Az intézeti honlap szerkesztője (2013-2016)
Az Intézet Tudományos Diákkörének vezetője, tehetséggondozás (2015-)
Intézeti titkár (2017-)
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Szkholion, alapító főszerkesztő (2003–2008)
Studia Litteraria, olvasószerkesztő (2019-)
   
Szakmai szervező tevékenység: az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye (IROM) társkoordinátora (2012–)
országos doktorandusz konferencia szervezése Mozgásban: Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről címmel (Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 28-29.)
   
Kitüntetések, díjak: Az MTA Debreceni Területi Bizottságának DAB-Díja (2011)
Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2014-2017)
   
Részvétel tudományos projektekben: MTA Magyar Irodalomtanítási Szakmódszertani Kutatócsoport (rendes tag, 2015-2016) MTA–BTK Lendület
Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport (rendes tag, 2019-2024)
nyilvántartási szám: OTKA K 81585
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2010.02.01.—2014.01.31. (48 hó)
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő, társkutató
nyilvántartási szám: OTKA K108831
téma: Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
futamidő: 2014–2017
adományozó intézmény: OM
szerep: résztvevő
 
   
Külföldi szakmai utak, ösztöndíjak:
 
CEEPUS - Bécs, Universität Wien Finnugor Intézet, 2005. október–február
CEEPUS Oktatói Ösztöndíj (Bécs, 2019 tavasz)

 
 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe
Hatvani Konferencia Debrecen 2005. május 4. Nyelvművelés volt-e a „nyelv mívelése” a nyelvújítás korában?
       
Jelenlét Konferencia Budapest, KRE-BTK 2007. szeptember 8. A Kazinczy-csoportok hermetizmusáról társasnyelvészeti alapon
       
Vetésforgó Konferencia Nyíregyháza 2008. október 10. Harmónia, grácia, gentleman, virtuoso: Kazinczy egyik önképének nyomában
       
Kazinczy Ferenc és kora jubileumi tudományos konferencia Debrecen 2009. október 16. Rend és elragadtatás: Kazinczy esztétikai alaptapasztalatainak egy közös mintázatáról
       
Fiatal Irodalomtudósok Fóruma Debrecen 2009. december 2. Kerekasztal-beszélgetés a Kazinczy kritikai kiadásról Gönczy Monikával, Borbély Szilárddal és Orbán Lászlóval
       
Az irodalomtanítás innovációja Konferencia Szombathely 2012. február 10-11. Az irodalomtanítás, a kreativitás és az érzékiség kapcsolatáról a „nem-hermeneutikai” fordulat jegyében
       
Digitális pedagógus konferencia Budapest 2012. május 26. Kerekasztal-beszélgetés: “Mentés másként” – avagy mit pakoljunk bele a jövő (digitális) iskolatáskájába?
       
Textológia – Filológia – Értelmezés (A 18–19. századi magyar irodalom) tudományos konferencia Miskolc 2013. május 29–31. Dologi hurok a szellemi műveleten: a szöveg mint nyomtatott termék(a Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra kiadástörténetéhez)
       
Nunquam autores, semper interpretes
A magyarországi fordításirodalom a 18. században
Miskolc 2014. október 1-3. Egy lehetséges összkép Kazinczy Ferenc 18. századi fordításairól
       
Számítógép az irodalomtudományban Budapest, MTA 2015. november 24. Elektronikus kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalomban
Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság Magyarországon 1817-1917
Budapest, MTA  
2019. október 14-15.  
 Ahogy azt az Aurora(-kör) elképzeli - Szöveges és képes nőideál az Aurora. Hazai Almanach évkönyveiben és közvetlen szövegkörnyezetében

 További oktatott kurzusok
 

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2010/2011/2
BTMI6048 A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
BA-képzés
2008/2009/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
2009/2010/2
BTMI251BA Epikaelmélet és epikaolvasás
2010/2011/2
BTMI3087BA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2011/2012/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
2012/2013/1
BTMI3087BA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2012/2013/2
BTMI251BA Prózaelmélet és szöveginterpretáció
MA-képzés
2010/2011/2
 BTMI263MA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban
2011/2012/1
BTMI265MA Irodalomtörténet-írás és internet
2011/2012/1
BTMI263MA A gentleman-eszmény nyomai a klasszikus magyar irodalomban

 
 

Szakterület: irodalomtörténész, textológus
Ajánlott linkek:
Dr. Bodrogi Ferenc Máté a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola témavezetője - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
54
DEA-ban:
52
OA:
8
Publikációs időszak:
2005-2022
2022
 1. Bodrogi, F.: A (próza)szöveg hangoltsága, performativitása.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 42-61, 2022.
 2. Bodrogi, F.: A posztmodern és a posztmodern próza.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 86-104, 2022.
 3. Bodrogi, F.: Az én-elbeszélések és az emlékezés-elbeszélések prózapoétikája.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 62-85, 2022.
 4. Bodrogi, F.: Az intertextualitás jelenségköre.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 23-41, 2022.
 5. Bodrogi, F.: Az irodalmi fikció.
  In: Prózaelméleti ismeretek / Bényei Péter, Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetem, Debrecen, 1-22, 2022.
 6. Bodrogi, F.: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 154 p., 2022. ISBN: 9789633189894
2020
 1. Bodrogi, F.: Az Aurora (és az Uránia) nőideáljáról.
  In: Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820-1920. Szerk.: Török Zsuzsa, reciti, Budapest, 31-62, 2020. ISBN: 9786156255044
2019
2018
 1. Bodrogi, F.: Posthermeneutik.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 485-489, 2018. ISBN: 9786155675195
2017
 1. Bodrogi, F.: Az Auróra-kör témájának forráskritikai lehetőségeihez.
  Irodalomtört. Közl. 121 (2), 163-200, 2017.
2016
 1. Bodrogi, F.: A Fesztivalizáció paradigmája.
  Alföld. 67 (11), 56-71, 2016.
 2. Bodrogi, F.: A Fesztivalizáció paradigmája: reflektált élményközpontúság.
  In: Élményközpontú irodalomtanítás: Kreatvitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban / Bodrogi Ferenc, Savaria Univ. Press, Szombathely, 45-81, 2016, (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764 ; 3.) ISBN: 9786155251825
 3. Bodrogi, F.: A fesztivalizáció paradigmája: reflektált élményközpontúság.
  In: Élményközpontú irodalomtanítás : kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés és digitális korban. Szerk.: Bodrogi Ferenc Máté, Savaria University Press, Szombathely, 45-81, 2016, (IROM-könyvek / Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye, ISSN 2063-7764 ; 3) ISBN: 9786155251825
 4. Bodrogi, F.: Egy lehetséges összkép Kazinczy Ferenc 18. századi fordításairól.
  In: Nunquam autores, semper interpretes: A magyarorszgái fordításirodalom a 18. században. Szerk.: Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 307-326, 2016. ISBN: 9786155478253
 5. Bodrogi, F., Czimer, G., Fűzfa, B., Szakály, S.: Élményközpontú irodalomtanítás: kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés és digitális korban.
  Savaria University Press, Szombathely, 213 p., 2016. ISBN: 9786155251825
 6. Bodrogi, F.: Kommentare zum Grazien-Begriff.
  Berl. Beitr. Hung. 19 18-32, 2016.
 7. Bodrogi, F.: Minden megvan.
  Alföld. 67 (4), 97-100, 2016.
 8. Bodrogi, F.: Soráthajlás: Interdiszciplináris irodalmi tanulmányok.
  Savaria Univ. Press, Szombathely, 216 p., 2016. ISBN: 9786155251801
2014
 1. Bodrogi, F.: Az élmény fogalomtörténetéhez: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei c. kötet margójára.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 513-522, 2014. ISBN: 9789633184516
Mindet mutasd
frissítve: 2023-03-19, 02:05

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők