You are here

Department of English Linguistics

Name: Department of English Linguistics
Address: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Phone number: (+36 52) 512-716
Fax: (+36 52) 512-716
E-mail: ieasarts.unideb.hu
Website of the institution: http://ieas.unideb.hu/index.php?p=1302

Publication list

Uploaded publications:
263
Publications in DEA:
240
OA:
50
Date range:
1991-2023
2023
 1. Rákosi, G.: Review of Bar-Asher Siegal (2020): The NP-strategy for Expressing Reciprocity: Typology, History, Syntax and Semantics.
  Journal of Historical Linguistics. Epub 1-12, 2023.
  (Ismertetett mű: Elitzur A., Bar-Asher Siegal. -The NP-strategy for Expressing Reciprocity: Typology, History, Syntax and Semantics /Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2020. -291. -)
2022
 1. Abdelzaher, E.: A classroom-based study on the effectiveness of lexicographic resources.
  LEXI. 9 (2), 139-174, 2022.
  Journal metrics:
  Q3 Linguistics and Language (2021)
 2. Eőry, V., Tóth, Á.: A szótár az oktatásban: a lexikográfiától a szótárhasználatig.
  Tinta könyvkiadó, Budapest, 177 p., 2022. ISBN: 9789634093428
 3. Tóth, Á.: Egy szó mint száz szám: mit tanulhatunk a neurális nyelvmodellektől a nyelv működéséről?.
  In: II. : Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Szerk.: Navracsics Judit, Bátyi Szilvia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-15, 2022, (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 2732-0685 ; 13/2)
 4. Balogh, E.: Középiskolás diákok angol nyelvi preferenciája.
  In: Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények : Nyelvoktatás, nyelvelsajátítás, nyelvhasználat, fonetika és fonológia. Szerk.: Navracsics Judit, Bátyi Szilvia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 1-7, 2022, (A MANYE Kongresszusok Előadásai, ISSN 2732-0685 ; 13/1.) ISBN: 9789634548737(online)
 5. Tóth, Á., Márkus, K., Pődör, D.: Lexikográfia és szótárdidaktika az angoltanárképzésben ? helyzetkép.
  In: A szótár az oktatásban : A lexikográfiától a szótárhasználatig / Eőry Vilma; Tóth Ágoston (szerk.), Tinta Könyvkiadó, Budapest, 27-60, 2022, (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 11) ISBN: 9789634093428
 6. Rákosi, G., Tóth, E.: Pushed out of arm's reach: Pronouns and spatial anaphora in Hungarian.
  ALing. 69 (2), 235-255, 2022.
  Journal metrics:
  Q1 Cultural Studies (2021)
  Q1 Linguistics and Language (2021)
  D1 Literature and Literary Theory (2021)
 7. Kardos, É., Szávó, A.: Revisiting event lexicalization in Hungarian: Constraints on the encoding of Path/Res in verbal particles and result predicates.
  In: Papers from the International Workshop on Secondary Predication 2021 / Masashi Kawashima, Hideki Kishimoto, Kazushige Moriyama, Kobe University, Kobe, 23-41, 2022.
 8. Kardos, É., Farkas, I.: The syntax of inner aspect in Hungarian.
  J. Ling. 58 (4), 807-845, 2022.
  Journal metrics:
  Q1 Linguistics and Language (2021)
  Q1 Philosophy (2021)
2021
 1. Rákosi, G.: A pár az interneten talált egymásra: Gyűjtőnevek és kölcsönös névmási anafora a magyarban.
  In: Nyelvelmélet és dialektológia 5.. Szerk.: Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila, Surányi Balázs, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 157-174, 2021. ISBN: 9789633084168
 2. Abdelzaher, E.: Cognitive Linguistics and Digital Lexicography.
  In: The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics / edited by Xu Wen and John R. Taylor, Routledge, New York, 568-584, 2021, (Routledge handbooks in linguistics ) ISBN: 9781138490710
 3. Kardos, É.: Lexical semantics.
  In: The Handbook of English Linguistics / Bas Aarts, April McMahon, Lars Hinrichs, Wiley-Blackwell, Hoboken, 501-523, 2021. ISBN: 9781119540564
 4. Rákosi, G.: PPs used as arguments.
  In: Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases. Ed.: É. Kiss Katalin, Hegedűs Veronika, Amsterdam University Press, Amsterdam, 285-354, 201. ISBN: 9789463725910
2020
 1. Tóth, Á.: Az Oxford 3000 definiáló alapszókincs és annak 2019. évi változása.
  In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben : I. Terminológia, lexikográfia, fordítás.. Szerk.: Fóris, Ágota; Bölcskei Andrea; M. Pintér Tibor; Szoták Szilvia; Tamás Dóra Mária, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-13, 2020. ISBN: 9789634545354
 2. Rákosi, G.: Current Approaches to Syntax: A Comparative Handbook.
  ALing. 67 (3), 388-393, 2020.
  (Ismertetett mű: Current approaches to syntax. A comparative handbook / eds. András Kertész, Edith Moravcsik, Csilla Rákosi. -Berlin; Boston: De Gruyter Mouton. -600 p. -)
  Journal metrics:
  Q1 Cultural Studies
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
Show all
updated: 2023-03-28, 01:39

SCImago quartiles of
scientific journal articles

Number of scientific articles: 107
Q1/D1 4 (3.7%)
Q1 6 (5.6%)
Q2 3 (2.8%)
Q3 3 (2.8%)
N/A 95 (88.8%)
-
OK

SCImago subject areas and categories

Social Sciences (12)
Linguistics and Language (12)
Cultural Studies (5)
Communication (2)
Sociology and Political Science (1)
Arts and Humanities (9)
Language and Linguistics (6)
Literature and Literary Theory (5)
History (1)
Philosophy (1)

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers