You are here

Faculty of Child and Special Needs Education

Faculty of Child and Special Needs Education

Name: Faculty of Child and Special Needs Education

Publication list

Uploaded publications:
1662
Publications in DEA:
1509
OA:
173
Date range:
1985-2023
2023
 1. Kocsis, P.: A romák oktatásának és foglalkoztatásának néhány jellemzője két partimumi településen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban: A Partiumi Keresztény Egyetemen 2021-ben szervezett jubileumi konferencia kötete. Szerk.: Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Partium Kiadó, Nagyvárad, 103-115, 2022. ISBN: 9786069673331
 2. Bujdosóné Papp, A., Gesztelyi, H., Láposi, T.: A tér szerepe a gyerekkultúra közvetítésében.
  In: A művészetpedagógia múltja és jelene - reformpedagógia, életreform, gyermekkultúra. Szerk.: Kempf Katalin; Polyák Zsuzsanna; Vincze Beatrix, Budapest, Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület, Budapest, 246-265, 2023. ISBN: 9786158218627
2022
 1. Pornói, I.: "Adalékok a cigányság neveléséhez a XX.század első felében".
  In: Absztraktkötet, DEGYGYK Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény, 27-27, 2022. ISBN: 9789634904762
 2. Gesztelyi, H.: "Édes kutya ez a Macska": egy barátság története.
  alfoldonline.hu 2022 1-4, 2022.
  (Ismertetett mű: Tomi Kontio. -A kutya, akit Macskának hívtak /Kolozsvár : Koinónia K., 2021)
 3. Vargáné Nagy, A.: A COVID-19 hatása a hazai óvodákban.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos és Óvodapedagógushallgatók számára : Elméleti és módszertani segédanyag / Pálfi Sándor, Szűcs Lászlóné, Dr. Szerepi Sándor, Dr. Molnár Balázs, Dr. Rábai Dávid, Dr. Fenyő Imre, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Kar, Debrecen, 161-173, 2022. ISBN: 9789634904441
 4. Fenyő, I.: Adalékok a gyermekjogi gondolkodás történetéhez: A Gyermek Jogairól szóló New Yorkban 1989. november 30-án kelt egyezmény ratifikációs folyamata.
  In: "...megtisztítja azt, hogy több gyümölcsöt hozzon" (Jn 15,2) VIII. Keresztény Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehér Ágota, Mészáros László, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 105-121, 2022. ISBN: 9789637306747
 5. Fenyő, I., Molnár, B.: A digitális pedagógia az óvodapedagógus képzés megújulásának folyamatában.
  In: Értékteremtés - Kihívások a Pedagógiában, Gyógypedagógiában és a Tanárképzésben. Szerk.: K. Nagy Emese, Egri Tímea Jaskóné, Gácsi Mária, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 67-79, 2022. ISBN: 9786155626807
 6. Bocsi, V.: A hallgatói szocializáció folyamata - kvalitatív megközelítésben.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 295, 2022. ISBN: 9789636260576
 7. Kocsis, P., Pornói, I.: A hátrányos helyzet aspektusai.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 66 p., 2022.
 8. Lovas Kiss, A.: Akiket Columbo tanított kutyázni. A posztantropocentrikus paradigma hatása a városi kutyatartási trendek változására.
  In: Változás és változtatás: Kihívások és válaszok interdiszciplináris megközelítésben: III. Ilyés Zoltán Emlékkonferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Gulyás Klára, Kántor Barbara, Kotics József, Lajos Veronika, Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc, 117-132, 2022, (A Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék Könyvei, ISSN 1219-5073 ; 14) ISBN: 9789633582787
 9. Pornói, I.: A kisegítő iskolakezdő lépései a XIX-XX. század fordulóján Magyarországon.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Szerk.: Steklács, János, Molnár-Kovács, Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 477-477, 2022. ISBN: 9789636260576
 10. Krániczné Szabó, Á.: A NILD-fejlesztések tanulsága sajátos nevelési igényű általános iskolás tanulóknál.
  In: Sokszínű beszédtudomány. Szerk.: Csárdás László, Bóna Judit, Akadémiai Kiadó, Budapest, [1-12], 2022. ISBN: 9789634548140
 11. Canning, N., Teszenyi, E., Pálfi, S.: Are you listening to me? Understanding children's rights through Hungarian pedagogic practice.
  J. Child. Edu. Soc. 3 (3), 218-232, 2022.
 12. Pornói, I.: A szociális pedagógia Magyarországon az I. világháborút követően.
  In: "Innováció a képzésben és a gyakorlatban" 30 éves a szociálpedagógus képzés nemzetközi konferencia : Absztrakt füzet. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény, 26-26, 2022. ISBN: 9789634904700
 13. Mező, K.: A szociálpedagógusok helye, szerepe a különleges bánásmódot igénylő gyermekek/tanulók iskolai integrációjában.
  In: "Innováció a képzésben és a gyakorlatban" 30 éves a szociálpedagógus képzés nemzetközi konferencia : Absztrakt füzet. Szerk.: Rákó Erzsébet, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 36, 2022. ISBN: 9789634904700