Jelenlegi hely

Imre Mihály

Név: Imre Mihály
További profilok: MTMT
Fokozat
 • Dr. Univ., József Attila Tudományegyetem (1976)
 • CSc, MTA (1994)
 • Habilitáció, Debreceni Egyetem (2001)
 • DSc, MTA (2006)
Bemutatkozás:

Szakmai önéletrajz

Fokozatok, címek (fokozatszerzés éve): Dr. Univ. (1976)
CSc (1994)
DSc (2006)
   
Habilitáció: habilitált (2001)
   
Beosztások: adjunktus (1988-1995)
docens (1995-2007) egyetemi tanár (2007-)
   
Kutatási területek: A reneszánsz és a reformáció retorikai műveltsége. Retorikai-poétikai rendszerek a 16-17. sz. magyar irodalmában. Szenci Molnár A. és a késő-reneszánsz. A magyar puritánizmus és a barokk irodalom.
   
Diploma: magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (JATE - Szeged, 1970)
   
Nyelvtudás: latin, német, francia
   
Tudományos közéleti tevékenység: az OTKA Irodalomtudományi Szakbizottság zsűritagja (1997-2000)
OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma titkára (2001-2004)
Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Bizottság, tagság, 2009-től
Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Bizottsága, tagság, 2007-től
Az MTA Könyvtörténeti Bizottságának tagja 2004 óta
Irodalomtörténeti Társaság, tagság
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság
Magyar Tudományios Akadémia, Irodalomtudományi Szakbizottság, tagság (2012-2015)
Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Szakbizottság, Könyv- és Könyvtörténeti Albizottsága, tagság (2012-2015)
   
Egyetemi közéleti tevékenység: Szaktanácsadó a BTK Tanárképzési Kollégiumban (a tanári képesítő vizsga követelményrendszerének kidolgozása, a képesítő vizsgák felügyelete) (1992-2002)
Irodalomtudományok Doktori Iskola vezetője (2009-)
   
Intézeti közéleti tevékenység: végzős magyar szakos hallgatók tanítási gyakorlatának és zárótanításainak felügyelete (1992-2002)
intézeti vezetőség tagja (2009-2012)
   
Munkahelyek: Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely, gimnáziumi tanár (1970-1981)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged, főiskolai adjunktus (1981-1988)
 KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1988-)  DE (korábban: KLTE)  BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet)
   
Kitüntetések, díjak: Széchenyi ösztöndíj (1997)
Széchenyi ösztöndíj (2001)
Mellon Foundation ösztöndíja (három hónap), Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 2005-2006.
Szenci Molnár Albert Díj, 2008.
   
Szerkesztőbizottsági tagság: Csokonai Könyvtár. Források. sorozatszerkesztő (Debreczeni Attilával és Varga Pállal)
   
Részvétel tudományos projektekben: OTKA K 101840
Mártírok és szentek mint vallási és nemzeti emlékezethelyek a kora újkori Magyarországon és Európában (16-18. század)
vezető: Prof. Imre Mihály
futamidő: 2012.02.01.–2015.01.31.
adományozó intézmény: OTKA
szerep: vezető
TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0007
Kutató Egyetem, TÁMOP-pályázat, 2009-2012.
szerep: kutatócsoport-vezető
nyilvántartási szám: OTKA K 73139
téma: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében
rövid cím: Identitásmodellek a kora újkori Magyarországon
futamidő: 2008.04.01.—2011.03.31. (36 hó)
adományozó intézmény: OKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: OTKA TS 49863
téma: A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
rövid cím: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái
futamidő: 2005.—2007.
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: FKFP 0450/1997.
téma: Irodalmi műveltség szerkezetének regionális-történeti változásai a 16-18. században
futamidő: 1997.07.01.—2000.12.31. (42 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: OTKA T 23770
téma: Tanulmányok és forrásfeltárás a 16-17. századi magyar irodalomból
futamidő: 1997.06.01.—2000.12.31. (43 hó) 
adományozó intézmény: MKM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
 
nyilvántartási szám: NKFP 5/071/2001.
téma: Nemzeti identitástudat, kisebbség, multikulturalitás a Kárpát-medence múltjában és jelenében
futamidő: 2001.—2004 
adományozó intézmény: OM
szerep (vezető/részvevő): résztvevő
   
Vendégoktatás: Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék (egy-egy hónap 1997 és 2000-ben)
   
Egyéb szakmai tevékenység: Konferencia szekció elnökség:
Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794, Hódmezővásárhely, 1994. október 22-én Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia
Melanchthon-konferencia, 1997. szeptember 22. Debrecen
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 23-26. 25. 32.
szimpózium, Reformáció és identitástudat
Medgyesi Pál konferencia, 2006. november 17. Debrecen
Bod Péter Konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2008. nov. 16-17.
A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai - történetiség, elbeszélés és identitás, Debrecen, 2011. február 4.

 
 Konferenciaszereplés

a konferencia címe a konferencia helye a konferencia éve az előadás címe/szekcióvezetés
Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz Sárospatak 1974 Molnár Albert Biblia Tigurinája
“Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban” Debrecen 1993. máj 21-22. A Querela Hungariae toposz retorikus gyökerei
Magyarok Kelet és Nyugat közt Budapest 1994. október 16-17. A “Magyarország panasza” —toposz a 16. század irodalmában
Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója Hódmezővásárhely 1994. október 22. Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794
Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója Hódmezővásárhely 1994. október 22. Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.)
Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794. Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia Hódmezővásárhely 1994. október 22. szekcióvezetés
Hagyomány és korszerűség a XVI—XVII. században Noszvaj 1995. október 12-13. A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai)
Melanchthon–konferencia Debrecen 1997. szeptember 22. Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában
Melanchthon-konferencia Debrecen 1997. szeptember 22. szekcióvezetés
Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99 Brepols, Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000 La culture ecclésiastique protestante en Hongrie au debut de ֺl’ère moderne
Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99 Brepols, Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000 Het protestantisme in Hongarije in het begin van de moderne tijd
Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből Debrecen 2000 Arbor Haereseon  A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum c. művének 1592–es kiadásában
Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance Wolfenbüttel 2001. szeptember 24 -26. Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit, in Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance
Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban Debrecen 2002. május 23-25. : Cicero és/vagy Krisztus? A reformáció XVI. századi retorikáinak egyik dilemmája
A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században – RMKT XVII. század Szeged 2003. május 15-17. Szenci Molnár Albert Psalterium-ának poétikai programja 16. századi kontextusban
Ideologie der Formen Debrecen 2003. október 27-28. Das poetische Programm des Psalteriums von Albert Szenczi Molnár im Kontext des 16. Jahrhunders
Dies Scientiarum Debrecini Anno MMIII –  Debreceni Tudományos napok Debrecen 2003. november 11. A  latin, mint a török elleni harc közös nyelve
“Megtestesülő üzenet” c. retorika és homiletika konferencia Debreceni Hittudományi Egyetem 2004. március 2. XVI-XVII. századi protestáns retorikák
Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulóján rendezett konferencia Országos Széchényi Könyvtár 2004. október 29. Teoretikus igény - pragmatikus funkciók Szenci Molnár Albert szótárkiadásaiban
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 25. 32. szimpózium, Reformáció és identitástudat Debrecen 2006. augusztus 23-26. szekcióvezetés
Medgyesi Pál konferencia Debrecen 2006. november 17. szekcióvezetés
Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. JahrhundertGWZO-konferencia, Bonn 2007. október 18-20. Der Topos Querela Hungariae (Klage von Ungarn) in der Literatur des 16. und des 17. Jahrhunderts
A magyar zsoltárköltészet Csurgó 2007. május 22-25. Újfalvi Imre debreceni kiadványa: Spethe-Szenci zsoltárai, németországi párhuzamok
A Biblia és a reneszánsz Debrecen 2008. november 18. A reformáció kulturális modellje és a reneszánsz
Bod Péter konferencia OSZK, Budapest 2008. november 16-17. A lexikográfiai modell átalakulása Bod Péter szótárkiadásában
Erdély Reneszánsza Kolozsvár 2008. október 8-11. Sebastian Matthaeus 1551-es wittenbergi Mátyás-témájú disputációja
Bod Péter Konferencia Országos Széchényi Könyvtár 2008. nov. 16-17. szekcióvezetés
Protestantizmus és medialitás Magyar Tudomáynos Akadémia- Károli Gáspár Református Egyetem 2009. október 16-17. A fogalmi szint alatti jelentés szerepe a reformáció korának retorikáiban
800 éves a Ferences Rend Piliscsaba, Katolikus Egyetem 2009. november 26. A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Szenci Molnár műveiben
A protestáns mártirológia kora újkori alkalmazásai - történetiség, elbeszélés és identitás Debrecen 2011, február 4. Mártírok vígasztalása Zürichben
A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete, ReBaKucs-konferencia Debrecen 2012. május 24–26. Teológiai rendszerek, kegyességi irányzatok feszültsége és inspirációja a kegyességi irodalom műfajaiban
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár 2012. november 23. A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenci Molnár Albert munkásságában

