You are here

Faculty of Child and Special Needs Education

Faculty of Child and Special Needs Education

Name: Faculty of Child and Special Needs Education

Publication list

Uploaded publications:
1884
Publications in DEA:
1732
OA:
236
Date range:
1985-2024
2024
 1. Bocsi, V., Varga, A., Fehérvári, A.: A korai iskolaelhagyás vizsgálata interszekcionális megközelítésben.
  Különleges bánásmód. 10 (1), 19-33, 2024.
 2. Bocsi, V.: A krízisek érzékelésének háttértényezői - egy ifjúsági vizsgálat tanulságai.
  In: Az oktatás határdimenziói. Szerk.: Langerné Buchwald Judit; Koós Ildikó; Velics Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254-265, 2024, (HERA Évkönyvek,ISSN 2064-6755 ; 11.) ISBN: 9789633189290
 3. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J.: Alternatív zenei irányzatok sokszínűségének elmélete = Theory the diversity of alternative music pedagogy methods.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 169-171, 2024. ISBN: 9789634906155
 4. Tamásiné Dsupin, B., Hovánszki, J.: Alternatív zenei irányzatok sokszínűségének gyakorlata = Practice of the diversity of alternative music pedagogy methods.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 67-69, 2024. ISBN: 9789634906155
 5. Tamásiné Dsupin, B.: Alternatív zenepedagógiák relációja a magyar kisgyermekkori zenei nevelésben, fejlesztésben.
  In: Alternatív terápiás módszerek a sajátos nevelési igényű igényű gyermekek fejlesztésében. Szerk.: Árkosi Julianna; Egly Renáta Beáta, Editura Didactica Militans Casa Corpului Didactic Oradea, Nagyvárad, 50-58, 2024. ISBN: 9786069860571
 6. Tamásiné Dsupin, B.: A népi játék és a mozgás (ritmus) funkciója, és hatása a 3-7 éves gyermek személyiségfejlesztésében.
  In: "Néphagyományaink mozgáskultúrája, mint pedagógiai érték" : Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete - XXIV. Tavaszi Szakmai találkozó. Szerk.: Szigethy Miklósné, Zimonyi Károlyné, Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete, Szentendre, 23-24, 2024.
 7. Bocsi, V.: A pandémia hatása a fiatalokra - romológiai aspektusból.
  In: XII. Romológus Konferencia : Absztraktkötet / Szerk: Cserti-Csapó Tibor; Andl Helga; Lakatos Szilvia, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék : Romológiai Kutatóközpont, Pécs, 15, 2024. ISBN: 9789636262532
 8. Rétháti, C.: A szakiskolai lemorzsolódás jelenségének igazgatói perspektívái az Észak-magyarországi, Észak-alföldi és Nyugat-dunántúli régiókban.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 152-154, 2024. ISBN: 9789634906155
 9. Dan, B., Puscas, C., Wagner, A., Demény-Gavallér, C., Oláh, A., Árkosi, J.: A szenzoriális színház szerepe a speciális nevelési területek színterén- egy szisztematikus szakirodalomelemzés eredményei = The role of sensory theatre in special education. results of a systematic literature analysis.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 38-40, 2024. ISBN: 9789634906155
 10. Árkosi, J.: Az adatokra épülő zeneterápia. A modell alkalmazása sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésében = Data-driven Music Therapy Application of the Model in the Development of Children with Special Educational Needs.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 22-23, 2024. ISBN: 9789634906155
 11. Szecskó, J.: Az iskolai szociális segítő tevékenység első három évének tapasztalatai a kutatások tükrében = The first three years of the school social work in Hungary in the light of the research.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 166-167, 2024. ISBN: 9789634906155
 12. Pető, I.: Értelmileg akadályozott gyermekek étkezése.
  In: Absztraktkötet : IX. "Különleges Bánásmód" Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia = Abstract Volume : 9th 'Special Treatment' International Interdisciplinary Conference. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Debrecen, 147-148, 2024. ISBN: 9789634906155
 13. Pornói, I.: Irányok és módszerek a XX.századi átnevelés gyakorlatából.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a korszakváltás bizonytalansága : A XIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia tanulmánykötete, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 235-247, 2024. ISBN: 9789634906209