You are here

Department of English Linguistics

Name: Department of English Linguistics
Address: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
Phone number: (+36 52) 512-716
Fax: (+36 52) 512-716
E-mail: ieasarts.unideb.hu
Website of the institution: http://ieas.unideb.hu/index.php?p=1302

Publication list

Uploaded publications:
175
Publications in DEA:
154
OA:
38
Date range:
1991-2019
2019
 1. Szűcs, P.: Left Dislocation in Hungarian.
  In: Proceedings of the LFG'19 Conference. Eds.: Miriam Butt, Tracy Holloway King, Ida Toivonen, Australian National University, [s.n.], 293-313, 2019.
 2. Kardos, É.: Situation aspectual properties of creation/consumption predicates.
  Acta Linguistica Academica. 66 (4), 491-525, 2019.
2018
 1. Szűcs, P.: Operator Fronting in Hungarian.
  Proc. LFG Conf. 18 343-363, 2018.
2017
 1. Bakó, B.: L. David Ritchie: Metaphor.
  Argumentum (Debr.). 13 108-111, 2017.
  (Ismertetett mű: L. David Ritchie. -Metaphor /Cambridge : Cambridge Univ Press - UK, 2013)
 2. Rákosi, G.: The definite article and anaphoric possessors in Hungarian.
  Linguistica Brunensia. 65 (2), 21-33, 2017.
2016
 1. Németh, M.: Apologizing strategies of Hungarian EFL learners.
  In: 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communicaton. INPRA 2016. Split, 10-12 June 2016. Book of Abstracts.. Ed.: Jagoda Granić, Kecskes Istvan, Croatia: University of Split, Split, 114, 2016. ISBN: 9789537220242
 2. Németh, M.: Bocsánatkérési stratégiák a japánban és a magyarban.
  In: Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Szerk.: Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa, Tinta Kiadó, Budapest, 557-569, 2016. ISBN: 9789634090748
 3. Baranyi, G., Rubóczki, B., Németh, M.: Egy mester árnyékában: így emlékeztünk Varró Gabriellára.
  Debr. szle. 3 343-346, 2016.
 4. Németh, M.: Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban.
  In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Szerk.: Váradi Tamás, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 59-68, 2016. ISBN: 9789639074668
 5. Németh, M.: Thanking Strategies of Hungarian EFL learners: Is thanking a universal linguistic behaviour?.
  In: Linguistics Beyond and Within 2016 - International Linguistics Conference in Lublin: Controversy in Lingustics and Language Studies. 20-21 October 2016 : Book of Abstracts. Ed.: Anna Bondaruk, Poland: The John Paul II Catholic University of Lublin: KUL Publishing House, Lublin, 96-97, 2016. ISBN: 9788380612990
2015
 1. Essam, B., Esra, A.: Approaching "lost love" theme in two culturally different poems: A cognitive linguistic analysis.
  Journal of Comparative Literature and Aesthetics 38 (1-2), 33-48, 2015.
 2. Csatár, P., Tóth, E.: Az indexikális főnévi mutató névmások kontextuális használata.
  In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban / (szerk.) Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T. Enikő, Vecsey Zoltán, Loisir Kiadó, Budapest, 67-80, 2015. ISBN: 9789638965530
 3. Szűcs, P.: On pronouns in Hungarian complex sentences.
  Argumentum (Debr.). 11 292-313, 2015.
 4. Csépes, I., Horváth, A., Nagy, A., Trippó, S.: Tanulmányok a Debreceni Egyetem levelező és részismereti nyelvtanári képzésének megújításához.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 96 p., 2015. ISBN: 9789634738531
Show all
updated: 2020-11-29, 03:51

Genre chart

Year chart

Language chart

Journals

Show more

Researchers

Csépes Ildikó
Csépes Ildikó
applied linguist
Show all
Csépes Ildikó
Csépes Ildikó
applied linguist
Hollósy Béla
Hollósy Béla
linguist
Laczkó Tibor
Laczkó Tibor
linguist
Mónos Katalin
Mónos Katalin
applied linguist
Rákosi György
Rákosi György
linguist
Szűcs Péter
Szűcs Péter
linguist