 
 Oktatott kurzusok

a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben képzési szintenként
Ötéves kreditszerű képzés
2003/04/1
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
BTMI601 Liturgia, poétika, reformáció I. speciálkollégium
2003/04/2
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BTMI608 Liturgia, poétika, reformáció II. speciálkollégium
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2004/05/1
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
2004/05/2
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
2005/06/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2005/06/2
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BTMI657 Az Újszövetség teológiája speciálkollégium
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
2006/07/1
BTMI658 Speciálkollégium régi magyar irodalomból
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI103 Filológia és verstan szeminárium
BTMI105 Régi magyar irodalomtörténeti szeminárium
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2006/07/2
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI669 Szenci Molnár Albert speciálkollégium
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
2007/08/1
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BTMI705 Szakdolgozat
2007/08/2
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI689 Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban
2008/09/1
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI6002 A retorika szerepe a reneszánsz-reformáció irodalmában speciálkollégium
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
BTMI701 Szakdolgozati előkészítő szeminárium
BTMI705 Szakdolgozat
2008/09/2
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI6016  A könyvkiadás története
BTMI705 Szakdolgozat
2009/10/1
BTMI705 Szakdolgozat
BTMI702 Szakdolgozati szeminárium 1.
BTMI703 Szakdolgozati szeminárium 2.
BTMI704 Szakdolgozati szeminárium 3.
2010/11/1
BTMI106 Régi magyar irodalomtörténet előadás
BA-képzés
2006/07/2
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
BTMI252BA Irodalomelmélet II.
BTMI305BA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
2007/08/1
BTMI212BA  Régi magyarországi irodalom II.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
BTMI305BA Retorika, liturgia, poétika, műfajok a régi irodalomban speciálkollégium
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
2008/09/1
BTMI212BA  Régi magyarországi irodalom II.
BTMI101BA Irodalomtudományi proszeminárium
BTMI3051BA A retorika szerepe a reneszánsz-reformáció irodalmában speciálkollégium
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2008/09/2
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom I.
BTMI214BA Régi magyarországi irodalom IV.
BTMI213BA Régi magyarországi irodalom III.
BTMI402BA  Záródolgozati konzultáció 2. (irodalom BA)
BTMI3043BA  A könyvkiadás története
BTMI400BA  Záródolgozat (irodalom BA)
2009/10/1
BTMI709BA Könyv- és sajtótörténet, a nyilvánosság története
BTMI212BA Régi magyarországi irodalom II.
BTMI401BA Záródolgozati konzultáció 1. (irodalom BA)
2010/11/1
BTMI212BA Régi magyarországi irodalom II.
BTMI401BA-08 Záródolgozati konzultáció 1.
2010/11/2
BTMI401BA-08 Záródolgozati konzultáció 1.
BTMI211BA Régi magyarországi irodalom 1.
BTMI214BA Régi magyar irodalom 4.
BTMI402BA Záródolgozati konzultáció
MA-képzés
2009/10/1
BTMI205MA Kritika- és tanulmányírás 1.
BTMI401MA Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTTKMI301MA Régi magyarországi irodalom szeminárium
2010/11/1
BTMI401MA-09 Kutatásmódszertani konzultáció 1.
BTTKMI301MA Régi magyarországi irodalom szeminárium
PhD-képzés
2007/08/2
BTPMIR22031 Retorika, liturgia, poétika, mufajok a régi magyar irodalomban
2003/04/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2003/04/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/05/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2004/05/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/06/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2005/06/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/07/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2006/07/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/08/1
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2007/08/2
BTPMIR21001-21006 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/09/1
BTPMIR21000 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/09/2
BTPMIR21000 A reneszánsz és a barokk irodalma 1-6.
2008/09/1
BTPMIR21010 Régi magyarországi irodalom
más felsőoktatási intézményekben,
külföldön képzési szintenként
Külföldi képzésben
1997 (egy hónap) 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék
2000 (egy hónap) 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszé

 

Szakterület: irodalomtörténész
Ajánlott linkek:
Dr. Imre Mihály a DE BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola törzstagja - Személyes oldal az Országos Doktori Tanács adatbázisában

Teljes publikációs lista

A lista áttöltése az MTMT rendszerébe
Hiányzó közlemények feltöltése
Hitelesített Publikációs Lista igénylése
OA letöltési statisztika megtekintése
Feltöltött közlemény:
67
DEA-ban:
43
OA:
2
Publikációs időszak:
1990-2022
2022
2020
 1. Imre, M.: A fiziko-teologizmus irodalmának hazai forrásai.
  Stud. litt. 59 (1-2), 227-274, 2020.
 2. Imre, M.: Doctrina és eloquentia egysége: Johann Sturm: De amissa dicendi ratione.
  In: Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára / Papp Ingrid, reciti, Budapest, [207]-221, 2020, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-953X ; 7.) ISBN: 9786155478949(nyomtatott)
 3. Imre, M.: Miskolci Csulyák István peregrinációs albuma.
  Gerundium. 11 (1-2), 200-209, 2020.
  (Ismertetett mű: szerk. Dienes Dénes, Oláh Róber. -Nicolaus Reusner: Icones sive imagines viuae, literis cl. virorum, italiae, graeciae, germaniae, galliae, angliae, vngariae.. /Sárospatak : Hernád Kiadó, Debrecen : TTRE Nagykönyvtára, 2018)
 4. Imre, M.: Sion Siralma - egy vers, több szerző?: A 18. századi hitvédelem és mártirológia változatai.
  In: Vértelen ellenreformáció. Szerk.: Csorba Dávid, Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Refomáció Öröksége Műhely : Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 103-138, 2020, (Reformáció Öröksége, ISSN 2676-9824 ; 2.) ISBN: 9786155961380
2019
 1. Imre, M.: Üdvérték és esztétikai érték kettőssége latinul a protestantizmus kulturális paradigmájában.
  In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma. Szerk.: Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 11-42, 2019, (Convivia Neolatina Hungarica, 2416-125X ; 3.) ISBN: 9786155478697
 2. Imre, M.: Viszály és együttélés: Vallások és felekezetek a török hódoltság korában.
  Studia Debreceni Teológiai Tanulmányok. 1 78-85, 2019.
  (Ismertetett mű: Viszály és együttélés : Vallások és felekezetek a török hódoltság korában / szerk. Ittzés Gábor. -Budapest, Universitas Kiadó, 2017. -623 p. -)
2018
 1. Imre, M.: Pázmány Péter egyik vitapartnere: Pécsváradi B. Péter.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 25-35, 2018. ISBN: 9786158066563
2017
 1. Imre, M.: A magyar gályarabok rendhagyó emlékezete Gregorio Leti 1686-os történeti munkájában.
  In: Lelkiség és irodalom : Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 236-253, 2017, (Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385) ISBN: 9789635088560
 2. Imre, M.: Szilágyi Márton: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 121 (2), 275-280, 2017.
  (Ismertetett mű: Hagyománytörések. Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról / Szilágyi Márton. -Budapest : Ráció Kiadó, 2016. -299 p.)
2016
 1. Imre, M.: Incunabula Hungarorum - a magyar őstörténet olvasata Wittenbergben, a gyászévtizedben.
  In: Monokgraphia: Tamulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Kossuth Kiadó, Budapest, 294-304, 2016. ISBN: 9789630987028
2015
 1. Imre, M.: Utak Herborn és Nápoly között: Tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról.
  Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 420 p., 2015. ISBN: 9786158015820
2014
 1. Imre, M.: Egyén és világegész: János István válogatott tanulmányai.
  Irodalomtört. Közl. 118 (4), 561-565, 2014.
2013
 1. Imre, M.: A konverzió nyelve?: a misztika nyelvhasználata Otrokocsi Fóris Ferenc Isten előtt járóknak tökélletessége című művében.
  In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Szerk.: Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó : Bolyai Társaság, Kolozsvár, 169-191, 2013. ISBN: 9786068145457
 2. Imre, M.: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenci Molnár Albert munkásságában.
  In: Certamen I. : Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk.: Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 49-67, 2013. ISBN: 9786068178783
 3. Imre, M.: Il topos della Querela Hungariae nella letteratura del XVI secolo.
  In: Letteratura, politica e religione in Italia e in Ungheria (secc. XV-XVIII). Szerk.: István Bitskey, Amedeo Di Francesco, Orsolya Száraz, Edizioni dell' Orso, Alessandria, 169-197, 2013. ISBN: 9788862744812
2012
 1. Imre, M., Csorba, D., Tóth, Z., Fazakas, G.: Protestáns mártirológia a kora újkorban: Studia Litteraria, 2012/3-4..
  Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2012.
2011
 1. Imre, M.: A fogalmi szint alatti jelentések szerepe a reformáció korának retorikáiban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-46, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Imre, M.: Bod Péter szótárának lexikográfiai modellje.
  In: Septempunctata : Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Pénzes Tiborc Szabolcs, rec.iti, Budapest, 83-97, 2011.
Mindet mutasd
frissítve: 2024-04-16, 01:27

Közlemények megoszlása
műfaj szerint

Közlemények megoszlása
évszám szerint

Közlemények megoszlása
nyelv szerint

Egyéb társszerzők